Clicks1.1K

Rozmyślanie rodzi wiedzę, wiedza skruchę, skrucha pobożność, a pobożność doskonali modlitwę (Św. Augustyn)

Meditatio parit scientiam, scientia compunctionem, compunctio devotionem, et devotio perficit orationem

Meditatio parit scientiam, scientia compunctionem, compunctio devotionem, et devotio perficit orationem

Rozmyślanie rodzi wiedzę, wiedza skruchę, skrucha pobożność, a pobożność doskonali modlitwę
(Św. Augustyn)


"Magnum vero adjumentum ad omnem virtutem praebebit tibi vitae et passionis Christi assidua meditatio. Ipse est liber vitae, in quo solo, velut in divite ac instructissima bibliotheca, reperies, quidquid pertinet ad salutem, etsi omnes libri cum suis auctoribus interirent. Non tamen sufficit Christum scire et meditari, nisi etiam imiteris, atque ita vivas, sicut ipse docuit verbo et exemplo. Nisi ad regulam, prava non corriges". (Joannes Cardinalis Bona OCist., Manuductio ad coelum, caput XIX)
-------------------
"Wielką zaś do wszelkiej cnoty pomocą będzie ustawiczne życia i męki Pańskiej rozmyślanie. Chrystus jest księgą żywota. W niej jednej, jako najbogatszej bibliotece, znajdziesz wszystko, co do zbawienia należy, chociażby wszystkie inne księgi razem z ich autorami zaginęły. Ale nie dosyć poznać i rozmyślać o Chrystusie: w Jego ślady wstępować i tak żyć trzeba, jak On słowem i przykładem nauczył. Nie sprostujesz uchybień, gdy wzoru mieć przed oczyma nie będziesz". (Kardynał Jan Bona OCist., Droga do nieba, rozdział XIX)
* * * * * * * * * * * *

ORATIONES ET MEDITATIONES DE MYSTERIIS FIDEI

MODLITWY I ROZMYŚLANIA O TAJEMNICACH WIARY

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF ) (uzupełniono)
Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa
Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita
Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )
S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de Oratione Dominica ( PDF )
Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła
P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)
Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa
P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta
O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa
P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa
Ks. Leon Gąsiorowski, Proboszcz w Biskupicach. Droga do poznania Boga i zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Rozmyślania na każdy dzień roku (nowość, djvu)
O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla ( PDF ) (nowość)
O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus
O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego
Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)
Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina ( PDF ) (nowość)
Ks. Karol Antoniewicz SI. Listy w duchu Bożym do przyjaciół. List I ( PDF ) (nowość)
Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość, djvu)
Ks. Augustyn Arndt SI. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych
Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów ( PDF ) (nowość)
Pius Papa XII. Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita
O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.) (nowość, djvu)
P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)
Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)
OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)
Juan Donoso Cortes. Potęga modlitwy
Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes
Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap. (nowość, djvu)
Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków
Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków
Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis
Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )
O. Stefan Podworski OFM. Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )
Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie
Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)
Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa ( PDF ) (nowość)
Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) ( PDF ) (nowość)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie drugie) (uzupełniono)
"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes
Ks. Jacek Tylka. O cnotach heroicznych ( PDF )
Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". Akcja katolicka ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan ( PDF ) (nowość)
Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze
Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)
Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz
Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta
P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae
Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa
P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata
Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego
Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku
P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum
Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )
O. Mikołaj Łęczycki SI. De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis
Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa
P. Leonardus Lessius SI. De perfectionibus moribusque divinis. (Utiliorem de hoc argumento librum, magisque commendandum tironibus praesertim sacrae disciplinae, in universa theologia vix reperimus, estque vere exemplar, secundum quod reliqua theologiae argumenta essent tractanda. – HURTER, Nomenclator. I. 489) (uzupełniono)
Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Joannes Crasset SI. Manuductio ad Coelum, per quinquaginta duas selectas Considerationes desumptas ex nova forma meditationum
O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku
P. Coelestinus Leuthner OSB. Coelum christianum: in quo vita, doctrina, passio D. N. Jesu Christi, nonnulla Deiparae Virginis festa, SS. Apostolorum et Evangelistarum gesta etc. pia meditatione expensa proponuntur
O. Artur Vermeersch SI. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce i w teorii
O. J. V. Bainvel SI. Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój
Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, Domini ac Salvatoris nostri. De divina et aeterna Christi generatione. (Joannis cap. 1)
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa ( PDF )
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)
Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne
P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole
O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli
Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)
S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)
O. Tilman Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia
Bp Jakub Benignus Bossuet. O naturze aniołów
Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła
Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej
Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy ( PDF )
O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )
S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) ( PDF ) (nowość)
Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie
Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )
Petrus Cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus
Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki
Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej. Modlitwa Pańska. Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje
O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )
O. Franciszek de Salazar SI, doktor Uniwersytetu w Alcala. Zasady mądrości (uzupełniono)
Ks. Dr Antoni Słomkowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Ku doskonałości (nowość, djvu)
Ks. Aleksander Syski. Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka
Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego ( PDF )
S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF )
Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej
Ks. Piotr Skarga SI. O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta
Ernest Hello. Znak krzyża
P. Joannes Dirckinck SI. Semita perfectionis. Fides
Actus virtutum theologicarum
"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera fide precatio
"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera spe oratio
"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio pro caritate consequenda
"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio S. Thomae Aquinatis pro obtinendis virtutibus
Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej ( PDF )
Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ( PDF )
Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego
Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)
O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. (Kraków 1935)
Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego
Żywot i pisma świętej Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego biskup Paweł Rzewuski
O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości
Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego
Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej
Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci (nowość, djvu)
Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich
Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria (nowość, djvu)
Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony, czyli Ćwiczenia duchowne
Papież Leon XIII. Złota książeczka o praktyce pokory
O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą
O. Józef Schryvers CSsR. Zasady życia duchowego
Ks. Karol Żelazowski. Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico")
Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba ( PDF )
Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba ( PDF ) (nowość)
Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum ( PDF ) (nowość)
O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich ( PDF )
Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce
O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa
Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)
O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego
P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum
Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny ( PDF )
Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka
P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia
Św. Franciszek z Asyżu. De vera et perfecta laetitia. O prawdziwej i doskonałej radości
Św. Franciszek z Asyżu. Oratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )
Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych ( PDF )
S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles ( PDF )
Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń ( PDF )
Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie
Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania
S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones
Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a
Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności ( PDF ) (nowość)

