Peter(skala)
37317.2K

o. Michel Rodrigue varuje ľudstvo na oktober 2020

„Lebo Pán BOH neurobí nič bez toho, aby najskôr zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom“ - Amos 3: 7

V liste svojim priaznivcom z 26. marca 2020 o. Michel píše nasledovné:

"Moji drahí Boží ľudia, teraz prechádzame skúškou. Veľké udalosti očistenia sa začnú túto jeseň. Buďte pripravení spolu s ružencom odzbrojiť satana a chrániť náš ľud. Urobte svoju všeobecnú spoveď katolíckemu kňazovi a uistite sa, že ste v milosti. Duchovný boj sa začne. Pamätajte na tieto slová: MESIAC RUŽENCA ZOBRAZÍ VEĽKÉ UDALOSTI! “ -Don Michel Rodrigue, fabl

V tom, čo by sa javilo ako príprava na to, čo o. Michel varuje, že k tomu dôjde na jeseň, v ďalšom liste svojim priaznivcom z 24. marca 2020 píše toto:

„… Po tomto období povinného uväznenia [redakcia: v dôsledku vírusu] bude život pokračovať v jeho vývoji. Letné obdobie otvorí okno času, v ktorom sa budeme môcť dobre pripraviť na nadchádzajúcu skúšku… na to, že budeme s Ježišom na kríži. Nemôžeme vidieť Slávny kríž bez toho, aby sme sa stretli s krížom s Ježišom.

"Teraz musíte zasvätiť svoj dom alebo byt večnému Otcovi prostredníctvom Najsvätejšieho srdca Ježiša a Márie, ak ste tak neurobili." Musíme pravidelne požehnávať svoje miesta, naše domovy, exorovanou svätou vodou. Počas tohto leta musíte pripraviť jedlo na tri mesiace aj s pitnou vodou. Pred pádom budete musieť urobiť svoju všeobecnú spoveď. Modlitba posvätného ruženca, svätého Michala archanjela a modlitba vašich anjelov strážnych bude vašou útechou, vašou silou, vašou ochranou. “

Ekonomický kolaps, revolúcia, stanné právo a tretia svetová vojna?


Spolu s globálnym „očistením“, ktoré o. Rodrigue hovorí, že sa začne tento rok na jeseň 2020, predpokladá tiež:

"... Bude hladomor." Ježiš mi to predstavil len nedávno. Bol som vo svojej izbe, a keď som si sadol a pripravoval sa na spánok, uvidel som prichádzať čierneho kavalíra. To znamená hladomor. Počul som: „Budú mať peniaze, ale nebudú mať chlieb,“ čo znamená, že môžete mať peniaze na ich kúpu, ale nenájdete nič. Potom sa všetky peniaze zrútia, takže je dobré ich teraz dať preč, pretože zmiznú. Bude veľké povstanie. Vo svojich uliciach uvidíte revolúciu. Ľudia budú medzi sebou otvorene bojovať. Vláda nebude mať inú možnosť ako ustanoviť stanné právo. Zároveň sa začne stanné právo, začne sa aj vojna.

A tu je viac o „vojne“, ktorú o. Michel bol údajne predstavený:

"On [diabol] začne jadrovú vojnu, ktorá bude globálna - tretia svetová vojna - jeho vojna proti celému ľudstvu." Diabol v tejto vojne zabije jednu tretinu ľudstva a prostredníctvom rán a potratov, rovnako ako tretina anjelov bola vyhodená z neba do pekla. V dôsledku ich ohavností bude môcť USA zasiahnuť sedem jadrových rakiet. Mnoho jadrových rakiet bude odklonených Božou rukou, pretože Amerika sa modlí Božie milosrdenstvo. Povedal mi to Večný Otec.

„... A viem, že vojna bude pochádzať z dvoch krajín: jednej je Kórea a druhej je Irán. Stretnú sa so Spojenými štátmi americkými. ““ - Otec Michel Rodrigue, 2020 (YouTube, médiá kráľovnej mieru)

„Boj proti sebe z politických dôvodov“

A inde uvádza:

"Časy sú urgentné." Súženie príde a bude to čoskoro. Sme v čase núdze. Keď mi Otec dal bratstvo, požiadal ma, aby som ho rýchlo vybudoval, pretože bude útočiskom mnohých kňazov, ktorí tam prídu. Veľa z toho, čoho budete svedkami, zorganizuje diabol. Uvidíte ľudí, ktorí bojujú proti sebe z politických dôvodov. Prenasledovanie kresťanov, ktoré sa už začalo z jedného na druhého zosmiešňovaním a obviňovaním, bude vychádzať zo zákonov, ktoré sú nezákonné. Tieto zákony nebudete môcť dodržiavať s čistým svedomím, takže prenasledovanie bude potom spadať pod civilnú moc. “

Celosvetové varovanie / osvetlenie svedomia


Nasleduje niekoľko o. Vysvetlenia Michela Rodrigue týkajúce sa varovania:

"... potom príde Varovanie." Toto som videl. Hviezdy, slnko a mesiac nebudú svietiť. Všetky budú čierne. Zrazu na nebesiach sa zjaví Ježišovo znamenie a rozžiari oblohu a svet. Nebude na kríži, ale vo svojom utrpení, ale vo svojej sláve. Za ním v bledom svetle zjavíme tvár Otca, pravého Boha. Bude to niečo, uisťujem vás.

