Chcący
2489
Chcący
Ks. Piotr Natanek też słuszał ten zarzut, że magiczanie pojmuje wiarę. Powyżej wyjaśniam dlaczego to zarzut niesłuszny..
Chcący
Zewnętrzne formy są potrzebne religii, bo człowiek jest cielesny