apredsasatoci
Zdvihol hlavu.
Dávam mu ešte hodinu.
Peter(skala)
🤪 😲