lv.news
8

Pret nepaklausīgiem bīskapiem: kardināls un bīskapi atklāj Starptautisko atjaunošanas dienu

Honkongas kardināls Dzens, Karagandas palīgbīskaps Šneiders un atvaļinātais Čuras palīgbīskaps Eleganti kopā ar 15 priesteriem un desmitiem intelektuāļu publicēja 5. maija aicinājumu, tajā kritizējot notiekošo vācu sinodi.

Viņi sinodes idejas sauc par “klaji pretējām” katoļu mācībām, sakot, ka to kļūdās ietilpst uzbrukums laulībai un priesterībai, jo viņi vēlas uzspiest “grēcīgas savienības”, precētos un sievietes, kas ir “priesteri”.

Pieteicēji novēro, ka vācu garīdznieki, izņemot dažus izņēmumus, atkāpjas no baznīcas. Apelācija attiecas uz gaidāmo 10. maija “homoseksuāļu svētību”, kas notiks visā Vācijā un kuru atklāti atbalsta 2500 priesteri, pastorālie aģenti un vairāk vai mazāk atklāti vairums bīskapu, tomēr šāda darbība ir ķecerība."

Aicinājumā Francisks (!) tiek lūgts izbeigt "šos Vācijas sinodes posmus" un piemērot "kanoniskās sankcijas" - kaut arī Novus Ordo baznīcā sankcijas tiek piemērotas tikai pret katoļiem, nekad pret heterodoksāliem liberāļiem:

Kā tūlītēju pasākumu apelācijā 10. maijs tiek pasludināts par Starptautisko lūgšanu un labošanās dienu pret nepaklausīgajiem vācu bīskapiem un viņu izdarītajiem nodarījumiem un grēkiem.

Katoļi tiek aicināti deklamēt Svētās Sirds litāniju. Priesterim jāsvin Missa pro remissione peccatorum.

Attēls: Zen, Schneider, Eleganti, © wikipedia, CC BY-SA, #newsQrxmqlrksy