Wywiad Steve'a Bannona z arcybiskupem Carlo Marią Viganò

Wasza Ekscelencjo, po psycho-pandemii mamy teraz kryzys rosyjsko-ukraiński. Czy jesteśmy w „fazie drugiej” jednego projektu, czy możemy teraz uznać farsę Covid za skończoną i zająć się wzrostem cen energii?
Gdybyśmy w ciągu ostatnich dwóch lat stanęli w obliczu prawdziwej pandemii wywołanej przez śmiertelnego wirusa, na który nie istniały żadne inne lekarstwa poza szczepionką, moglibyśmy pomyśleć , że ta sytuacja nie była zamierzona. Ale tak się nie stało : wirus SARS-CoV-2 to nic innego jak sezonowa grypa, którą można było wyleczyć za pomocą istniejących metod leczenia i skutecznej profilaktyki opartej na wzmocnieniu obrony immunologicznej. Zakaz leczenia, dyskredytowanie skuteczności leków stosowanych od dziesięcioleci, decyzja o hospitalizacji osób starszych, które zachorowały w domach opieki oraz narzucenie eksperymentalnej terapii genowej, która okazała się nie tylko nieskuteczna, ale także szkodliwe i często śmiertelne – wszystko to potwierdza dla nas, że pandemia została zaplanowana i zarządzana w celu spowodowania jak największych szkód. Jest to fakt, który został ustalony i potwierdzony przez oficjalne dane, pomimo systematycznego fałszowania tych samych danych.
Z pewnością ci, którzy chcieli w ten sposób zarządzać pandemią, nie są teraz skłonni do łatwego ustępowania, także dlatego, że za tym wszystkim stoją interesy miliarderów. Ale to, czego „oni” chcą, nie zawsze się dzieje.

Czy zdaniem, Ekscelencji, pandemia była zarządzana w ten sposób z powodu braku doświadczenia? A może było to spowodowane korupcją osób na stanowiskach kontrolnych, które znajdują się w konflikcie interesów, ponieważ są opłacani przez przemysł farmaceutyczny?
To drugi element do rozważenia: reakcja na pandemię była taka sama na całym świecie, gdzie władze zdrowotne niewolniczo dostosowały się do protokołów zdrowotnych, które były sprzeczne z literaturą naukową i dowodami medycznymi, zamiast tego stosowały się do dyrektyw samozwańczych „ekspertów”. ”, którzy mają na koncie rewelacyjne porażki, apokaliptyczne przepowiednie całkowicie oderwane od rzeczywistości i bardzo poważne konflikty interesów. Nie możemy sądzić, że miliony lekarzy na całym świecie utraciły podstawową wiedzę o sztuce medycznej, uważając, że należy pozwolić, aby grypa przekształciła się w zapalenie płuc, a następnie leczyć ją tachypiryną lub umieszczać pacjentów na respiratorach. Jeśli to zrobili, to z powodu presji – nawet do punktu szantażu – ze strony władz ds. zdrowia na personel medyczny, z pomocą skandalicznej kampanii terroryzmu medialnego i przy wsparciu zachodnich przywódców. Większość z tych liderów jest członkami lobby – Światowego Forum Ekonomicznego – które ich szkoliło i umieszczało na najwyższych szczeblach krajowych i międzynarodowych instytucji, aby mieć pewność, że rządzący będą posłuszni. Klaus Schwab wielokrotnie chwalił się publicznie, że potrafi ingerować nawet w przywódców religijnych. To również są udokumentowane fakty we wszystkich krajach, które przestrzegały dyrektyw WHO i firm farmaceutycznych. Pod jednym kierunkiem jest wyraźnie pod jedno pismo : świadczy to o istnieniu kryminalnego projektu i złośliwości jego twórców.