Z rán v Ježišových rukách, nohách a boku dopadnú na celú Zem jasné lúče lásky a milosrdenstva a všetko sa zastaví. Ak sa nachádzate v lietadle, zastaví sa. Ak jazdíte na aute, nebojte sa - auto sa zastaví. Ak sa ma spýtate: „Ako to môže byť?“ Poviem: „Boh je Boh. Je to Všemohúci Otec, Stvoriteľ neba a Zeme. Keby dal p. Michel v tom vesmíre, ako kus prachu, myslíš si, že nemôže zastaviť hmotu? Veríte tomu, že ho vaše malé lietadlo bude obťažovať? Toto mi povedal Boh; ale také veci rozprával ostatným, napríklad na Garabandale, v ktoré veril svätý Padre Pio.

Všetko sa zafixuje v čase a plameň Ducha Svätého osvieti každé svedomie na Zemi. Svietiace lúče z Ježišových rán preniknú do každého srdca ako ohnivé jazyky a my sa uvidíme akoby v zrkadle pred nami. Uvidíme svoje duše, aké vzácne sú pre Otca, a zlo v každej osobe nám bude zjavené. Bude to jedno z najväčších znamení, ktoré svet dostal od zmŕtvychvstania Ježiša Krista. “

Inde o. Michel uviedol:

"Po Varovaní nebude nikto, kto zostane na Zemi, schopný povedať, že Boh neexistuje." Keď príde Varovanie, každý spozná Krista a spozná aj Jeho telo a Kristovým telom je katolícka cirkev.

„... Po osvetlení svedomia dostane ľudstvo bezkonkurenčný dar: obdobie pokánia trvajúce asi šesť a pol týždňa, keď diabol nebude mať moc konať. To znamená, že všetky ľudské bytosti budú mať úplnú slobodnú vôľu rozhodnúť sa pre Pána alebo proti nemu.

„... Keď sa diabol vráti po šesť a pol týždni, bude šíriť správu do sveta prostredníctvom médií, mobilných telefónov, televízie a podobne. Správa znie takto: V tento deň sa stala kolektívna ilúzia. Naši vedci to analyzovali a zistili, že súčasne došlo k úniku slnečnej erupcie zo slnka do vesmíru. Bolo to také silné, že to ovplyvnilo mysle ľudí na Zemi a spôsobilo to všetkým kolektívnu ilúziu.

„Diabol nás aj teraz blázni prostredníctvom nových kňazov sveta: televíznych novinárov, ktorí chcú, aby ste si mysleli, čo si myslia, a preto predkladajú iba správy, ktoré sú ich názorom. Krútia pravdou a vy ste hypnotizovaný, manipulovaný, aby ste im uverili. “

Čas azylových domov

O. Michel tiež hovorí o čase po Varovaní \ Osvetlení svedomia, v ktorom budú tí, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a vyvolia si Boha, vedení k „Útočiskám“, čo sú zvláštne miesta po celom svete, ktoré sú Bohom odložené a boli stvorené ľuďmi, ktorí boli k tomu povolaní vopred, napríklad ako Noe a archa - a sme v časoch ako veľká potopa, kde je bohužiaľ veľká časť sveta skazená hriechom.

„… Po šiestich a pol týždni po Varovaní, keď sa diablov vplyv vráti, uvidíte pred sebou malý plameň, ak vás povolajú do útočiska. Toto bude váš anjel strážny, ktorý vám ukáže tento plameň. A váš anjel strážny vám poradí a prevedie vás. Pred vašimi očami uvidíte plameň, ktorý vás navedie, kam máte ísť. Choďte za týmto plameňom lásky. Zavedie vás do útočiska pred Otcom.

"Ak je tvoj domov útočiskom, prevedie ťa týmto plameňom cez tvoj domov." Ak sa musíte presunúť na iné miesto, prevedie vás po ceste, ktorá tam vedie. O tom, či bude vaše útočisko trvalé alebo dočasné pred prechodom do väčšieho, rozhodne Otec. Otec mi povedal, že trvalé útočisko bude mať studňu. Toto je dôležité. To bude znamením, že ide o trvalé útočisko.