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate ( PDF ) (nowość)
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )
S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres
Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )
Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha ( PDF )
Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )
Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )
O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)
P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus
Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)
Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana (uzupełniono)
P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Vincentius Ferrerius
S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali ( PDF )
O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona
Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)
Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa
Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania ( PDF )

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga
Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin
Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok
Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława ( PDF )
Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie drugie (uzupełniono)
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kazanie o świętym Janie Kantym ( PDF )
Żywot świętego Aleksego
Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów
P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii
O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego
Św. Ignacy Loyola. O podobaniu się Bogu
P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae
O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego
In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )
Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...
O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")
P. Ludovicus Blosius OSB. Manuale vitae spiritualis continens opera spiritualia selecta
Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta
Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów
Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami
Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu ( PDF )
Św. Teresa od Jezusa. Wizja mąk piekielnych
Ks. Antoni Langer SI. O cnocie cichości ( PDF ) (nowość)
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )
Dionysius Carthusianus, Doctor Ecstaticus. Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei, Deus, secundum, etc.
Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku
O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami
Ks. Marian Nassalski. Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia
Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady
Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa
P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata
O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych
Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy
Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej
Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej
Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym
Ks. M. Hamon. Zmartwychwstanie Pańskie tryumfem wiary i nadziei. Rozmyślanie na Wielkanoc
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych ( PDF )
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )
Ks. M. Hamon. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rozmyślanie na Zielone Świątki

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu
O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Pobudki do czynienia pokuty, wyjęte z rozważania niegodziwości grzechu
Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny
Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej
Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej
Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga
Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej
Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum
Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda
Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum
P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens
Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik
Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria
Abp Józef Teodorowicz. Ogień
Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol
Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących
Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Dzień zaduszny
O. Brunon Vercruysse SI. Nowe praktyczne rozmyślania. O śmierci
Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O śmierci
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O piekle
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O Królestwie Chrystusowym

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditatio de verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. Medytacja o słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie
O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditationes. Medytacje. Alleluja
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego
Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego
Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej
Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych
Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum
Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej
Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny
Ks. Karol Gobinet. Maksymy chrześcijańskie
Thomas a Kempis. Alphabetum monachi
P. fr. Hieronymus Savonarola OP. Regulae quaedam brevissimae
P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae. Aphorismi, qui pertinent ad proficientes in vita spirituali
Św. Ignacy Loyola. Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego
P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Domini Nostri Iesu Christi. Meditatio 1. De aeterna Verbi generatione
O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O przedwiecznym pochodzeniu Słowa
P. Zacharias Laselve. De Dei voluntate circa hominum salutem
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?
P. Joannes Dirckinck SI. Exhortationes domesticae. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. O różnych formach świętości
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących ( PDF )
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Mistyka "Naśladowania" przystępna dla wszystkich
O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie ( PDF )
Ks. Jan Niedzielski. Dewocja
Ks. Karol Gobinet. O czytaniu dobrych książek
Ks. Karol Gobinet. Przestroga względem złych książek
Ks. Jan Komperda. O marności świata i spraw jego
"Głos Karmelu". Iskry
Ernest Hello. Miesiąc czerwiec
Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej. Pobożny mnich kucharz
Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny
Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej
Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi
S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)
Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach
O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka
O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym
Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii
P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione
O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.
S. Franciscus Assisiensis. Laudes
Św. Franciszek z Asyżu. Pochwały
Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy
Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską
Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi
Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego
Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot świętego Szymona, dziecięcia i męczennika
O. Florian Jaroszewicz OFM. Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów
Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość św. Barbary
Ks. Marian Morawski SI. O Mądrości Krzyża. Kazanie na uroczystość św. Katarzyny ( PDF )
Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego ( PDF )
P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Franciscus Xaverius
O. Augustyn Poulain SI. O kwietyzmie. (Ogólny rzut oka)
O. Jan Tauler OP. Fałszywi kontemplatycy (kwietyści XIV wieku)
O. Mikołaj Łęczycki SI. De variis Antichristis Spiritualibus. Medytacja o rozmaitych Antychrystach Duchownych

"Magnum vero adjumentum ad omnem virtutem praebebit tibi vitae et passionis Christi assidua meditatio. Ipse est liber vitae, in quo solo, velut in divite ac instructissima bibliotheca, reperies, quidquid pertinet ad salutem, etsi omnes libri cum suis auctoribus interirent. Non tamen sufficit Christum scire et meditari, nisi etiam imiteris, atque ita vivas, sicut ipse docuit verbo et exemplo. Nisi ad regulam, prava non corriges". (Joannes Cardinalis Bona OCist., Manuductio ad coelum, caput XIX)
-------------------
"Wielką zaś do wszelkiej cnoty pomocą będzie ustawiczne życia i męki Pańskiej rozmyślanie. Chrystus jest księgą żywota. W niej jednej, jako najbogatszej bibliotece, znajdziesz wszystko, co do zbawienia należy, chociażby wszystkie inne księgi razem z ich autorami zaginęły. Ale nie dosyć poznać i rozmyślać o Chrystusie: w Jego ślady wstępować i tak żyć trzeba, jak On słowem i przykładem nauczył. Nie sprostujesz uchybień, gdy wzoru mieć przed oczyma nie będziesz". (Kardynał Jan Bona OCist., Droga do nieba, rozdział XIX)
* * * * * * * * * * * *

