Clicks1.4K
Coburg
28

Galavečer OTO na RTVS doslovne zneuctil kresťanov na Slovensku!

DOMÁCE

GALAVEČER OTO NA RTVS DOSLOVNE ZNEUCTIL KRESŤANOV NA SLOVENSKU!

Podľa
peterfain

-

ilustračná fotka , zdroj: facebook RTVS

Scénka prirovnávajúca WC k spovedelnici bol vrcholom programu!

V sobotu večer sa konalo odovzdávanie diváckej ankety OTO. Išlo o jubilejný 20.ročník! Galavečer sa mal uskutočniť v prvej polovici tohto roka. Pandémia koronavírusu však zapríčinila, že sa vyhodnotenie ankety muselo konal v náhradnom termíne. Paradoxom je ten fakt, že počty nakazených na Covid – 19 sú omnoho vyššie ako v čase kedy sa galavečer OTO mal konať v pôvodnom termíne.

Vrcholom celej programovej štruktúry bola scénka pri nominácii na cenu ,, spevák roka“! Speváci ako Kali, Adam Ďurica a Ondrej Kandráč, si postupne sadali na záchod do kabínky, kde vedľa nich visel toaletný papier.


na snímke Adam Ďurica, predmetná scénka / zdroj: prenos z RTVS

na snímke Kali , predmetná scénka / zdroj: prenos z RTVS


V tom sa im začal prihovárať ako ,,boh“ herec Richard Stanke, ktorý celú primitívnu scénku znásoboval svojim posmešným tónom v hlase. Herec, ktorý sa hlási ku komunite homosexuálov sa zjavne dobre zabával. Daný speváci oslovovali z kabínky zo záchodovej misy nafingovaného ,,boha“, ktorému sa takzvane spovedali zo svojich hriechov! Celú scénku dokončil hlas Ricaharda Stankeho, ktorý poznamenal, že ide hrať tenis a samotný koniec scénky je zameraný ako zdanlivý boh vystúpi zo záchodovej kabínky a priehľadný iba v teniskách a s tenisovou raketou odíde!

Je vrcholom nechutnosti a primitívnosti zneužiť tak dôležitý akt zo života kresťana (ako sv. spoveď je), na podobné prvoplánové scénky. Je to smutné o to viac, že RTVS je platená aj z daní Slovákov, je to verejnoprávna televízia a museli sme byť svedkami zjavného zosmiešnenia kresťanov! Samotná speváčka Sima Martausová už zjavne tušila k akej scénke po odovzdaní ceny za speváčku roka, ktorú získala príde, nakoľko veľmi jasne a pekným spôsobom dala najavo čo si myslí o zosmiešňovaní boha a verejne priznala, že mu ďakuje a nikdy sa za neho nebude hanbiť, ani si z neho robiť srandu. Po tomto výroku, prišli zmieňované scénky, ktoré speváčka zjavne videla na generálke a mohli sa jej dotknúť! Preto RTVS a samotná produkčná spoločnosť, by sa mali zamyslieť a prinajmenšom sa verejnosti ospravedlniť za podobné znevažovanie kresťanov!

SDÍLEJ:

Twitter

Facebook

sknews.sk
U.S.C.A.E.
ale v istom zmysle nemôžu konať inak (samozrejme že môžu majú slobodnú vôľu) ten ich "boh" ktorému slúžia je zosobnené Rúhanie a Nebudem Slúžiť (Non Serviam) a sodomit stanke je zvlášť v jeho službách
Peter(skala)
Kandráč si po OTO-vi sype popol na hlavu a ospravedlňuje sa
www.hlavnespravy.sk/…/2286732
Peter(skala)
Taraba a Podmanický chcú, aby licenčná rada preverila galavečer OTO 2020: „Hranica humoru bola niekoľkokrát hrubo, prízemne a hlúpo prekročená“
www.hlavnespravy.sk/…/2286996
Sv.Prokop
Za jmenovité pachatele, spolupachatele a zvlášť za původce uvedeného zneuctění doporučuji nechat sloužit Mše Svaté, a to bez veřejného vyjádření spojitosti se zneuctěním !
Dana22
www.magnificat.sk/8-september-cir…

8. september: Cirkevný sviatok Narodenie Panny Márie

Dieťa Mária

Citát: „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“ (sv. Bartolomea Capitanio)

