Clicks74
vi.news

Giáo phận Mỹ, "Thành công nối tiếp thành công"

Trong năm năm qua, đã có 25 linh mục được thụ phong tại giáo phận nhỏ Lincoln, Nebraska. Một lý do cho sự bùng nổ của những người theo nghiệp linh mục là thành quả hơn 40 năm của các giám mục Công giáo bền vũng.

Nói chuyện với catholicworldreport.com (ngày 17 tháng 1), Đức Giám mục Lincoln James Conley, một người chuyển đạo, nói rằng những người tiền nhiệm của ông trong "những năm hậu công đồng rối rắm" đã rất rõ ràng trong việc dạy dỗ của họ và "vô cùng trung thành" với giáo huấn và lễ thức của Giáo Hội. Theo Conley, sau khi Hội đồng được thành lập thì "mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn."

Lincoln có tỷ lệ chủng sinh trên mỗi người Công giáo nhiều nhất ở Hoa Kỳ - 39 chủng sinh và 96.000 người Công giáo. Có 146 linh mục đang hoạt động. Tuổi trung bình của họ là 41. Conley nói rằng ông đã thừa hưởng một giáo phận tuyệt vời và không muốn "làm rối tung nó lên" nhưng vấn muốn "nó tiếp tục hoạt động". Ông nói thêm, "Thành công nối tiếp thành công."

Hình ảnh: James Conley, #newsRhgpkdyykc