ORATIONES ET MEDITATIONES DE MYSTERIIS FIDEI

MODLITWY I ROZMYŚLANIA O TAJEMNICACH WIARY

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF ) (uzupełniono)
Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa
Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita
Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )
S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de Oratione Dominica ( PDF )
Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła
P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)
Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa
P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta
O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa
P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa
Ks. Leon Gąsiorowski, Proboszcz w Biskupicach. Droga do poznania Boga i zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Rozmyślania na każdy dzień roku (nowość, djvu)
O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla ( PDF ) (nowość)
O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus
O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego
Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)
Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina ( PDF ) (nowość)
Ks. Karol Antoniewicz SI. Listy w duchu Bożym do przyjaciół. List I ( PDF ) (nowość)
Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość, djvu)
Ks. Augustyn Arndt SI. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych
Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów ( PDF ) (nowość)
Pius Papa XII. Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita
O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.) (nowość, djvu)
P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)
Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)
OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)
Juan Donoso Cortes. Potęga modlitwy
Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes
Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap. (nowość, djvu)
Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków
Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków
Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis
Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )
O. Stefan Podworski OFM. Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )
Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie
Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)
Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa ( PDF ) (nowość)
Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) ( PDF ) (nowość)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie drugie) (uzupełniono)
"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes
Ks. Jacek Tylka. O cnotach heroicznych ( PDF )
Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". Akcja katolicka ( PDF ) (nowość)
"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan ( PDF ) (nowość)
Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze
Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)
Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz
Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta
P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae
Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa
P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata
Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego
Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku
P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum
Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )
O. Mikołaj Łęczycki SI. De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis
Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa
P. Leonardus Lessius SI. De perfectionibus moribusque divinis. (Utiliorem de hoc argumento librum, magisque commendandum tironibus praesertim sacrae disciplinae, in universa theologia vix reperimus, estque vere exemplar, secundum quod reliqua theologiae argumenta essent tractanda. – HURTER, Nomenclator. I. 489) (uzupełniono)
Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Joannes Crasset SI. Manuductio ad Coelum, per quinquaginta duas selectas Considerationes desumptas ex nova forma meditationum
O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku
P. Coelestinus Leuthner OSB. Coelum christianum: in quo vita, doctrina, passio D. N. Jesu Christi, nonnulla Deiparae Virginis festa, SS. Apostolorum et Evangelistarum gesta etc. pia meditatione expensa proponuntur
O. Artur Vermeersch SI. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce i w teorii
O. J. V. Bainvel SI. Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój
Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, Domini ac Salvatoris nostri. De divina et aeterna Christi generatione. (Joannis cap. 1)
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa ( PDF )
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)
Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne
P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole
O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli
Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)
S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)
O. Tilman Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia
Bp Jakub Benignus Bossuet. O naturze aniołów
Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła
Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej
Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy ( PDF )
O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )
S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) ( PDF ) (nowość)
Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie
Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )
Petrus Cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus
Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki
Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej. Modlitwa Pańska. Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje
O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )
O. Franciszek de Salazar SI, doktor Uniwersytetu w Alcala. Zasady mądrości (uzupełniono)
Ks. Dr Antoni Słomkowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Ku doskonałości (nowość, djvu)
Ks. Aleksander Syski. Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka
Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego ( PDF )
S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF )
Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej
Ks. Piotr Skarga SI. O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta
Ernest Hello. Znak krzyża
P. Joannes Dirckinck SI. Semita perfectionis. Fides
Actus virtutum theologicarum
"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera fide precatio
"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera spe oratio
"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio pro caritate consequenda
"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio S. Thomae Aquinatis pro obtinendis virtutibus
Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej ( PDF )
Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ( PDF )
Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego
Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)
O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. (Kraków 1935)
Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego
Żywot i pisma świętej Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego biskup Paweł Rzewuski
O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości
Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego
Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej
Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci (nowość, djvu)
Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich
Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria (nowość, djvu)
Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony, czyli Ćwiczenia duchowne
Papież Leon XIII. Złota książeczka o praktyce pokory
O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą
O. Józef Schryvers CSsR. Zasady życia duchowego
Ks. Karol Żelazowski. Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico")
Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba ( PDF )
Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba ( PDF ) (nowość)
Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum ( PDF ) (nowość)
O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich ( PDF )
Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce
O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa
Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)
O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego
P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum
Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny ( PDF )
Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka
P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia
Św. Franciszek z Asyżu. De vera et perfecta laetitia. O prawdziwej i doskonałej radości
Św. Franciszek z Asyżu. Oratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )
Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych ( PDF )
S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles ( PDF )
Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń ( PDF )
Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie
Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania
S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones
Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a
Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności ( PDF ) (nowość)

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate ( PDF ) (nowość)
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )
S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres
Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )
Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha ( PDF )
Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )
Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )
O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)
P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus
Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)
Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana (uzupełniono)
P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Vincentius Ferrerius
S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali ( PDF )
O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona
Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)
Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa
Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania ( PDF )

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga
Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin
Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok
Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława ( PDF )
Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie drugie (uzupełniono)
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kazanie o świętym Janie Kantym ( PDF )
Żywot świętego Aleksego
Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów
P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii
O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego
Św. Ignacy Loyola. O podobaniu się Bogu
P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae
O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego
In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )
Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...
O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")
P. Ludovicus Blosius OSB. Manuale vitae spiritualis continens opera spiritualia selecta
Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta
Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów
Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami
Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu ( PDF )
Św. Teresa od Jezusa. Wizja mąk piekielnych
Ks. Antoni Langer SI. O cnocie cichości ( PDF ) (nowość)
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )
Dionysius Carthusianus, Doctor Ecstaticus. Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei, Deus, secundum, etc.
Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku
O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami
Ks. Marian Nassalski. Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia
Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady
Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa
P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata
O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych
Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy
Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej
Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej
Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim
Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym
Ks. M. Hamon. Zmartwychwstanie Pańskie tryumfem wiary i nadziei. Rozmyślanie na Wielkanoc
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych ( PDF )
Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )
Ks. M. Hamon. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rozmyślanie na Zielone Świątki

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu
O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza
O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Pobudki do czynienia pokuty, wyjęte z rozważania niegodziwości grzechu
Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny
Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej
Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej
Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga
Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej
Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum
Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda
Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum
P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens
Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik
Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria
Abp Józef Teodorowicz. Ogień
Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol
Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących
Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Dzień zaduszny
O. Brunon Vercruysse SI. Nowe praktyczne rozmyślania. O śmierci
Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O śmierci
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O piekle
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera
O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O Królestwie Chrystusowym