Výnimočná socha * Uzdravenia a milosti* Cirkev a Dieťa Mária * Matka Božia ako úsvit ľudstva

Historický pôvod úcty narodenia Panny Márie je zahalený tajomstvom a …
More
www.magnificat.sk/8-september-cir…

8. september: Cirkevný sviatok Narodenie Panny Márie

Dieťa Mária

Citát: „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“ (sv. Bartolomea Capitanio)

Výnimočná socha * Uzdravenia a milosti* Cirkev a Dieťa Mária * Matka Božia ako úsvit ľudstva

Historický pôvod úcty narodenia Panny Márie je zahalený tajomstvom a stále málo známy. Nie náhodou sa tento sviatok na východe volá „Narodenie Božej Matky“.


V dievčatku, ktoré sa narodilo, uznáva liturgia začiatok dejín spásy. Do tohto narodenia je vložený Boží plán, ktorý privedie ku spáse a víťazstvu večného života nad smrťou. Neplodná Anna porodila Božiu dcéru, ktorá bude Božím príbytkom, súvisí s obnovou sveta a je nositeľkou milostí pre všetky stvorenia.

Horlivá modlitba

Najslávnejšiu podobizeň Dieťaťa Márie, ktorá vstúpila do dejín, vytvorila františkánka Isabella Chiara Fornari, predstavená františkánok v Todi. Pri soche sa v rokoch 1720-1730 udiali zázraky. V meste sa podobizeň dieťaťa Márie stala známou, chodili sa k nej modliť celé zástupy ľudí a prijali od nej osobitné milosti.

Rokmi sa úcta k dieťaťu Márii zmenšil, na soche sa ukázal vplyv času. Podobizeň napokon skončila v skrini. Pre kaplnku sa zaobstarala nová socha. Avšak čoskoro sa uskutočnilo čosi výnimočné.

K neobyčajnej udalosti došlo 9. septembra 1884. Kroniky svedčia, že jej predchádzala horlivá novéna, na konci ktorej sa nová socha, starostlivo vyzdobená, vystavila do kaplnky a pôvodná sa opäť dostala na svoje obvyklé pokorné miesto do sály, keď novicka a generálna predstavená vytiahli sochu zo skrine. Zdalo sa im, že na jej tvári žiari zvláštne svetlo.

Na konci sviatku si túto sochu vyžiadala ťažko chorá sestra Jozefína Woinowich. Nasledujúce ráno sestra Teodolinda Nazari prišla, ako obvykle, do ošetrovne. Vzala sochu a podala ju každej chorej sestre, aby ju pobozkala. Prišla k posteli postulantky Júlie Macario z Lovere, tiež ťažko chorej. Júlia sa priblížila k Dieťaťu Márii a slovami plnými nehy a náklonnosti ju prosila o uzdravenie. V istom okamihu pocítila v celom tele tajomné chvenie. Zvolala: „Som uzdravená!“ Vstala z postele, začala chodiť i jesť. Hneď po neobyčajnom zázraku, z lekárskeho i vedeckého hľadiska nevysvetliteľného uzdravenia, prijala postulantka rehoľný odev a meno Mária Dieťa.

Zasvätenie Dieťaťu Mária


Okrem nevysvetliteľných uzdravení došlo 16. januára 1885 k ďalšej výnimočnej udalosti. Socha začala nadobúdať stále viac živú ružovú farbu a stále nežnejšie a milšie črty, takže sa zdalo, akoby tam ležala skutočná osoba z tela a krvi. Už sa neprejavovali znaky času, ktorý koroduje a ničí.

Milosti husto padali. Ľudová úcta k Dieťaťu Márii sa šírila stále viac. Ďalší dôležitý dátum je rok 1904, a to 31. mája, keď jej kardinál Ferrari položil na hlavičku zlatú korunu. Roku 1931 bola kaplnka so sochou Dieťaťa Márie vložená medzi 72 svätýň arcidiecézy.

Dňa 8. septembra 1859 sa uskutočnila epochálna udalosť: zasvätenie inštitútu Dieťaťu Márii: Generálna predstavená inštitútu vtedy napísala, že požiadavka zasvätenia vyšla od samotnej Panny Márie.