"Všetky útočiská budú prepojené." Ľudia v každom útočisku budú vybraní ako poslovia. S týmto darom budú vyhlásení v každom azylovom dome. Duch Svätý ich vezme, aby išli pomáhať, spájajúc sa s inými útočiskami, aby ľudia vedeli, čo sa deje všade. Ak ste v núdzi, poslovia vedia, čo majú robiť. Budú ako Filip v Skutkoch apoštolov. Pamätáte si v Biblii, keď apoštol Filip išiel k eunuchovi a pokrstil ho. Hneď nato Duch Svätý odniesol Filipa a umiestnil ho na iné miesto? Bude to úplne rovnaké. Takže nebudeme potrebovať žiadne telefóny, nič také. Komunikácia bude prebiehať na ceste Ducha Svätého. “

"Otec mi povedal, že keď ľudia vstúpia do útočiska, mnohí budú uzdravení z vážnych chorôb, aby neboli záťažou pre ostatných." Stále budete trpieť normálnymi bolesťami, pretože ste človek a ešte nie ste v nebi, iba v útočisku. Každý tam bude ochotne a bude vedieť, že Pánovo požehnanie je na ňom.

Tri a pol roka budete vo svojom útočisku alebo vo svojom dome vysvätení ako útočisko, ale nebude vám smutno nevyjsť von. Budete radi, že tam budete, kvôli tomu, čo uvidíte, že sa deje vonku. “

jesusmariasite.org/…fication-will-begin-this-fall/
Andrej Ležovič shares this
4
TerezaK and 2 more users link to this post
Rastislav Papay Papay shares this
11
Rtud
Patrik Botló
Október - mesiac ruženca - skončil, čo veľké sa udialo?
Peter(skala)
"Časy sú urgentné." Súženie príde a bude to čoskoro. Sme v čase núdze. Keď mi Otec dal bratstvo, požiadal ma, aby som ho rýchlo vybudoval, pretože bude útočiskom mnohých kňazov, ktorí tam prídu. Veľa z toho, čoho budete svedkami, zorganizuje diabol. Uvidíte ľudí, ktorí bojujú proti sebe z politických dôvodov. Prenasledovanie kresťanov, ktoré sa už začalo z jedného na druhého zosmiešňovaním a More
"Časy sú urgentné." Súženie príde a bude to čoskoro. Sme v čase núdze. Keď mi Otec dal bratstvo, požiadal ma, aby som ho rýchlo vybudoval, pretože bude útočiskom mnohých kňazov, ktorí tam prídu. Veľa z toho, čoho budete svedkami, zorganizuje diabol. Uvidíte ľudí, ktorí bojujú proti sebe z politických dôvodov. Prenasledovanie kresťanov, ktoré sa už začalo z jedného na druhého zosmiešňovaním a obviňovaním, bude vychádzať zo zákonov, ktoré sú nezákonné. Tieto zákony nebudete môcť dodržiavať s čistým svedomím, takže prenasledovanie bude potom spadať pod civilnú moc. “
🤔

V oktobri vláda SR spáchala tieto nezákonnosti:
- nanutené testovania
- zákaz verejných Bohoslužieb
- prenasledovanie kresťanov, ktorí vzdorovali "nezákonnostiam"
- Lockout

Tieto 3 Velké nezákonnosti spôsobili, že ludia prišli o duchovný pokrm, fyzicý pokrm - stratu zamestnania, psychicke problemy-psychiatria a samovraždy

V novembri môžeme očakávať dalšie nezakonnosti - možno už aj očkovanie
Peter(skala)
... a to hovorím len o Slovensku, ale v USA počas protestov utočili na kostoli, ničili susošia na námestiach a po prezidentských volbach budu opäť kresťania terčom prenasledovania
ľubica
len slepí a hluchí sa môžu pýtať ako P. Botló a Michal M..... že čo také sa udialo!?!
Peter(skala)
tak znova tu máme lockdown, čiže zákaz vychádzania alebo ináč povedané: domáce väzenie.
- čipovanie síce nespomína, ale práve preto, že už su objednane, tak ešte viac by sme mali brať na vedomie že predpovedané rozbroje nie su len zaležitosťou USA, ale aj Europy, ktoru ako vidíme je rozpoltená na tých, čo su ZA a PROTI vakcinam.