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditatio de verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. Medytacja o słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie
O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditationes. Medytacje. Alleluja
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego
Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego
Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela
Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem
Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej
Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych
Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum
Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej
Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny
Ks. Karol Gobinet. Maksymy chrześcijańskie
Thomas a Kempis. Alphabetum monachi
P. fr. Hieronymus Savonarola OP. Regulae quaedam brevissimae
P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae. Aphorismi, qui pertinent ad proficientes in vita spirituali
Św. Ignacy Loyola. Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego
P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Domini Nostri Iesu Christi. Meditatio 1. De aeterna Verbi generatione
O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O przedwiecznym pochodzeniu Słowa
P. Zacharias Laselve. De Dei voluntate circa hominum salutem
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?
P. Joannes Dirckinck SI. Exhortationes domesticae. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. O różnych formach świętości
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących ( PDF )
O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Mistyka "Naśladowania" przystępna dla wszystkich
O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie ( PDF )
Ks. Jan Niedzielski. Dewocja
Ks. Karol Gobinet. O czytaniu dobrych książek
Ks. Karol Gobinet. Przestroga względem złych książek
Ks. Jan Komperda. O marności świata i spraw jego
"Głos Karmelu". Iskry
Ernest Hello. Miesiąc czerwiec
Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej. Pobożny mnich kucharz
Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny
Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej
Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze)
Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi
S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)
Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach
O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka
O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )
Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym
Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii
P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione
O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.
S. Franciscus Assisiensis. Laudes
Św. Franciszek z Asyżu. Pochwały
Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy
Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską
Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi
Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Usposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Znaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego
Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot świętego Szymona, dziecięcia i męczennika
O. Florian Jaroszewicz OFM. Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów
Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość św. Barbary
Ks. Marian Morawski SI. O Mądrości Krzyża. Kazanie na uroczystość św. Katarzyny ( PDF )
Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego ( PDF )
P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Franciscus Xaverius
O. Augustyn Poulain SI. O kwietyzmie. (Ogólny rzut oka)
O. Jan Tauler OP. Fałszywi kontemplatycy (kwietyści XIV wieku)
O. Mikołaj Łęczycki SI. De variis Antichristis Spiritualibus. Medytacja o rozmaitych Antychrystach Duchownych

Wieczne Odpoczywanie Amen
Strzeliste akty Wiary

JAN KARDYNAŁ BONA OCIST.

I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et docet sancta mater Ecclesia, et pro hac assertione et veritate millies mori paratus sum.

1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego …
More
Strzeliste akty Wiary

JAN KARDYNAŁ BONA OCIST.

I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et docet sancta mater Ecclesia, et pro hac assertione et veritate millies mori paratus sum.

1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).

II. Auge in me fidem a te semel infusam, vitamque fidei consonam concede, ut, quod mente credo, moribus exprimam.

2. Przymnóż, Panie, we mnie wiary przez Ciebie raz jeden wlanej, udziel mi także tego, aby życie odpowiadało wierze; iżbym czynem wyraził to, w co umysłem wierzę.

III. Testimonia tua, Domine, credibilia facta sunt nimis, utinam secundum ea semper vixissem.

3. Świadectwa Twoje, Panie, są bardzo godne wiary; obym wedle nich zawsze żył.

IV. Verissima sunt omnia, quae in sacris libris, et Apostolicis traditionibus, ac decretis Ecclesiae continentur: pro qua veritate tuenda vitam meam libentissime offero.

4. Najprawdziwsze jest to wszystko, co się zawiera w Piśmie świętym, Tradycji Apostolskiej, i w Dekretach Kościoła. W obronie tej prawdy (2) z największą chęcią ofiaruję życie.

V. Omnino verum est, te Deum meum unum esse in substantia, et Trinitatem in personis: quod ego per medios gladios, et ignes profitebor.

5. Całkowicie prawdziwe jest to, że Ty mój Boże jesteś jednym co do natury, i Trójcą co do Osób. Wyznając tę prawdę gotów jestem iść w ogień i pod topór.

VI. Utinam fides tua integra semper, et sincera conservetur, qualem tu, Domine, tradidisti, qualem Apostoli praedicaverunt.

6. Oby wiara Twoja zawsze cała i nieskażona była zachowywana taką, jaką Ty, Panie, przekazałeś, jaką Apostołowie głosili.

VII. Credo tibi, o summa veritas, et quia fides sine operibus mortua est, da mihi, ut fidem meam patientia et caritate, aliisque virtutibus vivam esse demonstrem.

7. Wierzę Tobie, o Prawdo najwyższa, a skoro wiara bez uczynków martwa jest, spraw, abym cierpliwością i miłością, oraz innymi cnotami okazał, że wiara moja jest żywa.

VIII. Gratias ago tibi, Domine, quod mihi fidem dederis, qua te cognoscerem, quod me Christianum feceris, et Catholicae Ecclesiae membrum. In hac fide vixi, in eadem mori volo, atque utinam pro eadem.

8. Dzięki składam Tobie, Panie, żeś mi udzielił wiary, przez którą mogę Cię poznać, żeś mnie uczynił chrześcijaninem, i członkiem Kościoła katolickiego. W tej wierze żyłem, w niej, i oby za nią, pragnę umrzeć.

IX. Credo te Deum ingenitum, Filium unigenitum, Spiritum Sanctum ab utroque procedentem. O credam, et fruar semper, quia tu Deus meus es, principium meum, et finis ultimus, et mea aeterna beatitudo.

9. Wierzę w Ciebie Boga Ojca niezrodzonego, Syna Jednorodzonego, Ducha Świętego pochodzącego od Ojca i Syna. O niechaj wierzę, i zawsze rozkoszuję się tym, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, początkiem moim, i ostatecznym końcem, a także moim wiecznym szczęściem.

X. Credo te Dei Filium pro mea salute carnem humanam induisse. Credo te passum pro me, et mortuum in cruce. Credo te Deum, et hominem in sacramento mirabiliter existere. Credo haec omnia, et alia, quae de te docet Ecclesia, et credens adoro, et amo te.

10. Wierzę, że Ty Boży Synu dla mojego zbawienia przyjąłeś ludzkie ciało. Wierzę, że cierpiałeś za mnie i poniosłeś śmierć na krzyżu. Wierzę, że jako Bóg i człowiek w Sakramencie Ołtarza w cudowny sposób przebywasz. Wierzę we wszystkie te i w inne prawdy, których o Tobie naucza Kościół, a wierząc wielbię Ciebie i miłuję.

XI. Revela, Domine, oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua: semper mel ori meo.

11. Uchyl, Panie, zasłony sprzed moich oczu, abym mógł rozważać cuda Twego prawa. Jak słodkie dla mego podniebienia słowa Twoje, są zawsze miodem dla ust moich.

XII. O si fidem possem annunciare in universo mundo, et omnes infideles ad Deum convertere, quam libenter id facerem, et si propterea omnia tormenta sustinere deberem.

12. O gdybym mógł głosić wiarę całemu światu, i nawrócić wszystkich niewiernych do Boga. Jakże chętnie bym to uczynił, zwłaszcza gdybym z tego powodu wszelkie męki znieść musiał.

