Komunie na rękę wprowadzono, aby zbezcześcić Ciało Chrystusa, aby odebrać Mu prawdę o Jego Boskiej naturze

"Ponieważ z czci dla tego sakramentu nic go nie dotyka, jak tylko to, co jest konsekrowane; stąd korporał i kielich są konsekrowane, podobnie ręce kapłana, do dotykania tego sakramentu". - ŚW. TOMASZ z AKWINU, Summa Teologiczna

DOBROĆ I MIŁOŚĆ
"Nie wolno wam brać do ręki Ciała Mojego Syna! Otwierasz drzwi dla wejścia złych duchów, które mogą zbezcześcić Ciało Mojego Syna! Poświęcone palce należycie wyświęconego męża Bożego, kapłana, włożą Mojego Syna do twoich ust, a ty musisz przyjmować Jego Ciało z dobrocią i miłością." - Matka Boża, 22 marca 1975 r.

ŚWIĘTOKRADZTWO
"Mój Syn nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Jego Ciało i Krew są podawane wszystkim ludziom na ziemi.
"Komunia na rękę nie była i nie będzie przyjęta przez Niebo. Jest to świętokradztwo w oczach Ojca Przedwiecznego i nie wolno tego kontynuować, bo tylko powiększacie swoją karę, gdy kontynuujecie sposoby, które zostały uznane za nieprzyjemne dla Ojca Przedwiecznego." - Matka Boża, 30 czerwca 1984 r.

CZŁOWIEK BOŻY
"Kapłan jest człowiekiem Bożym, wybranym wyłącznie ze świata, aby być przedstawicielem Syna Bożego.... Jako człowiek Boży przynosi wam Ciało i Krew waszego Zbawiciela".
"Powiadam wam, bracia moi i siostry, że nikt nie może brać w swoje ręce Ciała waszego Zbawiciela! Tylko konsekrowane palce i dłonie przedstawiciela Chrystusa Pana mogą dać i przynieść ten dar ludzkości! - Św. Teresa, 2 października 1975 r.

PLAN GRZESZNIKA
"Pytam was, Moje dzieci - pytacie Mnie wiele razy w waszych modlitwach - czy przyjmować Ciało Mojego Syna w swoje ręce? Ja mówię: nie! I jeszcze raz nie z rozsądku!
"Nie możecie osądzać tych wszystkich wokół was, Moje dzieci, którzy zaakceptowali tę diaboliczną praktykę pod pozorem posłuszeństwa. Nie, Moje dzieci, to zostało wprowadzone, aby zbezcześcić Mojego Syna, aby odebrać Mu prawdę o Jego Boskiej naturze. Nikt, kto słucha Mojego głosu, nie może przyjąć Ciała i Krwi Mojego Syna na ręce! Kielich się obróci, a wy będziecie skąpani w Jego Krwi!
"To był, Moje dzieci, złowrogi plan z głębi piekła, aby usunąć spośród was poznanie boskości Mojego Syna". - Matka Boża, 10 lutego 1978 r.

ZMARTWYCHWSTAŁY
"Raz po raz wędruję tam i z powrotem, polecając Moim dzieciom, aby pozostawały blisko Eucharystii, Chleba życia. Ale nie dajcie się zwieść: Nie przyjmujcie Ciała Mojego Syna w swoje ręce".
"Szatan, Lucyfer, przyszedł pod postacią anioła światłości, umieścił swoich agentów wśród hierarchii Kościoła Mojego Syna i zwodzi ich. Wszelkiego rodzaju obrzydliwości dopuszczają się teraz na Ciele Mojego Syna." - Matka Boża, 15 lipca 1978 r.

BLUŹNIERSTWO
"Wielu oddaje Moje Ciało w sposób, który można nazwać jedynie bluźnierstwem. Wielu przyjmuje Moje Ciało w Eucharystii w sposób, który zniesławia Boskość, a także promuje bezbożność, pogaństwo oraz nieczystość serca i czynów podczas Świętej Ofiary Mszy Świętej." - Jezus, 26 maja 1979 r.

DESAKRALIZACJA
"Moje dziecko, pytasz, dlaczego płaczę? Wylewam łzy wielkiego udręczenia. Oglądam na nowo bezczeszczenie Ciała Mojego Syna dokonywane na ziemi. Nikt nie będzie kładł rąk na Jego Ciało!
"Mój Syn dał wam w zaufaniu tych, których wybrał spośród ludzkości, aby Go reprezentowali - waszych kapłanów. Nikt inny nie będzie niósł Mojego Syna ludzkości! Nie będziecie bezcześcić Jego Ciała, oddając Go w ręce kobiet lub tych, którzy nie zostali przygotowani przez Ojca - jako prawnie wyświęceni kapłani w domach Bożych - leniwych, zajętych światem i rozkoszami ciała!" - Matka Boża, 1 listopada 1974 r.