Z toho vznikaju revolucie a napokon aj vojny.
Mira393 and one more user link to this post
Peter(skala)
Súd v Madride zamietol čiastočný Lockdown, lebo porušuje základné práva a slobody

cz24.news/…suje-zakladne-prava-a-slobody/
Peter(skala)
Ministerstvo informácií vo vyhlásení napísalo, že portál bude dočasne zatvorený od 1. októbra do 30. decembra.
teraz.sk/…vny-nezavis/496846-clanok.html
TerezaK
Petr(skala): modlitby srdcem: (také jsem to vůbec nevěděla) učím se ji od svého strážného anděla (trochu od manžela), od Panny Marie, Pána Ježíše (oni jako pravověrní židé se jistě modlily žalmy, přesto nám jsou příkladem v modlitbě úplně v něčem jiném: osobní, důvěrné modlitbě.) Je to vlastně žít a rozhodovat se, pracovat srdcem. Srdce je střed člověka: vůle, citu, rozumu. Určitě nevadí se …More
Petr(skala): modlitby srdcem: (také jsem to vůbec nevěděla) učím se ji od svého strážného anděla (trochu od manžela), od Panny Marie, Pána Ježíše (oni jako pravověrní židé se jistě modlily žalmy, přesto nám jsou příkladem v modlitbě úplně v něčem jiném: osobní, důvěrné modlitbě.) Je to vlastně žít a rozhodovat se, pracovat srdcem. Srdce je střed člověka: vůle, citu, rozumu. Určitě nevadí se především řídit srdcem. V Bibli je srdce místo rozhodování, myslím.
Výchova svědomí je důležitá, a tak jak se snaží o ní křesťan, může být stejně přínosné (ne-li více), snažit se o výchovu srdce - (schopnost vnímat srdcem) při zpytování svědomí (a při rozhodování NEZAPŘÍT SRDCE!). Jako nejdůležitější orgán člověka, který jej spojuje s Bohem, nám bylo dáno k uctívání i Nejsvětější Srdce Pána Ježíše, Panny Marie.
Velmi dobrá je modlitba Dvou srdcí lásky. Se zvláštním přislíbením pro konec časů a pro to, aby se všechna srdce spojila už tady na zemi v této modlitbě, abychom se mohli jednou sjednotit se Srdcem Pána Ježíše, Panny Marie, Srdcem Božím.
Myslím, že by na toto téma mohla být vyčleněná celá univerzita a byla by jistě větší, než všechny univerzity na světě a jistě prospěšnější.
youtube.com/watch?v=6E_BlO4iFis
Peter(skala)
Dakujem za vysvetlenie
Peter(skala)
Peter (skala) na zemi a sv.Peter v Nebi :)
😉 🤭😊🤫🤔🤗
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
sranda musi byť :)
Peter(skala)
neboj ja nekušem 😷
Roberto 55
Australia sa zmenila na policajny stat. Vsetko ide velmi rychlo a deju sa veci o ktorych nikto ani netusil...
PetraB
NA TO SE LÉTA PŘIPRAVUJEME. VAŠE MARIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Dana22
došlo mi emailom:

Ley estatal australiana da poder a agentes de quitar ropa interior para administrar vacuna

Zákon austrálskeho štátu splnomocňuje úradníkov na odstránenie vakcíny na očkovanie
Policajné sily majú zákonnú moc << odobrať všetko (vrátane spodnej bielizne), ktoré má na sebe príslušná osoba >>, ak sa zistí, že by mala byť očkovaná.

Štát Západná Austrália prijal právne predpisy, …More
došlo mi emailom:

Ley estatal australiana da poder a agentes de quitar ropa interior para administrar vacuna

Zákon austrálskeho štátu splnomocňuje úradníkov na odstránenie vakcíny na očkovanie
Policajné sily majú zákonnú moc << odobrať všetko (vrátane spodnej bielizne), ktoré má na sebe príslušná osoba >>, ak sa zistí, že by mala byť očkovaná.

Štát Západná Austrália prijal právne predpisy, ktoré umožňujú policajtom alebo iným „oprávneným osobám“ zadržiavať jednotlivcov a ak je to potrebné, násilne im odstrániť spodnú bielizeň, aby mohli podať vakcínu.

Nesprávne pomenovaná << primeraná sila >> zahŕňa právomoci:

a) zadržať a zadržať osobu, na ktorú sa vzťahuje smernica (ďalej len „príslušná osoba“), a dopraviť ju na miesto, kde sa od nej vyžaduje, aby podstúpila pozorovanie, vyšetrenie alebo lekárske ošetrenie alebo aby bola očkovaná v súlade s touto smernicou; Y

b) zadržať príslušnú osobu na mieste, kde sa od nej vyžaduje, aby bola podrobená pozorovaniu, vyšetreniu alebo lekárskemu ošetreniu alebo aby bola očkovaná v súlade so smernicou; Y

c) zadržať príslušnú osobu pre -

i) umožniť uskutočnenie lekárskeho pozorovania, vyšetrenia alebo liečby; alebo

ii) umožniť očkovanie príslušnej osoby;

d) odstráňte všetko (vrátane spodnej bielizne), ktoré má na sebe príslušná osoba, ak -

i) odstránenie predmetu je primerane potrebné na vykonanie lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia alebo na prípadné očkovanie tejto osoby; Y

ii) dotknutá osoba má primeranú príležitosť sama odstrániť predmet a odmieta alebo tak neurobí.