XIII. Utinam possem, Deus meus, omnium infidelium intellectibus in te credere, omnium affectu te amare, omnium viribus tibi servire!

13. Obym mógł, Boże mój, wierzyć w Ciebie umysłami wszystkich niewiernych, wszystkimi ich uczuciami Ciebie kochać, i wszystkimi ich siłami Tobie służyć!

XIV. Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo.

14. Odstąpcie ode mnie wszyscy najniegodziwsi kacerze, synowie diabelscy, i zarazo dusz: odrzucam was, potępiam, i z Kościołem Bożym wyklinam was.

14. Odstąpcie ode mnie wszyscy parszywi heretycy, pomiocie diabelski, i zarazo dusz. Ze wstrętem brzydzę się wami, i z Kościołem Bożym wyklinam was.

XV. Quaecumque docet fides, adeo firmiter credo, ac si oculis ea viderem. Adauge, Domine, et confirma fidem meam: hac enim duce securus ibo ad tribunal tuum, quacumque hora me vocaveris, quia credo et spero videre bona tua in terra viventium.

15. Czegokolwiek wiara naucza, w to tak mocno wierzę, jakbym to na własne oczy widział. Przymnóż, Panie, i wzmocnij wiarę moją: pod jej bowiem przewodnictwem bezpieczny dojdę przed Sąd Twój, kiedykolwiek mnie wezwiesz, gdyż wierzę i spodziewam się ujrzeć dobra Twoje w krainie żyjących.

––––––

Actus Fidei divinae et Catholicae

Akt Wiary Boskiej i Katolickiej

Credo in te, Deum unum, trinum in personis, Patrem, Filium et Spiritum Sanctum, remuneratorem bonorum et vindicem malorum; et in Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum verum, assumpta carne pro salute humani generis in cruce passum et mortuum. Credo etiam immortalitatem animorum humanorum et gratiae divinae ad salutem necessitatem.

Haec, et quae Iesus Christus Filius tuus docuit, ac sancta Romana Catholica et Apostolica Ecclesia credi iubet, viva et firma fide credo atque profiteor, quia tu Deus ea omnia revelasti, qui es aeterna veritas et sapientia, quae nec fallere nec falli potest. In hac fide vivere et mori statuo!

Wierzę w Ciebie, jedynego Boga w trzech Osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę, że wynagradzasz za dobre a za złe karzesz. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Boga prawdziwego, który przyjąwszy ciało cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Wierzę także w nieśmiertelność dusz ludzkich i w to, że łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Panie Boże! żywą i mocną wiarą wierzę i wyznaję te, i inne prawdy których nauczał Twój Syn Jezus Chrystus, i które święty rzymski katolicki i apostolski Kościół podaje do wierzenia, ponieważ objawiłeś je Ty, Boże, który jesteś odwieczną Prawdą i Mądrością, która ani się mylić, ani w błąd wprowadzić nie może. W tej wierze żyć i umrzeć postanawiam!

––––––––

Strzeliste akty wiary (Actus fidei) za:
Opuscula ascetica Eminentissimi Cardinalis Bona. Principia et documenta vitae christianae, indicans naturam, finem et officia vitae christianae, regulas de moderandis animi affectibus et de studio virtutum, necnon Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum, insuper Via compendii ad Deum per motus anagogicos et orationes jaculatorias liber isagogicus ad mysticam theologiam, auctore D. Joanne Bona S. Romanae Ecclesiae tit. S. Bernardi ad Thermas Presbytero Cardinali, Ordinis Cisterciensis. Editio caeteris praestantior atque accuratior, studio unius sacerdotis Congregationis ac Seminarii Missionum ad exteros, Parisiis MDCCCXLVII (1847), pp. 431-433; (tł. mg i mk).

Akt Wiary Boskiej i Katolickiej (Actus fidei) za: 1)
De imitatione Christi libri quatuor. Accedunt preces missae, adiuncto precationum delectu in usum confitentium et communicantium, Lipsk 1846, s. 369; 2) Venerabilis Thomae a Kempis De imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima, Ratyzbona 1854, s. IX; (tł. mg). (3)

Przypisy:
(1) "śmierć ponieść" tzn. umrzeć, oddać życie.

(2) "W obronie tej prawdy (...)" lub: "Dla zachowania tej prawdy (...)".

(3) Por. 1) Papież Pius IV,
Wyznanie Wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).

2) Jan kard. Bona OCist., a)
O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

3) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

4) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich (Professio Fidei Orientalibus praescripta).

5) Św. Pius V, Papież,
Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

6) Ks. Walenty Gadowski,
Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

7) P. Ferdinandus Cavallera SI, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici.

8) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy) (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

9) Piotr kardynał Gasparri,
Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI,
Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

11) "Cahiers Romains", Dla katolików rzymskich integralnych.

12) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

13) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów. c) Człowiek w stosunku do religii i wiary. d) O objawieniu. e) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. f) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce. g) Kazanie o Kościele. h) Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej. i) Kazanie na uroczystość św. Barbary.

(Przypisy od red.
Ultra montes).