Čas nových milostí

Čas nových milostí pre zázračnú sochu boli roky 1983-1985. Začal sa duchovnými cvičeniami v Inštitúte, ktorých cieľom bolo nasledovať čistotu a vieru maličkej Márie. Pápež Ján Pavol II. , známy mariánsku úctou, hovoril o jej hlbokom, avšak málo známom význame, a preto vyžadujúcim autentické objavovanie úcty k Dieťaťu Márii: „ Hovorí sa o nej ako o mladej žene, Panne, Matke, bolestnej, avšak ako o dieťati málo. Ide teda o oblasť mariánskej spirituality, ktorá je osobitne otvorená vašej duchovnosti. Zaiste, Panna Mária bola výnimočným dieťaťom aj v celej svojej jednoduchosti. A myslel som na to, že vy, sestry Dieťaťa Márie, by ste mohli o nej povedať oveľa viac, lebo je to vaša duchovná klíma, vaša spiritualita – Márie Dieťaťa.“ Tak pápež zveril za prvoradú úlohu týmto sestrám kult a úctu k Dieťaťu Márii.

Inštitút Sestier lásky, nazvaných tiež Sestry Dieťaťa Márie, dáva do popredia Pannu Máriu, ako to odrážajú ich Konštitúcie, kde sa píše: „Narodenie Panny Márie je nádejou a úsvitom spásy pre celý svet a pre nás je volaním k postoju jednoduchosti a odovzdanosti voči Otcovej iniciatíve.“

Zakladateľka Inštitútu, svätá Bartolomea Capitanio hľadala spôsoby, ako najlepšie uctievať Pannu Máriu. Videla ich v cvičení sa v čnostiach a praktizovaní lásky. V Panne Márii vidí najvzácnejší dar od zomierajúceho Ježiša: „zveruje ma Márii za dcéru, mne ju dáva za matku. Odporúča Márii, aby ma milovala ako jeho samého a mne hovorí, aby som ju uctievala, slúžila jej a milovala ju tak, ako to robil on“. Jej osobitnou povinnosťou, ktorú často spomínala, je „milovať Pannu Máriu a pôsobiť, aby bola milovaná.“

Spiritualita lásky

V
šetci by sme sa mali modliť modlitbu svätej Bartolomei Capitanio: „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“

Panna Mária je prvá kresťanka. Mária je Otcovo majstrovské dielo. V Kristovi, plnom milosti a pravdy, miluje Boh Otec všetkých ľudí. Mária je prvá vykúpená, Nepoškvrnená. Mária je detstvom ľudstva. Panna Mária žiari pred nami ako znamenie. Je Matkou, ktorá nás sprevádza svojou prítomnosťou a pomocou. Spolupracovala na našej spáse. Celé jej poslanie je viesť nás k Pánu Ježišovi. Každý opravdivý kresťan miluje Pannu Máriu ako matku a vždy sa k nej obracia s dôverou.

Roztomilé dievčatko, svojím šťastným narodením si rozveselila nebo, potešila zem a vydesila peklo; zapríčinila si úľavu tým, čo padli, potešenie smutným, zdravie chorým, radosť všetkým. Prosíme Ťa, naroď sa duchovne v nás, obnov nášho ducha, aby Ti slúžil, zapáľ znova naše srdce, aby Ťa milovalo, daj, aby v nás rozkvitli tie čnosti, ktorými sa Ti môžeme stále viac páčiť.

Tak budeme môcť prijať Ducha Svätého, ktorý na nás zostúpi a staneme sa svedkami Pána Ježiša vo všetkých končinách zeme, ako tí, čo vyšli z jeruzalemského večeradla v deň Turíc. Ó veľká maličká Mária, buď nám Matkou, útechou v našich prácach, nádejou v nebezpečenstvách, obranou v pokušeniach, spásou v smrti. Amen.
(Sv. Otec Ján Pavol II.)