W niektórych innych wypowiedziach wspomniałeś o „golpe bianco” („cichym zamachu stanu”).
„Cichy pucz” to zamach stanu bez użycia siły, dokonany przez rząd, który sprawuje władzę w sposób niekonstytucyjny. W tym przypadku zamach stanu został przeprowadzony we wszystkich narodach zachodnich niemal jednocześnie, począwszy od pierwszych lat 90. XX wieku. We Włoszech zamach ten rozpoczął się od zbycia spółek, w które zainwestowano i prywatyzacji usług, które normalnie obciążały skarb państwa, takich jak usługi zdrowotne i transportowe, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez wysokie finanse Mario Draghiemu 2 czerwca 1992 r. na jachcie Britannia . Tak, Mario Draghi, który był wówczas dyrektorem generalnym Ministerstwa Skarbu i którego ówczesny prezydent Republiki Włoskiej Francesco Cossiga został nazwany „tchórzliwym biznesmenem”. W innych krajach zamach stanu odbył się w analogiczny sposób, z serią stopniowych transferów suwerenności na rzecz ponadnarodowych podmiotów, takich jak Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Wraz z wprowadzeniem euro [w 2002 r.] suwerenność monetarna została usunięta z krajów sygnatariuszy Traktatu z Maastricht, przenosząc ją do Europejskiego Banku Centralnego, który jest bankiem prywatnym. Ten bank decyduje o stawce, z jaką finansuje budżety krajowe, wykorzystując pieniądze, które te same narody już mu dały. W praktyce Europejski Bank Centralny domaga się odsetek od pieniędzy, które zwraca tylko grosz na raz i tylko pod pewnymi warunkami: reformy, cięcia w wydatkach publicznych, nałożenie ustaw promujących równość płci, prawa do aborcji, indoktrynacja dzieci itp. Konstytucja – tak jakby państwo było spółką – była również częścią cichego zamachu stanu.

Wszyscy członkowie tych organów, w tym ci sami władcy, którzy zostali powołani z rekomendacji mocarstw niewybieralnych lub wygrali wybory dzięki manipulacji informacją, są jednocześnie sługami wysokich finansowych grup władzy lub duże fundusze inwestycyjne – niektóre były ich pracownikami, jak Draghi z Goldman Sachs – inne zostały pracownikami po zakończeniu kadencji. Podobnie jak agencje farmaceutyczne i organizacje zdrowotne składają się z byłych pracowników BigPharmy, którzy często otrzymują kontrakty konsultingowe i są opłacani przez te same firmy farmaceutyczne, które mają mieć na oku. Aż do pandemii władza była w praktyce nadal zarządzana przynajmniej formalnie przez poszczególne narody , a ustawy uchwalane były przez parlamenty. Ale w ciągu ostatnich dwóch lat parlamenty zostały pozbawione władzy, a wszyscy ci, których Światowe Forum Ekonomiczne i inne lobby zdołały umieścić na wysokich szczeblach rządów i instytucji międzynarodowych, zaczęli stanowić prawo wbrew Konstytucji i interesom Naród, posłuszny rozkazom wydawanym im z góry – „z rynków”, mówią nam – który w rzeczywistości składa się z bardzo małej liczby międzynarodowych korporacji, które ogarniają konkurencyjne firmy, spłaszczają umiejętności zawodowe ze szkodą dla jakości produktu oraz zmniejszyć ochronę i płace pracowników dzięki współudziałowi związków i lewicy.

Krótko mówiąc, rządzi nami naczelne dowództwo lichwiarzy i spekulantów, od Billa Gatesa, który inwestuje w duże farmy w przededniu kryzysu żywnościowego lub w szczepionki tuż przed wybuchem pandemii, po George'a Sorosa, który spekuluje na temat wahania kursów walut i obligacji rządowych oraz wraz z Hunterem Bidenem finansują biolaboratorium na Ukrainie.