(
PDF )
Wieczne Odpoczywanie Amen
THOMAS A KEMPIS

O NAŚLADOWANIU

JEZUSA CHRYSTUSA

KSIĄG CZWORO

TOMASZ À KEMPIS

––––––––

INDEX

PORZĄDEK PRZEDMIOTÓW

–––––


Pokorne słowo tłumacza

Nauka o rozmyślaniu pobożnym, czyli o modlitwie myślnej

–––

SPIS ROZDZIAŁÓW

LIBER PRIMUS

Admonitiones ad spiritualem vitam utiles

KSIĘGA PIERWSZA

Upomnienia ku duchowemu życiu przydatne

Caput I. De imitatio…
More
THOMAS A KEMPIS

O NAŚLADOWANIU

JEZUSA CHRYSTUSA

KSIĄG CZWORO

TOMASZ À KEMPIS

––––––––

INDEX

PORZĄDEK PRZEDMIOTÓW

–––––


Pokorne słowo tłumacza

Nauka o rozmyślaniu pobożnym, czyli o modlitwie myślnej

–––

SPIS ROZDZIAŁÓW

LIBER PRIMUS

Admonitiones ad spiritualem vitam utiles

KSIĘGA PIERWSZA

Upomnienia ku duchowemu życiu przydatne

Caput I. De imitatione Christi et contemptu omnium vanitatum mundi

Rozdział I. O naśladowaniu Chrystusa, a wzgardzeniu wszelkimi marnościami świata

Caput II. De humili sentire sui ipsius

Rozdział II. O pokornym uczuciu siebie samego

Caput III. De doctrina veritatis

Rozdział III. O nauce prawdy

Caput IV. De prudentia in agendis

Rozdział IV. O przezorności w działaniu

Caput V. De lectione sanctarum Scripturarum

Rozdział V. O czytaniu pism świętych

Caput VI. De inordinatis affectionibus

Rozdział VI. O żądzach nieumiarkowanych

Caput VII. De vana spe et elatione fugienda

Rozdział VII. O unikaniu próżnej nadziei i wyniosłości

Caput VIII. De cavenda nimia familiaritate

Rozdział VIII. O unikaniu zbytniej poufałości

Caput IX. De obedientia et subjectione

Rozdział IX. O posłuszeństwie i podległości

Caput X. De cavenda superfluitate verborum

Rozdział X. O strzeżeniu się wielomówstwa

Caput XI. De pace acquirenda et zelo proficiendi

Rozdział XI. O nabywaniu pokoju i o gorliwości w doskonaleniu się

Caput XII. De utilitate adversitatis

Rozdział XII. O pożytku przeciwności

Caput XIII. De tentationibus reprimendis

Rozdział XIII. O opieraniu się pokusom

Caput XIV. De temerario judicio vitando

Rozdział XIV. O unikaniu porywczego sądzenia

Caput XV. De operibus ex caritate factis

Rozdział XV. O uczynkach pochodzących z miłości Boga

Caput XVI. De sufferentia defectuum aliorum

Rozdział XVI. O znoszeniu wad cudzych

Caput XVII. De monastica vita

Rozdział XVII. O życiu zakonnym

Caput XVIII. De exemplis sanctorum Patrum

Rozdział XVIII. O przykładach Ojców Świętych

Caput XIX. De exercitiis boni Religiosi

Rozdział XIX. O ćwiczeniach dobrego zakonnika

Caput XX. De amore solitudinis et silentii

Rozdział XX. O zamiłowaniu samotności i milczenia

Caput XXI. De compunctione cordis

Rozdział XXI. O skrusze serca

Caput XXII. De consideratione humanae miseriae

Rozdział XXII. O rozważaniu nędzy ludzkiej

Caput XXIII. De meditatione mortis

Rozdział XXIII. O rozpamiętywaniu śmierci

Caput XXIV. De judicio et poenis peccatorum

Rozdział XXIV. O sądzie i karach za grzechy

Caput XXV. De ferventi emendatione totius vitae nostrae

Rozdział XXV. O gorliwej poprawie całego życia

–––––––––

LIBER SECUNDUS

Admonitiones ad interna trahentes

KSIĘGA DRUGA

Upomnienia skłaniające ku życiu wewnętrznemu

Caput I. De interna conversatione

Rozdział I. O wewnętrznej rozmowie

Caput II. De humili submissione

Rozdział II. O pokornym zdaniu się na Boga

Caput III. De bono pacifico homine

Rozdział III. O dobrym i spokojnym człowieku

Caput IV. De pura mente et simplici intentione

Rozdział IV. O czystej myśli i o prostej chęci

Caput V. De propria consideratione

Rozdział V. O rozważaniu samego siebie

Caput VI. De laetitia bonae conscientiae

Rozdział VI. O weselu dobrego sumienia

Caput VII. De amore Jesu super omnia

Rozdział VII. O zamiłowaniu Jezusa nad wszystko

Caput VIII. De familiari amicitia Jesu

Rozdział VIII. O poufałej przyjaźni Jezusa

Caput IX. De carentia omnis solatii

Rozdział IX. O braku wszelkiej pociechy

Caput X. De gratitudine pro gratia Dei

Rozdział X. O wdzięczności za łaskę Bożą

Caput XI. De paucitate amatorum Crucis Jesu

Rozdział XI. O małej liczbie miłośników Krzyża Jezusowego

Caput XII. De regia via sanctae Crucis

Rozdział XII. O walnej drodze Krzyża Świętego

–––––––––

LIBER TERTIUS

De interna consolatione

KSIĘGA TRZECIA

O wewnętrznym pocieszeniu

Caput I. De interna Christi locutione ad animam fidelem

Rozdział I. O wewnętrznym przemawianiu Chrystusa do duszy wiernej

Caput II. Quod veritas intus loquitur sine strepitu verborum

Rozdział II. Prawda przemawia wewnątrz bez brzmienia słów

Caput III. Quod verba Dei cum humilitate sunt audienda, et quod multi ea non ponderant

Rozdział III. Słów Bożych z pokorą słuchać należy: wielu nie umie ich ważyć

Caput IV. Quod in veritate et humilitate coram Deo conversandum est

Rozdział IV. Przed Bogiem, w prawdzie i pokorze zachować się mamy

Caput V. De mirabili effectu divini amoris

Rozdział V. O cudownym skutku miłości Bożej

Caput VI. De probatione veri amatoris

Rozdział VI. O doświadczaniu prawdziwego miłośnika

Caput VII. De occultanda gratia sub humilitatis custodia

Rozdział VII. O ukrywaniu łaski pod strażą pokory

Caput VIII. De vili aestimatione sui ipsius in oculis Dei

Rozdział VIII. O uniżaniu siebie samego przed obliczem Boga

Caput IX. Quod omnia ad Deum, sicut ad finem ultimum, sunt referenda

Rozdział IX. Do Boga, jako do ostatecznego końca wszystko odnosić należy

Caput X. Quod spreto mundo dulce est servire Deo

Rozdział X. Wzgardziwszy światem, słodko jest służyć Bogu

Caput XI. Quod desideria cordis examinanda sunt et moderanda

Rozdział XI. Żądze serca roztrząsać i miarkować należy

Caput XII. De informatione patientiae et luctamine adversus concupiscentias

Rozdział XII. Potrzeba przyuczać się do cierpliwości i walczyć przeciwko złym żądzom

Caput XIII. De obedientia humilis subditi ad exemplum Jesu Christi

Rozdział XIII. O posłuszeństwie pokornego podwładnego na wzór Jezusa Chrystusa

Caput XIV. De occultis Dei judiciis considerandis, ne extollamur in bonis

Rozdział XIV. O rozważaniu skrytych sądów Bożych, abyśmy się nie pysznili z dobrych uczynków

