hu.news
1541

Ökumenizmus: vallási közöny és langyosság

A keresztények egységéért végzett imahetet lezáró eseményen Ferenc azt kérte, hogy "hagyjunk magunk mögött bizonyos dolgokat".

Istenhez fohászkodott, hogy "egyazon házban, ugyanazon oltár körül állva jussunk el Isten imádatához". Továbbá: "Uram, adj nekünk bátorságot az irányváltáshoz". Általában a zsinati csoport - mivel nem hisz a miseáldozatban - kerüli az "oltár" kifejezést, és helyette a latin "mensa" (= asztal) kifejezést használja.

Mivel sem a protestánsok, sem Ferenc zsinati egyháza nem hisz az eucharisztikus áldozatban, és a liturgiájuk középpontjában álló szószékkel helyettesítik azt, Ferenc kívánsága valóra válhat. Ehhez az is hozzájárul, hogy az ökumenizmus alapja a vallási közöny és a langyosság.

Az esemény végén a görög származású olaszországi ortodox metropolita, Ferenc é a római anglikán központ érseke, Ian Ernest - aki XIII. Leó Apostolicae Curae-ja (1896) szerint laikus - "megáldotta" a gyülekezetet.

#newsKyknxwvhga

Renocs shares this