Myślenie, że nie ma związku między inicjatorami tych zbrodni a tymi, którzy je popełniają na najwyższych szczeblach rządów krajowych, UE i ONZ, jest oznaką złej wiary, ponieważ nawet dziecko może zrozumieć, że jesteśmy przetrzymywani zakładnikiem grupy technokratów, którzy są ideologicznie zboczeni i skorumpowani moralnie. Narody świata muszą odzyskać swoją suwerenność, którą uzurpowała sobie globalistyczna elita. Inicjatorzy tej zbrodni dumnie pokazują się na Forum Davos, na spotkaniach Komisji Trójstronnej lub Grupy Bilderberg wraz z władcami, premierami, dyrektorami gazet i nadawców telewizyjnych, prezesami banków społecznych i dyrektorami platform społecznościowych i międzynarodowych korporacji , bankierzy i dyrektorzy agencji ratingowych, prezesi fundacji i samozwańczy filantropi . Wszyscy oni mają ten sam program – który publikują na swoich stronach internetowych – i są tak pewni swojej siły, że potwierdzają to bezkarnie – jak ostatnio zrobili Soros i Schwab – że konieczne jest stworzenie narracji, którą należy przekazać media głównego nurtu, aby ich decyzje były akceptowane przez ludzi. Obejmują cenzurę i masową manipulację, jak "instrumentum regni" , a mamy na to dowody zarówno z farsą pandemiczną, jak i z propagandą "pro-zełeńską" na Ukrainie.

Musimy zrozumieć, że nasi władcy są zdrajcami naszego Narodu, którzy poświęcają się eliminowaniu populacji, i że wszystkie ich działania mają na celu wyrządzenie jak największej szkody obywatelom. Nie jest to problem braku doświadczenia czy niezdolności, ale raczej "intentio nocendi" – świadomego zamiaru wyrządzenia krzywdy. Uczciwi obywatele uważają za niepojęte, aby ci, którzy nimi rządzą, mogli to zrobić z przewrotnym zamiarem podkopania ich i zniszczenia, tak bardzo, że bardzo trudno im w to uwierzyć. Główną przyczyną tego bardzo poważnego problemu jest zepsucie władzy oraz zrezygnowane posłuszeństwo rządzonych. Również Kościół katolicki , poczynając od rewolucji Soboru Watykańskiego II, a przede wszystkim w ciągu ostatnich dziewięciu lat „pontyfikatu” Bergoglia, doświadczył tego samego dysonansu poznawczego: wierni i duchowieństwo zrezygnowali z posłuszeństwa jedynie cynicznym urzędnikom – którzy są nie mniej skorumpowani i zboczeni niż ich odpowiednicy w głębokim państwie – chociaż było oczywiste, że celem rzekomych „reform” zawsze było systematyczne niszczenie Kościoła przez jego najwyższych przywódców, którzy są heretykami i zdrajcami. I zauważam, że głęboki Kościół odwoływał się do tych samych fałszywych argumentów, aby przekazać rozkład doktrynalny, moralny i liturgiczny: po pierwsze, fałszywe twierdzenie , że te reformy były wymagane „od podstaw” i nie narzucane siłą z góry. Tak jak reformy planowane przez Światowe Forum Ekonomiczne, grupę Bilderberg i Trójstronne są przyjmowane przez ich infiltratorów na najwyższych szczeblach narodów i organizmów międzynarodowych, co sprawia wrażenie, że ich plany są ratyfikowane za powszechną zgodą.

A co radzisz, Wasza Ekscelencjo, aby wyjść z tego ślepego zaułka?
Szacunek dla władzy jest naturalny człowiekowi cywilizowanemu, ale konieczne jest rozróżnienie między posłuszeństwem a służalstwem. Widzisz, każda cnota składa się ze sprawiedliwego środka między dwoma przeciwstawnymi wadami, nie będąc kompromisem, ale także jako szczyt między dwiema dolinami, że tak powiem. Nieposłuszeństwo jest grzechem przez brak chęci poddania się dobremu porządkowi prawowitej władzy; służalczość natomiast grzeszy nadmiarem, poddając się nieuczciwym rozkazom lub rozkazom bezprawnej władzy. Dobry obywatel powinien wiedzieć, jak być nieposłusznym władzy świeckiej, a dobry katolik, jak czynić to samo z władzą kościelną, będąc nieposłusznym , kiedy władza żąda posłuszeństwa wobec niegodziwego porządku.