Caput XV. Qualiter standum sit ac dicendum in omni re desiderabili

Rozdział XV. Jak we wszelkiej rzeczy pożądanej, zachować się i mówić należy

Caput XVI. Quod verum solatium in solo Deo est quaerendum

Rozdział XVI. Prawdziwej pociechy w Bogu tylko szukać należy

Caput XVII. Quod omnis sollicitudo in Deo ponenda sit

Rozdział XVII. Wszelkie starania o sobie, Bogu poruczyć należy

Caput XVIII. Quod temporales miseriae exemplo Christi aequanimiter sunt ferendae

Rozdział XVIII. Nędze doczesne, na wzór Chrystusa spokojnie znosić należy

Caput XIX. De tolerantia injuriarum, et quis verus patiens probetur

Rozdział XIX. O znoszeniu obelg, i o znamionach prawdziwej cierpliwości

Caput XX. De confessione propriae infirmitatis, et hujus vitae miseriis

Rozdział XX. O wyznawaniu własnej niemocy i o nędzach tego żywota

Caput XXI. Quod in Deo super omnia bona et dona requiescendum est

Rozdział XXI. Nad wszystkie dobra i dary w Bogu spoczywać należy

Caput XXII. De recordatione multiplicium beneficiorum Dei

Rozdział XXII. O rozpamiętywaniu rozlicznych dobrodziejstw Bożych

Caput XXIII. De quatuor magnam importantibus pacem

Rozdział XXIII. O czterech rzeczach, które dawają pokój wielki

Caput XXIV. De evitatione curiosae inquisitionis super alterius vita

Rozdział XXIV. O wystrzeganiu się ciekawego wglądania w cudze życie

Caput XXV. In quibus firma pax cordis et verus profectus consistit

Rozdział XXV. Na czym polega stały pokój serca i prawdziwe doskonalenie się

Caput XXVI. De eminentia liberae mentis, quam supplex oratio magis meretur, quam lectio

Rozdział XXVI. O doskonałej swobodzie ducha, na którą więcej zasługuje się przez pokorną modlitwę, niżeli przez czytanie

Caput XXVII. Quod privatus amor a summo bono maxime retardat

Rozdział XXVII. Miłość siebie samego, najbardziej nas odwodzi od najwyższego dobra

Caput XXVIII. Contra linguas obtrectatorum

Rozdział XXVIII. O niezważaniu na mowy potwarców

Caput XXIX. Qualiter instante tribulatione Deus invocandus est et benedicendus

Rozdział XXIX. Jak przy nastającym utrapieniu, Boga wzywać i błogosławić należy

Caput XXX. De divino petendo auxilio et confidentia recuperandae gratiae

Rozdział XXX. O wzywaniu pomocy Bożej i o ufności, że odzyskamy łaskę Jego

Caput XXXI. De neglectu omnis creaturae, ut Creator possit inveniri

Rozdział XXXI. O zaniechaniu wszelkiego stworzenia, aby znaleźć Stworzyciela

Caput XXXII. De abnegatione sui ipsius, et abdicatione omnis cupiditatis

Rozdział XXXII. O zaniechaniu samego siebie i wyrzeczeniu się wszelakiej żądzy

Caput XXXIII. De instabilitate cordis et de intentione finali ad Deum habenda

Rozdział XXXIII. O niestałości serca i o tym, że myśl naszą mamy zwracać do Boga, jako do ostatecznego końca i jedynego celu naszego

Caput XXXIV. Quod amanti sapit Deus super omnia et in omnibus

Rozdział XXXIV. Kto prawdziwie Boga miłuje, temu Bóg podoba się we wszystkim i nad wszystko

Caput XXXV. Quod non est securitas a tentatione in hac vita

Rozdział XXXV. W tym życiu nie można być wolnym od pokus

Caput XXXVI. Contra vana hominum judicia

Rozdział XXXVI. O marności sądów ludzkich

Caput XXXVII. De pura et integra resignatione sui ad obtinendam cordis libertatem

Rozdział XXXVII. O czystym i zupełnym zrzeczeniu się samego siebie, dla otrzymania swobody serca

Caput XXXVIII. De bono regimine in externis et recursu ad Deum in periculis

Rozdział XXXVIII. O dobrym zachowaniu się w rzeczach zewnętrznych, i o uciekaniu się do Boga w niebezpieczeństwach

Caput XXXIX. Quod homo non sit importunus in negotiis

Rozdział XXXIX. Człowiek w sprawach swoich gwałtownym być nie powinien

Caput XL. Quod homo nihil boni ex se habet et de nullo gloriari potest

Rozdział XL. Człowiek nic dobrego nie ma sam z siebie, i niczym chełpić się nie może

Caput XLI. De contemptu omnis temporalis honoris

Rozdział XLI. O wzgardzeniu wszelką czcią doczesną

Caput XLII. Quod pax non est ponenda in hominibus

Rozdział XLII. Własnego pokoju w ludziach pokładać nie należy

Caput XLIII. Contra vanam et saecularem scientiam

Rozdział XLIII. Umiejętność światowa marna jest

Caput XLIV. De non attrahendo sibi res exteriores

Rozdział XLIV. Nie należy przyciągać ku sobie rzeczy zewnętrznych

Caput XLV. Quod omnibus non est credendum, et de facili lapsu verborum

Rozdział XLV. Nie wszystkim wierzyć należy; upadek w słowach łatwy jest

Caput XLVI. De confidentia in Deo habenda, quando insurgunt verborum jacula

Rozdział XLVI. O pokładaniu ufności w Bogu, gdy potwarz miota na nas pociski swoje

Caput XLVII. Quod omnia gravia pro aeterna vita sunt toleranda

Rozdział XLVII. Dla żywota wiecznego wszystkie uciski chętnie znosić należy

Caput XLVIII. De die aeternitatis et hujus vitae angustiis

Rozdział XLVIII. O dniu wieczności i o nędzach tego żywota

Caput XLIX. De desiderio aeternae vitae, et quanta sint certantibus bona promissa

Rozdział XLIX. O pożądaniu wiecznego żywota; i jak wielkie dobra obiecane są tym, którzy wytrwale walczą

Caput L. Qualiter homo desolatus se debet in manus Dei offerre

Rozdział L. Jak człowiek strapiony ma się oddawać w ręce Boga

Caput LI. Quod humilibus insistendum est operibus, cum deficitur a summis

Rozdział LI. Należy się oddawać pracom pospolitym, kiedy w ćwiczeniach wyższych siły ustawają