www.lumendelumine.cz/index.php
Narození blahoslavené Panny Marie

Oslavou narození blahoslavené Panny Marie opěvuje církev příchod jitřenky spásy, která se zjevila, aby porodila tomuto světu Původce spásy. Církev jásá a připomíná si všechno to, co toto narození přináší.
Buď pozdravena, svatá Matko, ty jsi po rodila Krále, který vládne nebi a zemi po všechna pokolení. Jen ve dvou případech oslavuje církev den tělesného narození světců: Jana Křtitele, který byl již v mateřském lůně zbaven dědičné víny, a Panny Marie, která hřích nikdy nepoznala. Devět měsíců po svátku Neposkvrněného početí slaví proto její slavné narození.
Tato liturgická oslava má svůj původ na Východě. Do římské liturgie ji zavedl svatý papež Sergius I., kterému liturgie vděčí za obohacení mešního liturgie o modlitbu Agnus Dei a za někdejší tradiční římské průvody o svátcích Narození Páně, Očišťování Panny Marie, jejího Narození a Nanebevzetí. Slavný průvod kráčel z chrámu sv. Hadriána do baziliky Santa Maria Maggiore. Papež přitom kráčel bosý.

www.youtube.com/watch
Dana22
Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, Et benedictus fructus ventris (tui), Ventris tui, Jesus. Ave Maria! Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, Ora, ora pro nobis; Ora, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis, In hora mortis nostrae. In hora, hora mortis nostrae, In …More
Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, Et benedictus fructus ventris (tui), Ventris tui, Jesus. Ave Maria! Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, Ora, ora pro nobis; Ora, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis, In hora mortis nostrae. In hora, hora mortis nostrae, In hora mortis nostrae. Ave Maria!

Luciano Pavarotti - Ave Maria | Los Angeles

www.youtube.com/watch
Dana22
Zdá sa,že naši umelci sú iba apendixom celého systému.
Veľakrát som tu prosila o podpísanie petícií proti blasfémii-rúhaniu sa Pánu BOHU,Pánovi JEŽIŠOVI,Panne Márii,...
Isté "umelecké kruhy"doslova vsadili na blasfémiu a rúhačstvo.
Na nakrútenie pochybných "diel" potrebujú peniaze.
Niekto platí túto špinu.

Columbia Broadcasting System (CBS) zavádza ako svoju politiku priame rúhanie.

Rúhanie sa …More
Zdá sa,že naši umelci sú iba apendixom celého systému.
Veľakrát som tu prosila o podpísanie petícií proti blasfémii-rúhaniu sa Pánu BOHU,Pánovi JEŽIŠOVI,Panne Márii,...
Isté "umelecké kruhy"doslova vsadili na blasfémiu a rúhačstvo.
Na nakrútenie pochybných "diel" potrebujú peniaze.
Niekto platí túto špinu.

Columbia Broadcasting System (CBS) zavádza ako svoju politiku priame rúhanie.

Rúhanie sa stáva takým mainstreamom, že teraz je to politická zbraň. Tieto nenávistné činy proti Bohu sú súčasťou kultúrneho terorizmu, ktorý ničí našu sociálnu stabilitu. Nemôžeme sa nechať znecitlivieť týmito urážkami. Prosím, podpíšte našu petíciu a naliehajte na CBS, aby sa ospravedlnila za toto hrozné rúhanie a prestala nerešpektovať Boha.

www.returntoorder.org/…/tell-cbs-to-sto…
Peter(skala)
Stanke je typický agent medzi hercami - na scene herec a na podiu v meste vystupuje s politickými hlaškami. Tak ako za komoušou boli agenti aj medzi hercami, to iste aj v sučanosti
S takými hrať na podiu je jedna zaležitosť, ale mať za kamarata a zdôverovať sa mu, tak to už je iné kafe. Su takí herci, že pozrieš na nich a vydiš ako su vydieraní ale ked pozrieš na zanietenosť v tvary tak medvedia …More
Stanke je typický agent medzi hercami - na scene herec a na podiu v meste vystupuje s politickými hlaškami. Tak ako za komoušou boli agenti aj medzi hercami, to iste aj v sučanosti
S takými hrať na podiu je jedna zaležitosť, ale mať za kamarata a zdôverovať sa mu, tak to už je iné kafe. Su takí herci, že pozrieš na nich a vydiš ako su vydieraní ale ked pozrieš na zanietenosť v tvary tak medvedia služba

Ináč zaujímavé ako daleko dospeje herec ... naprv srandičky z maličkosti a potom aj so Sviatosti, ale ono tomu nahrava aj spoločnosť kresťanov, ked žartuju a koluju ftipy o knazoch, komolia desatoro na vlastne zaujmy... predsa však KBS by sa mala ozvať, lebo odtial-podtial Média.
Sv.Prokop
budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech vstane.“ (Marek 10,34)
Sv.Prokop
Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, (2. Petrův 3,3)
2 more comments from Sv.Prokop
Sv.Prokop
Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. (List Judův, 1,17-18)
Sv.Prokop
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7)
johanika
Program galavečera OTO pobúril niekoľkých poslancov. Podľa nezaradeného opozičného politika Tomáša Tarabu (KDŽP) je robiť si srandu z iných náboženstiev v normálnej spoločnosti považované za primitívne a zaostalé.

