Bos016
1808

Co jest największym grzechem człowieka? Zapamiętaj zasadę ks. Twardowskiego

Mamy się kochać tak, jak Chrystus nas pokochał. Czyli konkretnie jak? Ta nowa zasada życia mówi, że lepiej zostać nawet zranionym w miłości niż być …
Jota-jotka
,,Nowość przykazania miłości Chrystusowej polega na tym, że miłość wzajemna przestaje już być gestem wspaniałomyślności z naszej strony w odniesieniu do innych, przestaje być moralnym obowiązkiem, ale staje się zasadą życia, bo wypływa ze świadomości, że nasza miłość jest jedynie nieudolną odpowiedzią na Miłość Chrystusa do nas. ,,

,,...lepiej zostać nawet zranionym w miłości niż być duchowo …More
,,Nowość przykazania miłości Chrystusowej polega na tym, że miłość wzajemna przestaje już być gestem wspaniałomyślności z naszej strony w odniesieniu do innych, przestaje być moralnym obowiązkiem, ale staje się zasadą życia, bo wypływa ze świadomości, że nasza miłość jest jedynie nieudolną odpowiedzią na Miłość Chrystusa do nas. ,,

,,...lepiej zostać nawet zranionym w miłości niż być duchowo martwym.,,...