Clicks662
Coburg
13

Posolstvá Kráľovnej pokoja - Vianoce 2019

Som s vami

„Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, aby vás požehnal a odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies. Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Preto sú ľudia ďaleko od Boha, duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti. Som s vami, deti moje, aby som vás viedla touto cestou spásy, na ktorú vás Boh pozýva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovič – Lunettiovej, Medžugorie, 25. decembra 2019
Boh nikdy neopúšťa

„Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, aby upevnil vašu vieru. Deti, cez modlitbu srdcom, vieru a skutky spoznáte, čo znamená žiť úprimný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život a vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezapochybujte vo viere a nepýtajte sa prečo, pretože si myslíte, že ste sami a opustení, ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte. A vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť i to, že vás Boh nikdy neopúšťa a že je v každom okamihu pri vás. Skrze modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo a každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Medžugorie, 25.decembra 2019, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
dalila likes this.
Peter(skala) likes this.