Caput LII. Quod homo non reputet se consolatione dignum, sed magis verberibus

Rozdział LII. Człowiek nie ma się uważać za godnego pociechy, lecz sądzić raczej, iż na karanie zasłużył

Caput LIII. Quod gratia Dei non miscetur terrena sapientibus

Rozdział LIII. Łaska Boża nie zlewa się na tych, którzy w rzeczach ziemskich upodobali sobie

Caput LIV. De diversis motibus naturae et gratiae

Rozdział LIV. O przeciwnych poruszeniach natury i łaski

Caput LV. De corruptione naturae et efficacia gratiae divinae

Rozdział LV. O skażeniu natury, i o skuteczności łaski Bożej

Caput LVI. Quod nos ipsos abnegare et Christum imitari debemus per crucem

Rozdział LVI. Nas samych zaprzeć się, a Chrystusa w dźwiganiu krzyża naśladować powinniśmy

Caput LVII. Quod homo non sit nimis dejectus, quando in aliquos labitur defectus

Rozdział LVII. Człowiek nie ma nazbyt upadać na duchu, wtedy nawet kiedy wpada w ułomność jaką

Caput LVIII. De altioribus rebus et occultis Dei judiciis non scrutandis

Rozdział LVIII. Tych rzeczy, które są nad nasze pojęcia, i skrytych sądów Bożych, badać nie należy

Caput LIX. Quod omnis spes et fiducia in solo Deo est figenda

Rozdział LIX. Całą ufność i nadzieję w Bogu tylko pokładać należy

–––––––––

LIBER QUARTUS

De Sacramento Altaris

KSIĘGA CZWARTA

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej


Devota exhortatio ad sacram Communionem

Pobożne wzywanie do Komunii świętej


Caput I. Cum quanta reverentia Christus sit suscipiendus

Rozdział I. Z jaką czcią i poszanowaniem, Chrystusa przyjmować należy

Caput II. Quod magna bonitas et caritas Dei in Sacramento homini exhibetur

Rozdział II. W Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej, objawia się człowiekowi wielka dobroć i miłość Boga

Caput III. Quod utile sit saepe communicare

Rozdział III. Pożytecznie jest często przystępować do Stołu Pańskiego

Caput IV. Quod multa bona praestantur devote communicantibus

Rozdział IV. Bóg zlewa obfite łaski na tych, którzy pobożnie przystępują do Stołu Pańskiego

Caput V. De dignitate Sacramenti et statu Sacerdotali

Rozdział V. O dostojności Najświętszego Sakramentu, i o godności stanu Kapłańskiego

Caput VI. Interrogatio de exercitio ante Communionem

Rozdział VI. Jak do Komunii przygotować się należy?

Caput VII. De discussione propriae conscientiae et emendationis proposito

Rozdział VII. O roztrząsaniu własnego sumienia, i o postanowieniu poprawy

Caput VIII. De oblatione Christi in cruce et propria resignatione

Rozdział VIII. O ofiarowaniu się Chrystusa na Krzyżu, i o ofiarowaniu Jemu nas samych

Caput IX. Quod nos et omnia nostra Deo debemus offerre et pro omnibus orare

Rozdział IX. Nas i wszystko nasze, Bogu ofiarować, i za wszystkich modlić się powinniśmy

Caput X. Quod sacra Communio de facili non est relinquenda

Rozdział X. Od zamiaru przyjęcia Komunii św., łatwo odstępować nie należy

Caput XI. Quod Corpus Christi et sacra Scriptura maxime sint animae fideli necessaria

Rozdział XI. Ciało Chrystusa i Pismo święte, są wiernej duszy najbardziej potrzebne

Caput XII. Quod magna diligentia se debeat communicaturus Christo praeparare

Rozdział XII. Do Komunii świętej z wielkim staraniem gotować się należy

Caput XIII. Quod toto corde anima devota Christi unionem in Sacramento affectare debet

Rozdział XIII. Dusza pobożna, połączenia się z Chrystusem w Sakramencie, całym sercem pragnąć powinna

Caput XIV. De quorumdam devotorum ardenti desiderio ad Corpus Christi

Rozdział XIV. O żarliwości niektórych dusz pobożnych, w pożądaniu Ciała Chrystusowego

Caput XV. Quod gratia devotionis humilitate et sui ipsius abnegatione acquiritur

Rozdział XV. Łaska nabożeństwa nabywa się przez pokorę, i przez wyrzeczenie się samego siebie

Caput XVI. Quod necessitates nostras Christo aperire et ejus gratiam postulare debemus

Rozdział XVI. Potrzeby nasze Chrystusowi otwierać, i łaski Jego błagać powinniśmy

Caput XVII. De ardenti amore et vehementi desiderio suscipiendi Christum

Rozdział XVII. O gorejącej miłości, i najżywszym pożądaniu Ciała Chrystusowego

Caput XVIII. Quod homo non sit curiosus scrutator Sacramenti, sed humilis imitator Christi, subdendo sensum suum sacrae fidei (novitas)

Rozdział XVIII. Człowiek winien być pokornym naśladowcą Chrystusa, a w zgłębianie tajemnicy Najświętszego Sakramentu, na próżno zaciekać się nie ma; lecz rozum swój wierze świętej poddać powinien (nowość)

KONIEC SPISU ROZDZIAŁÓW

Spis modlitw znajdujących się w Księgach Naśladowania

Wskazówka Rozdziałów zastosowanych do rozmaitych potrzeb

–––––––––––

Venerabilis Thomae a Kempis de Imitatione Christi libri quatuor. Praemissae sunt Orationes selectae et missae preces, nec non devotio viae crucis piissima. Editio stereotypa, accuratissime emendata. (Exemplar primum). Ratisbonae. Sumtibus G. Josephi Manz. 1854, pag. 362.

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ksiąg czworo, z łacińskiego przetłomaczył X. Alexander Jełowicki. Wydanie, dokonane z wiadomością i pozwoleniem spadkobierców tłomacza. Z dodatkiem najpotrzebniejszego Nabożeństwa, przygotowania do spowiedzi i Komunii św. oraz gorzkich żali. Wydanie drugie. Poznań. Nakładem Księgarni Katolickiej. 1886, str. 433. (*)
(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono. W obecnym wydaniu pominięto Zbiór modlitw najużywańszych na ss. 434-528. Przypisy gwiazdkowe od red. Ultra montes).