„Iba slovenská herecká elita, ktorá keď nemá politické mítingy, tak je bez príjmu, si pomýlila odovzdávanie ceny OTO s urážaním Boha a kresťanstva. S akým materiálom RTVS robí, taký …More
Program galavečera OTO pobúril niekoľkých poslancov. Podľa nezaradeného opozičného politika Tomáša Tarabu (KDŽP) je robiť si srandu z iných náboženstiev v normálnej spoločnosti považované za primitívne a zaostalé.

„Iba slovenská herecká elita, ktorá keď nemá politické mítingy, tak je bez príjmu, si pomýlila odovzdávanie ceny OTO s urážaním Boha a kresťanstva. S akým materiálom RTVS robí, taký má výsledok. Dáme Licenčnej rade podnet na túto reláciu, pretože tento druh primitívnej zábavy na verejnoprávnu obrazovku nepatrí. Som rád, že sa viacerí ukázali, že sú absolútnym subštandartom spoločnosti a nie jej výkvetom. Ľudia bez názoru a cti, ktorí za pár grošov prečítajú akúkoľvek stoku,“ uviedol Taraba na sociálnej sieti.

Poslanec Štefan Kuffa (KDŽP) k odovzdávaniu cien OTO uviedol, že sa ukázalo „morálne bahno slovenského show businessu v celej jeho prehnitosti“.

„Sobotný večer ukázal, že umeleckej obci nie je nič sväté, že dôležité sú hlboké výstrihy, drahé šaty a hlavne žiadna úcta k morálke. Toto je ich svet, svet slávy za každú cenu, svet promiskuity, svet prehnanej extravagancie, veď čím iným by mohli zaujať, keď slušnosť je na smiech? Možno sa pýtať, aký je rozdiel medzi týmto dekadentnym svetov umelcov a svetom tých, čo zavraždili/dali zavraždiť Kuciaka? Ako môžeme čakať, že podobné vraždy sa nebudú opakovať, keď sa otvorene vysmievame z morálky? Jedni aj druhí degradovali Boha na boha úspechu, moci, slávy a peňazí a sú preňho ochotní urobiť čokoľvek…“

www.hlavnespravy.sk/…/2285106
johanika
Pán Glatz, opýtajte sa to pána poslanca Tarabu (slovenská herecká elita) , to je jeho citácia...
johanika
Mňa len prekvapila Vaša veta: "Dbejte na správný význam slov." A keďže boli výroky skopírované, nemôžem dbať na správny význam slov...
Peter(skala)
Nie, žeby som ťa presviedčal, aby si mal doma TV, lenže TU neide o to aby si ludia kupovali TV, ale ked už si kupia, tak nech pozeraju na dobré relacie.

Ináč,, pamätám si ako bolo v mode sa chvaliť, že kresťania nemaju TV, dokonca aj Fero Mikloško sa tým chvalil, ale v ktomu pridal, že on má PC (internet:)

Je pravda, že na internete je viac možností si vybrať z lepšej ponuky, ale človek ktorý …More
Nie, žeby som ťa presviedčal, aby si mal doma TV, lenže TU neide o to aby si ludia kupovali TV, ale ked už si kupia, tak nech pozeraju na dobré relacie.

Ináč,, pamätám si ako bolo v mode sa chvaliť, že kresťania nemaju TV, dokonca aj Fero Mikloško sa tým chvalil, ale v ktomu pridal, že on má PC (internet:)

Je pravda, že na internete je viac možností si vybrať z lepšej ponuky, ale človek ktorý lipne na kulture smrti a neprávosti, tak aj tam si najde to, čo v TV.