OCZYSZCZONE PALCE
"Prosimy i powtarzamy, aby nikt nie dotykał w nieskonsekrowanych rękach Ciała Mojego Syna! Zostanie Ono zbezczeszczone i wyrzucone, chyba że tylko prawnie wyświęcony kapłan, mąż Boży, z oczyszczonymi palcami Ducha Świętego, poda Ciało i Krew Mojego Syna każdemu, kto znajdzie się pod jego opieką." - Matka Boża, 6 września 1975 r.

JEDYNY WYJĄTEK
"Tylko w nagłym wypadku śmierci mężczyzna - mówię mężczyzna, a nie kobieta czy dziecko - mężczyzna może otrzymać władzę za pośrednictwem prawnie ustanowionego kapłana, aby w trybie pilnym i pośpiesznym przynieść Hostię umierającemu!
"To poniżenie Ciała Mojego Syna nie pozostanie bezkarne! - Matka Boża, 21 sierpnia 1975 r.

ZABRUDZONE RĘCE
"Żadne brudne ręce nie mogą dotykać Ciała Mojego Syna. Tylko Bóg może oczyścić ręce". - Matka Boża, 7 września 1970 r.

PRZYJMUJ DARY
"Przyjmijcie często dar Mojego Syna, Jego fizyczne Ciało, obecne w waszej Eucharystii - ale dane wam tylko przez konsekrowane ręce, ręce pobłogosławione przez Mojego Syna i wyświęcone do wykonywania Jego dzieła i reprezentowania Go." - Matka Boża, 11 lutego 1971 r.

SOBÓR TRYDENCKI
"Aby nie pominąć nic doktrynalnego w tak ważnym przedmiocie, przechodzimy teraz do mówienia o szafarzu Sakramentu.. Proboszcz będzie więc nauczał, że tylko kapłanom została dana władza konsekrowania i administrowania Świętą Eucharystią. Sobór Trydencki wyjaśnił, że niezmienną praktyką Kościoła było również to, że wierni otrzymywali Sakrament z rąk kapłana, a kapłan sam się komunikował; ten sam święty Sobór wykazał, że praktyka ta powinna być zawsze skrupulatnie przestrzegana, naznaczona autorytatywnym piętnem tradycji apostolskiej i usankcjonowana wspaniałym przykładem naszego Pana, który własnymi rękami konsekrował i dał swoim uczniom Swoje Najświętsze Ciało. Aby jak najdokładniej zapoznać się z godnością tego tak ważnego Sakramentu, nie tylko, że jego administracja powierzona jest wyłącznie zakonowi kapłańskiemu, ale także Kościół wyraźnym prawem zabronił, aby ktokolwiek poza tymi, którzy są poświęceni religii, chyba że w razie konieczności, dotykali świętych naczyń, bielizny lub innych rzeczy niezbędnych do konsekracji. Kapłan i lud mogą się stąd dowiedzieć, jaką pobożność i świętość powinni posiadać ci, którzy konsekrują, administrują lub przyjmują Najświętszego ze Świętych." (Sobór Trydencki, Sesja 13, Rozdział 8) Our Lady of the Roses, Mary Help of Mothers aka Our Lady of Fatima's End Times Prophecies

06.07.2011, 15:30 - Znaczenie sakramentów - małżeństwo i pierwsza Komunia Święta
(...) Moja córko, proszę, módl się za Mojego Wikariusza, papieża Benedykta, ponieważ jest otoczony przez masońskie siły, które teraz dokładają wszelkich starań, by go zdetronizować. Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie. Zostało przyjętych wiele praktyk, które Mnie ranią - szczególnie udzielanie Mojej Najświętszej Eucharystii przez świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez te nowe prawa, wprowadzające ułatwienia ze względu na współczesne społeczeństwo, sprawia, że płaczę ze smutku.

Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce. Ale właśnie tego dokonali Moi wyświęceni słudzy. Te prawa nie zostały ustanowione przeze Mnie w Duchu. Moi wyświęceni słudzy weszli na drogę, która nie jest zgodna z linią Nauczania Moich apostołów. Dziś nie traktuje się Moich sakramentów zbyt poważnie, a odnosi się to zwłaszcza do tych, którzy starają się o sakrament małżeństwa i pierwszej Komunii Świętej. Księga Prawdy

02.08.2013, 15:10 - Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna
(...) Ukrzyżowanie mojego Syna odbywa się ponownie, gdy Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znosić biczowanie od swoich. Wrogowie wewnątrz Jego Kościoła ubiczują Jego Ciało, porozrywają je, wyśmieją Go okrutnie i zbezczeszczą zanim odrzucą je na bok. Kościół mojego Syna ma teraz zostać ubiczowany, co będzie pierwszym etapem Jego Ukrzyżowania na Ziemi w tych czasach. Wezmą Jego Ciało - przez Eucharystię - i będą Go obrażać, a także poniżać. Wiele znaków tego będzie widocznych, gdyż uczynią każdy obraźliwy i przebiegły gest, aby Go przekląć. Kiedy oszkalują Jego Najświętszą Eucharystię, a następnie ją odrzucą, wkrótce bardzo trudno będzie ją otrzymać. To tylko jeden z wielu planów, który jest w trakcie realizacji, aby wymazać Obecność mojego Syna z Mszy Świętej
Wielu zobaczy te nikczemne gesty i będą wiedzieli, że obrażają one mojego Syna. Wielu będzie protestowało, ale ich głos nie będzie słyszalny. Wy, biedni kapłani, którzy będziecie cierpieć z powodu tej profanacji, musicie prosić mnie, waszą Matkę, abym pomogła wam znieść ten ból. Nigdy, przenigdy, nie możecie fałszować Eucharystii, gdyż jest ona waszym jedynym pokarmem zbawienia. Bez niej będziecie głodować. Zawsze musi być ona dostępna dla każdego dziecka Bożego. Nigdy nie wolno wam założyć, że jakikolwiek inny rodzaj chleba jest pokarmem życia.
Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna. Musicie pozostać wierni Darowi Eucharystii, nawet jeśli wam powiedzą, że ona nie jest już istotna - nie jest już do przyjęcia w nowej światowej religii.
Wasza Matka w Chrystusie Matka Zbawienia Księga Prawdy
krystian robert Furman shares this
26
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,ZMARTWYCHWSTAŁY
"Raz po raz wędruję tam i z powrotem, polecając Moim dzieciom, aby pozostawały blisko Eucharystii, Chleba życia. Ale nie dajcie się zwieść: Nie przyjmujcie Ciała Mojego Syna w swoje ręce".
"Szatan, Lucyfer, przyszedł pod postacią anioła światłości, umieścił swoich agentów wśród hierarchii Kościoła Mojego Syna i zwodzi ich. Wszelkiego rodzaju obrzydliwości dopuszczają się …
More
,,ZMARTWYCHWSTAŁY
"Raz po raz wędruję tam i z powrotem, polecając Moim dzieciom, aby pozostawały blisko Eucharystii, Chleba życia. Ale nie dajcie się zwieść: Nie przyjmujcie Ciała Mojego Syna w swoje ręce".
"Szatan, Lucyfer, przyszedł pod postacią anioła światłości, umieścił swoich agentów wśród hierarchii Kościoła Mojego Syna i zwodzi ich. Wszelkiego rodzaju obrzydliwości dopuszczają się teraz na Ciele Mojego Syna."
- Matka Boża, 15 lipca 1978 r.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,02.08.2013, 15:10 - Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna
(...) Ukrzyżowanie mojego Syna odbywa się ponownie, gdy Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znosić biczowanie od swoich. Wrogowie wewnątrz Jego Kościoła ubiczują Jego Ciało, porozrywają je, wyśmieją Go …More
,,02.08.2013, 15:10 - Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna
(...) Ukrzyżowanie mojego Syna odbywa się ponownie, gdy Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znosić biczowanie od swoich. Wrogowie wewnątrz Jego Kościoła ubiczują Jego Ciało, porozrywają je, wyśmieją Go okrutnie i zbezczeszczą zanim odrzucą je na bok. Kościół mojego Syna ma teraz zostać ubiczowany, co będzie pierwszym etapem Jego Ukrzyżowania na Ziemi w tych czasach. Wezmą Jego Ciało - przez Eucharystię - i będą Go obrażać, a także poniżać. Wiele znaków tego będzie widocznych, gdyż uczynią każdy obraźliwy i przebiegły gest, aby Go przekląć. Kiedy oszkalują Jego Najświętszą Eucharystię, a następnie ją odrzucą, wkrótce bardzo trudno będzie ją otrzymać. To tylko jeden z wielu planów, który jest w trakcie realizacji, aby wymazać Obecność mojego Syna z Mszy Świętej.''