Verzia zákona aktualizovaná do 12. septembra 2020 je k dispozícii na vládnej webovej stránke a obsahuje rovnaký text.

Dr. Rocco Loiacono, odborný asistent na Curtinskej právnickej škole v západnej Austrálii, pre LifeSiteNews uviedol, že << Neexistuje žiadny základ pre akékoľvek ohrozenie verejného zdravia, pretože v Austrálii nedošlo k prenosu vírusu z Západ od začiatku apríla! >>

<< Vláda mala vyhlásiť, že stav núdze sa skončil pred mesiacmi, >> komentoval Loiacono, <<, ale samozrejme sa teraz týchto nových právomocí nevzdá. >>

Austrálsky premiér Scott Morrison minulý mesiac oznámil, že jeho vláda uzavrela dohodu s britskou farmaceutickou spoločnosťou Astrazeneca o bezplatnom poskytnutí Austrálčanov ich vakcíny proti koronavírusom, pokiaľ vakcína prešla testami. kliniky. Niekoľko týždňov po Morrisonových poznámkach bolo celosvetové testovanie vakcíny proti koronavírusu Astrazeneca, ktorá využíva bunkové línie potrateného dieťaťa, dočasne zastavené po tom, čo jeden z účastníkov testu UK ochorelo.

Krátko po oznámení dohody o Astrazeneca Morrison najskôr uviedol, že bude vyrobená vakcína proti koronavírusu << Akokoľvek povinná bude >>, skôr ako spôsobom rýchlo podporí svoje pripomienky, a povedal, že vakcína << nie bude to povinné >> a že << nemôžeme niekoho držať a nútiť ho, aby si to vzal. >>
Peter(skala)
TU vidieť ako anglosaske kolonie: Australia, USA,... vládnu svetom podvodnou taktikou, že pod zasterou zdravia - nasilu vnucuju očkovanie a podobné zvratenosti
TerezaK
Totalitní demokracie, povinná svoboda, za každou cenu a pro každého povinné zdraví i přes mrtvoly.
TerezaK
Ano, to odpovídám, akorát jsem se spletla a vytržení tedy bude už při Varování. Takže, všichni, kdo chceme být už s Pánem, se můžeme připravit již na Varování, že bude náš poslední den zde na zemi, a pak už budeme s Pánem.
TerezaK
To vypadá též, že válka tedy možná bude před Varováním, ale z nejhoršího nás Pán chce vytrhnout. Tedy vyvrcholení války bude až po Varování. Protože válka má být ukončena "mírotvůrcem", Antikristem. Tím bude chtít svést mnoho duší - falešným mírem.
Peter(skala)
3.svet.vojna už začala, takže nemôže byť až po Varovaní a aj ked konečná fáza vojny, čiže celosvetový vojenský konflikt ešte len bude, predsa nastane ešte pred Varovaním, pretože tak hovorí proroctvo bl.Aelo, že komunisti napadnu Rím (Vatikán).
Kedže proroctvo z Garabandalu hovorí, že Varovanie príde, ked bude svet zamorený komunizmom, tak logicky z toho vyplýva, že Varovanie príde v čase…More
3.svet.vojna už začala, takže nemôže byť až po Varovaní a aj ked konečná fáza vojny, čiže celosvetový vojenský konflikt ešte len bude, predsa nastane ešte pred Varovaním, pretože tak hovorí proroctvo bl.Aelo, že komunisti napadnu Rím (Vatikán).
Kedže proroctvo z Garabandalu hovorí, že Varovanie príde, ked bude svet zamorený komunizmom, tak logicky z toho vyplýva, že Varovanie príde v čase, ked vo svete bude zuriť vojna na čele s komunistami.