Preto nemať TV doma - nie je zarokou lepšieho kulturneho vzdelavania. To sa zisťuje až pri skuške, ked sa mu ponuknu ine vymoženosti a čo si z toho vyberie.
Strážce
@Peter Glatz je blafoun multinick. 🤑
U.S.C.A.E.
pán slovútny Kramara sa ozve prvý a KBS pôjde rázne v jednom šíku ... ak im to Igor R. cez styčného Agenta Martina K. schváli 😊 teraz to nie je pekne po prúde ale museli by ísť proti prúdu a reálne odvážne takže snívajte s nami ako celok to nebude možnože jeden až max. dvaja Biskupi príjemne prekvapia ale na to tiež moc nedávam
Dana22
Je to odporné.
Ako toto niekto pustil do vysielania.
Je to primitívne,vulgárne a urážlivé.
Vysmievajú sa zo sviatosti sv. spovede.
Bude sa treba dôrazne brániť.
Coburg
U.S.C.A.E. jasne Igor R drží KBS pod krkom.
Coburg
Dana22 Jedine co by som ja urobil a incioval ludi, aby hromadne prestali platit RTVS. Ale aby to slo aspon do desattisicov, ak nie statisicov. Ale na takuto akciu nie sme my Slovaci zial uvedomeli. Sme rozbiti na "padrt". Nic ine nepomoze, politicke apely necakajme, podpisove akcie su zdrapom papiera a demonstracie sa uz ani nedaju usporaduvat. Jedine PENIAZE by ich k niecomu pohlo. NIC ine.
johanika
Mňa mrzí aj to, že "umelci" hlásiaci sa ku kresťanstvu - napr. pán Kandráč sa niečoho takého zúčastnili. Sima Martauz síce ďakovala Bohu, ale prečo cenu takto zdehonestovanú prostredím a tvorcami vôbec prijala? To je niečo podobné ako kedysi, keď vstupovali "kresťania" do KSČ a dnes tvrdia, že museli. Nikto nemusel a ozajstní kresťania do KSČ ani nevstúpili, hoci by sa boli mali lepšie.
Najprv …More
Mňa mrzí aj to, že "umelci" hlásiaci sa ku kresťanstvu - napr. pán Kandráč sa niečoho takého zúčastnili. Sima Martauz síce ďakovala Bohu, ale prečo cenu takto zdehonestovanú prostredím a tvorcami vôbec prijala? To je niečo podobné ako kedysi, keď vstupovali "kresťania" do KSČ a dnes tvrdia, že museli. Nikto nemusel a ozajstní kresťania do KSČ ani nevstúpili, hoci by sa boli mali lepšie.
Najprv napadnutie homílie dp. Kuffu, Oroscha, teraz tento protikatolícky OTO! Čo ešte môžeme očakávať ďalej?
Peter(skala)
mysliš tým, že ked videla to divadlo, tak mala odísť bez sošky?
To by bola fakt velka odvaha, ale čo sa týka toho divadla, tak asi o nom ani nevedela. Podobne ako ked prichadzaju za papežom s rôznymi darmi a scenkami, nad ktorými s arozum zastaví.
Dana22
Re:Coburg
Ak ľudia prestanú platiť,dajú zbraň do rúk vymáhačom a exekútorom.
Treba zrušiť ten zástrčkový zákon.
A treba dať podanie,ako to ktosi dal kvôli otcovi Kuffovi.
Niekto ,kto sa v tom vyzná,by to mohol uverejniť,aby sme sa pridali a podali hromadne svoj protest.
Dokiaľ sa na to nezabudne.
Coburg
Dana22 Nielenže sa na to nezabudne, ale toto sa bude ďalej stupňovať. A to práve preto, že nič neurobíme. Ak niekto z politikov niečo podá, tak to budú Kotlebovci. A opäť sa do nich obujú ako do extrémistov.. Salónni "kresťania" z KDH, FKI a podobní budú opäť ticho.
Dana22
Vy ste už urobili veľa pri obrane úcty voči svätému Jánovi Pavlovi II.
Tam sa začal odpor.
Treba pokračovať.Na to je potrebný niekto,kto poradí,ako neprestúpiť platný zákon a demonštrovať odpor voči bohorúhačstvu a diskriminácii kresťanov.
Coburg
Pravdaže treba pokračovať. To Trestné oznámenie - nečakáme, že niečo vybavíme, ale máme sa o čo oprieť, a budeme pokračovať ďalej.