Clicks64
vi.news

\Hồng y Dolan ca ngợi ý kiến của Francis về đồng tính luyến ái

Đức Hồng Y Timothy Dolan đã ca ngợi từ ngữ của Giáo Hoàng Franics nói về người đồng tính người Chile, Juan Carlos Cruz.

Bergoglio nói với Cruz rằng "là người đồng tính không quan trọng" và rằng anh ta "được tạo ra và yêu mến bởi Thiên Chúa".

Nói chuyện trên chương trình phát thanh hàng tuần của mình trên CardinalDolan.org (ngày 22 tháng 5), Dolan nói rằng anh không có ý định đặt câu hỏi về sự chân thành của Cruz, "Những gì anh ấy nói là tuyệt đẹp."

Dolan nói thêm, "Chúa Jêsus có thể đã nói điều đó, và tôi cũng thế."

Và, “Đó là loại giảng dạy bảo thủ, truyền thống, Công giáo và chính thống. Sách Giáo lý đã nhấn mạnh vào điều đó. ”

Đồng thời, Dolan thừa nhận rằng những nhận xét của Francis cần phải được làm rõ.

Giáo lý Giáo hội Công giáo 2357 viết rằng các hành vi đồng tính theo Thánh Kinh là "hành vi của sự suy đồi nghiêm trọng" mà "trong mọi trường hợp đều không được chấp thuận".

Hình ảnh: Timothy Dolan, © Tom Hannigan, CC BY, #newsHbuolvhzhm