Varovanie príde v čas, ked bude komunizmus vladnuť svetom
TerezaK
Aha, děkuji. A na zem pak budou poslaní apoštolé posledních časů..
Peter(skala)
Najprv Varovanie, potom Zázrak a ked skončí obdobie mieru (56 rokov) tak vtedy príde Henoch a Eliaš, lebo vtedy vystupi Antikrist. Lenže ak máš na mysli apoštolov, ktorí po Varovaní budu naplnení Duchom Svätým, aby po celej zemi budovali Božie Kralovstvo, tak to už bude po Varovaní resp. po Zazraku (po 3.Vatikanskom Koncile)
TerezaK
Aha, hm... ...odkud 56 roků..?
TerezaK
Otec Pio prý řekl, pre tú dobu.." deti tejto generácie, budú svetkami druhého príchodu Ježiša Krista ", tzn., že by 56 roků bylo hodně, ale při dobrém počítání (nevvím jakém) by to i mohlo vyjít
One more comment from TerezaK
TerezaK
Myslela jsem, že při Varování bude vytržení.
Peter(skala)
56 rokov vlády katol.krala a papeža od bl.Holzhausera
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a56-rokov-vlady-krala-henriho/
Peter(skala)
Bolo by dobre, keby si citovala cele vyjadrenie sv.Pia aby bolo zrozumitelne, či myslel sučasnu generaciu alebo tú na konci sveta.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
čo sa týka vytrženia: treba rozlišovať medzi tým, čo učia protestanti o vytržení a čo katolici. Taktiež si zakladať na katolických veršoch z Biblie o vytržení a nie protestantských, lebo napr. taký Rohačkov má iný preklad a preto aj iný výklad.
TerezaK
O tom bych se nechala ráda poučit. pokud můžete odkázat, prosím? Nevím, jaké jsou v tom rozdíly?
Peter(skala)
Sami Protestanti si v tom protirečia, lebo jedni si naivne myslia, že to tzv. vytrženie bude ich zachranou ešte počas prenasledovania a iní hovoria, že to bude až na konci sveta.

napr. TU: gotquestions.org/…ovencina/vytrzenie-cirkvi.html

sv.Pavol hovorí o konci sveta, kedy Ježiš pride sudiť živých i mrtvych, aby nadišla večnosť. Avšak na to, aby Ježiš mohol vladnuť spolu s ľudmi, musí …More
Sami Protestanti si v tom protirečia, lebo jedni si naivne myslia, že to tzv. vytrženie bude ich zachranou ešte počas prenasledovania a iní hovoria, že to bude až na konci sveta.

napr. TU: gotquestions.org/…ovencina/vytrzenie-cirkvi.html

sv.Pavol hovorí o konci sveta, kedy Ježiš pride sudiť živých i mrtvych, aby nadišla večnosť. Avšak na to, aby Ježiš mohol vladnuť spolu s ľudmi, musí najprv ich telá premeniť na oslávené-neporušené-duchovné aké maju anjeli v Nebi.

Najprv vstanu z mrtvych tí, čo zomreli, aby ich telá boli premenené-oslávené a potom Boh premení telá tých, ktorí nezomreli, lebo prežili posledné dni na konci sveta. Aj oni musia byť premenení, aby mohli žiť večne (s telom i dušou)

Niektorí protestanti to takisto pripisuju posledným dnom na konci sveta, ale mnohí tuto udalosť očakávaju ešte skôr a to počas vojny alebo prenasledovania kresťanov, ktoré sa udeje ešte skôr ako skončí tento hriešny svet.

To však je falošnou nádejou a ani sa nestotožnuje s biblickými textami, hlavne nie tými, ktoré adresoval sv.Pavol korinťanom alebo tesalončanom.

