3
4
1
2
Trepifajksl
1827
Bl. Hrihorij Chomyšin, ukrajinský biskup a mučedník - a dnešní válka na Ukrajině
U.S.C.A.E.
@Trepifajksl
treba vedieť náuku že Boh nie je obmedzený na sviatosti a NIE JE nimi viazaný, Inak táto hovädina o neexistencii tzv. krstov krvi a túžby je aj v sede hnutí okrajová záležitosť a samy tých čo sa držia herézy o. feenneyoho majú za heretikov ktorí sa držia nehoráznej novoty to pre férovosť že v tomto zďaleka Unam neodráža prevládajúcu mienku sede, to je vyšinutý kult fenneyatov v …More
@Trepifajksl

treba vedieť náuku že Boh nie je obmedzený na sviatosti a NIE JE nimi viazaný, Inak táto hovädina o neexistencii tzv. krstov krvi a túžby je aj v sede hnutí okrajová záležitosť a samy tých čo sa držia herézy o. feenneyoho majú za heretikov ktorí sa držia nehoráznej novoty to pre férovosť že v tomto zďaleka Unam neodráža prevládajúcu mienku sede, to je vyšinutý kult fenneyatov v rámci sedevakantizmu čo sa tohto drží

ono v skutočnosti bol otec feeney exkomunikovaný za to že sa NEDOSTAVIL na predvolanie do Ríma aby vysvetlil čo učí ale to zas tak veľký rozdiel nie je. Ak som presvedčený že mám pravdu pôjdem sa s radosťou obhajovať do Ríma už to že odmietol hovorí fakticky všetko. To o. Arcibiskup Marcel sa DOŽADOVAL konania s Rímom a nikdy mu to nebolo poriadne umožnené

súkromne si myslím že autor toho učenia nebol úplne fit lebo trikrát zmenil formulácie a protirečia si a tá tretia stojí za to že síce môžu sa dostať aj mimosviatostným spôsobom do stavu Milosti posväcujúcej ale bez krstu vodou nie sú ani v nebi ale ani v pekle však to je dych vyrážajúca novota a ešte k tomu šibnutá

učenie o Milosti posväcujúcej poprel a k tomu vymyslel nový článok viery nejaké trvalé nenebo a nepeklo súčasne

ono to začalo tak že liberáli príliš rozšírili definíciu krstu túžby tak o. feeney pri obhajobe pravdy zašiel až tak ďaleko že spásny efekt krstov krvi a túžby vlastne zavrhol a na to som počul od sedevakantistu že sa mu stalo presne to čo Eutychovi keď vyvracal Ária bojom proti arianizmu upadol Eutyches do druhej krajnosti ktorú nazývame Monofyzitizmus ktorý popiera Kristovo človečenstvo resp. Jeho ľudskú prirodzenosť