Pre nas katolikov je podstatne, aby sme vytrženie očakávali až na konci sveta a nenamýšľali si, že sa to stane skôr, aby nás týmto spôsobom ochranil Boh pred nejakou katastrofou či prenasledovanim. Ak nás v takom pripade zachrani, tak len tým, že zomrieme a pôjdeme rovno do Neba (pripadne cez Očistec) a tak nas ochrani pred Peklom. Lenže nie nejakým zazračným uchvatením do Neba ako napr. Eliaša a Henocha.
Oni sa musia ešte vratiť na zem a byť usmrtení. My musíme zomrieť bud prirodzenou smrťou alebo násilím a tak vstupiť do Neba.
TerezaK
Mě smrt jako taková nevadí ani taková ani maková (i když to by se uvidělo) stejně si trochu myslím, že nepíšete úplně pravdu, protože mě to Petrvs psal jinak a zapadá to i do Písma sv. i do proroctví daná nám svatými. Aspoň se mi to tak zdá, že ta "vaše" verze úplně se neshoduje s Biblí se svatými, tudíž ani, pokud Vás to neurazí, s Katolickou Církví.
Např.:
Co by tedy znamenal odkaz sv. Faustyny…More
Mě smrt jako taková nevadí ani taková ani maková (i když to by se uvidělo) stejně si trochu myslím, že nepíšete úplně pravdu, protože mě to Petrvs psal jinak a zapadá to i do Písma sv. i do proroctví daná nám svatými. Aspoň se mi to tak zdá, že ta "vaše" verze úplně se neshoduje s Biblí se svatými, tudíž ani, pokud Vás to neurazí, s Katolickou Církví.
Např.:
Co by tedy znamenal odkaz sv. Faustyny Kowalské:
Deníček 1146 (39) ...Dříve, než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství: Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti.
TerezaK
Tato věta se vlastně prolíná celým deníčkem. Zde někdo v komentářích psal, že deníček dopisoval někdo jiný, takže i kdyby tomu tak bylo, smysl této věty se prolíná celým deníčkem, pak by ta osoba popřela celý odkaz Pána Ježíše, který nám zanechal po sv. Faustyně. A připadá mi takové tvrzení jako hotový nesmysl, protože mám Deníček právě před sebou a nikde nevidím, že by něco dopisovala nějaká …More
Tato věta se vlastně prolíná celým deníčkem. Zde někdo v komentářích psal, že deníček dopisoval někdo jiný, takže i kdyby tomu tak bylo, smysl této věty se prolíná celým deníčkem, pak by ta osoba popřela celý odkaz Pána Ježíše, který nám zanechal po sv. Faustyně. A připadá mi takové tvrzení jako hotový nesmysl, protože mám Deníček právě před sebou a nikde nevidím, že by něco dopisovala nějaká sestra. Vždyť jak by mohla, když to psala sv. Faustyna jako svůj Deník, své pocity, zkušennosti a co jí diktoval náš Pán, Jak by to tedy mohl dopisovat někdo jiný. Pochopitelně, že do strojové podoby to musel přepsat někdo jiný z jejího rukopisu, ale vše je zachováno, co napsala: styl psaní, vše. To by museli vydávat okopírovaný její rukopis a každý by si to musel překládat sám, když už někdo nevěří ani katolickým nakladatelům.
Peter(skala)
Tá veta od Ježiša Krista, ktoru povedal sv.Faustíne je v pohode a to tak isto ako Slová sv.Pavla v Biblii. Problem nie je v texte-vete-Slove Božom, ale vo VYKLADE.

Ved prečo niekto v tej vete vidí "vytrhnutie" a iní naopak nevidí?
Práve preto, lebo si ináč vysvetluju zmysel tej vety.
Keby tam bolo doslovne napísané, že Boh ešte pred definitivnym prichodom vytrhne nejakých ludí do Neba, tak …More
Tá veta od Ježiša Krista, ktoru povedal sv.Faustíne je v pohode a to tak isto ako Slová sv.Pavla v Biblii. Problem nie je v texte-vete-Slove Božom, ale vo VYKLADE.

Ved prečo niekto v tej vete vidí "vytrhnutie" a iní naopak nevidí?
Práve preto, lebo si ináč vysvetluju zmysel tej vety.
Keby tam bolo doslovne napísané, že Boh ešte pred definitivnym prichodom vytrhne nejakých ludí do Neba, tak vtedy by bolo zrozumitelné pre každeho a všetci by si rovnako vysvetlovali zmysel tej vety - všetci by uznali, že vytrhnutie bude ešte pred definitivnym prichodom Ježiša, čiže pred koncom sveta a nie až na konci sveta.

Kedže v tej vete nie je doslovne toto napisane, tak ľudia si to tam len domyslia
TerezaK
K tomu pěkně říká John Hagee: kritici tvrdí, že pojem vytržení v Bibli není,
To je pravda, protože Bible je knihou pojmů a slovních obrazů tak, že i Bible říká, že ani hloupý v ní nezabloudí.
V Bibli není např. ani pojem homosexuál, ale v Lv20,13 je psáno: Kdyby muž spal s mužem jako se ženou, dopouští se ohavnosti. Obraz je jasný.
Stejně jako nikde není termín Nejsvětější Trojice, ale stále vidí…More
K tomu pěkně říká John Hagee: kritici tvrdí, že pojem vytržení v Bibli není,
To je pravda, protože Bible je knihou pojmů a slovních obrazů tak, že i Bible říká, že ani hloupý v ní nezabloudí.
V Bibli není např. ani pojem homosexuál, ale v Lv20,13 je psáno: Kdyby muž spal s mužem jako se ženou, dopouští se ohavnosti. Obraz je jasný.
Stejně jako nikde není termín Nejsvětější Trojice, ale stále vidíme Otce, Syna, Ducha Svatého,

Bible je přesná, doslovná: Ježíš se skutečně narodil z Panny, skutečně vstal z mrtvých, ale všechny pojmy neobsahuje - na to by nestačili všechny knihy, ale mnoho věcí zahaluje do pojmů a obrazů, aby je pochopil, kdo chce, kdo má čisté srdce, aby je viděli i maličcí.

Přednáška zde: 14minuta, a hl. od 17minuty k tématu.

youtube.com/watch?v=nHGu5gI7LH8
TerezaK
Rozhodně připravovat se na Varování jako na vytržení nic proti morálce katolického učení není, naopak, tak se máme připravovat a žít každý den :-) (Věřím tomu, co mi napsal Petrvs)
Peter(skala)
Neviem čo ti povedal Petrus, lebo si to nenapísala, ale dobré by bolo, keby človek mal vlastné presvedčenie a nespoliehal sa na iných .... typu: "...lebo on (ona) povedal(a)"

Človek musí mať vlastné presvedčenie a to sa dá len ak naozaj tuži po poznaní a nie len po uznaní, lebo ak nebude mať, potom v čase skušky sa vrati znova k tomu, čo vyvratil alebo s ním bude tento svet pohybovať z jedn…More
Neviem čo ti povedal Petrus, lebo si to nenapísala, ale dobré by bolo, keby človek mal vlastné presvedčenie a nespoliehal sa na iných .... typu: "...lebo on (ona) povedal(a)"

Človek musí mať vlastné presvedčenie a to sa dá len ak naozaj tuži po poznaní a nie len po uznaní, lebo ak nebude mať, potom v čase skušky sa vrati znova k tomu, čo vyvratil alebo s ním bude tento svet pohybovať z jednej strany na druhu ako vietor veje lístie kde chce.
TerezaK
Děkuji za poznámku k rozjímání.: Věřím Pánu Ježíši, a on řekl, že přijde jako zloděj. A také, že přijde ve slávě. Když někdo přijde jako zloděj, tak jej nikdo nevidí, takže to nemůže být ten samý příchod jako ve slávě.
Nevím, kdo mě kdy bude zkoušet, ale snažím se používat selský rozum, protože Bible je i pro hloupé, stejně jako spása není jen pro teology. (Uvažuji).
TerezaK
To je moc pěkně napsané, k zamyšlení.
Dana22
ZLO sa tvári,že vyhráva.
Víťazom je BOH,vytrvajme!

prosím,rozširujte a podpíšte túto petíciu!

returntoorder.org/…-black-mass-at-official-venue/

preklad textu bol robený cez translator

Diabol nachádza prijatie v našom skazenom svete a ukazuje svoju škaredú tvár.

Satanisti plánujú satanistickú „čiernu omšu“ na polnoc 30. októbra vo vládnom divadle „J!“

Podpíšte petíciu s divadlom „The J“ a …More
ZLO sa tvári,že vyhráva.
Víťazom je BOH,vytrvajme!

prosím,rozširujte a podpíšte túto petíciu!

returntoorder.org/…-black-mass-at-official-venue/

preklad textu bol robený cez translator

Diabol nachádza prijatie v našom skazenom svete a ukazuje svoju škaredú tvár.

Satanisti plánujú satanistickú „čiernu omšu“ na polnoc 30. októbra vo vládnom divadle „J!“

Podpíšte petíciu s divadlom „The J“ a naliehajte na ňu
zrušiť satanskú „čiernu omšu“


Podľa správ:

" Noosoví satanisti chystajú pri príležitosti Halloweenu 30. októbra satanskú čiernu omšu v divadle The J. Ani pandémia nemôže udržať diabla v jeho obľúbenej dovolenkovej destinácii."

Brat Samael Demo-Gorgon - alebo, ako je známe mimo Satanovho chrámu N oosa, aktivista LGBTI a bývalý kandidát na Stranu sexu Robin Bristow - má podozrenie, že to môže byť prvá verejná čierna omša v Queenslande, a pozval ju spolu s miestnymi politikmi .

„„ Satan má veľké plány pre kniežatstvo Noosa a Austráliu, “uvádza sa v pozvánke.„ Pripojte sa k nám v spoločenstve pri vykonávaní tohto starodávneho rituálu, v ktorom je Temný pán privolaný prostredníctvom satanských vzývaní. “ „

Svet je už zničený toľkými ďalšími problémami. To dodáva problému ďalší rozmer tým, že sa doslova odvolávame na diabla na verejnom priestranstve, ktoré vlastní a prevádzkuje mestská rada.

Táto hrozná udalosť môže svetu priniesť iba katastrofu a my sa jej musíme postaviť naraz.

Prosím, prihláste sa naši petíciu , nútiť "J" Divadlo zrušiť satanskú "Čiernu omšu."

Ďakujem.

Zostávam

S pozdravom

John Horvat
Viceprezident pre tradíciu, rodinu a majetok (TFP)
www.ReturnToOrder.org
dalila
Čakám že dnes dajú zákaz verejných Bohoslužieb. Chcem sa mýliť. Panna Mária oroduj za náš národ zmietany v neistote a chaose
Peter(skala)
prečo dnes?
dalila
Dnes zasadaju v komisii. Teda môžu povedať že od 1.10.alebo tak
Dana22
zemavek.sk/38590-2/

Zákaz už vydali.
mjablko shares this
34
Duch-vidění.

Duch-vidění