Czy takie gadanie nie wydaje się nieco rewolucyjne, Wasza Ekscelencjo?
Daleko stąd. Zarówno anarchiści, jak i dworzanie mają wypaczoną koncepcję władzy: pierwsi zaprzeczają jej, a drudzy ją ubóstwiają. Sprawiedliwy środek jest jedyną możliwą moralnie drogą, ponieważ odpowiada nakazowi, który Pan wycisnął na świecie i który szanuje hierarchię niebiańską. My winni być posłuszni prawowitej władzy w takim stopniu, w jakim jej władza jest sprawowana dla celów, dla których władza została ustanowiona przez Boga: doczesnego dobra obywateli w przypadku Państwa i duchowego dobra wiernych w przypadku Kościoła . Władza, która nakłada zło na swoich poddanych, jest właśnie z tego powodu bezprawna, a jej nakazy są nieważne. Nie zapominajmy, że prawdziwym Panem, od którego pochodzi wszelka władza, jest Bóg, a władza ziemska – zarówno cywilna, jak i duchowa – jest zawsze zastępcza, to znaczy podlega autorytetowi Jezusa Chrystusa, Króla i Najwyższego Kapłana. Ustanowienie zastępczej władzy władców w miejsce władzy królewskiej Pana jest gestem szaleńczym i – tak – rewolucyjnym i buntowniczym.

Co chce otrzymać elita? Obiecuje nam pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt i pracę, ale obecnie na świecie toczy się ponad pięćdziesiąt konfliktów zbrojnych; nasze miasta nie nadają się do zamieszkania, są pełne przestępców, pogrążone w ruinie i zdominowane przez mniejszości ludzi zboczonych.
To trzeci niepodważalny element, którego nie można przeoczyć: pandemia została zaplanowana jako instrument ustanowienia reżimu totalitarnego, wymyślonego przez niewybieralnych technokratów, pozbawionych jakiegokolwiek poczucia demokratycznej reprezentacji. To samo dzieje się z kryzysem na Ukrainie: większość obywateli absolutnie nie popiera wysyłania broni na Ukrainę i nakładania sankcji na Federację Rosyjską, a szefowie rządów zachowują się tak, jakby mieli pełne poparcie własnych narodów . poparte haniebnymi fałszerstwami rzeczywistości przez media głównego nurtu. A w niektórych krajach, takich jak Włochy, ma to miejsce w sytuacji niepokojącego współudziału wszystkich uprawnień państwa, zarówno w celu legitymizacji naruszenia praw podstawowych na mocy przepisów anty-Covid, jak i ratyfikacji udziału w konflikcie, nawet chociaż nigdy nie było żadnych rozważań na temat jego zatwierdzenia przez parlament włoski i że nawet Prezydent Republiki, gwarant Konstytucji, aprobuje i zachęca, przy aplauzie europejskich technokratów. Także w tym przypadku rządzący nie są posłuszni woli ludu ani dążą do wspólnego dobra, lecz wykonują rozkazy dyktowane przez podmioty ponadnarodowe z własnymi interesami, o których wiemy, że są wywrotowe.

Gdy mówią o „przekształcaniu dóbr w usługi”, o „gospodarce dzielenia się” poprzez sektor cyfrowy, zamierzają wywłaszczyć prywatną własność obywateli: „nic nie będziesz miał, a będziesz szczęśliwy”. A kiedy narzucają prywatyzację dóbr lub usług państwowych, chcą przywłaszczyć sobie zyski, pozostawiając koszty społeczności. Ale ponieważ nie wszystkie kraje są skłonne do tego „resetu”, są zmuszone to zaakceptować, powodując kryzysy gospodarcze, pandemie i wojny. To zdrada stanu i działalność wywrotowa.

Ewidentna jest premedytacja charakteru tej działalności wywrotowej, a także świadomość katastrofalnych konsekwencji społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych decyzji, które zostały podjęte zarówno w związku z pandemią, jak i kryzysem na Ukrainie. Przyznał się do tego także Bergoglio: na kilka miesięcy przed militarną operacją Putina na Ukrainie głowa państwa ujawniła mu, że NATO i Unia Europejska celowo prowokują Federację Rosyjską, po latach ignorowania czystki etnicznej przeprowadzonej przez Kijów przeciwko Rosjanie. -mniejszość mówiąca w Donbasie i na Krymie. Celem tej prowokacji było wywołanie konfliktu, który miałby stanowić przykrywkę dla legitymizacji nałożenia sankcji na Federację Rosyjską i zmusić narody zachodnie do podjęcia „zielonej transformacji”. I w tym samym czasie, pogrążyłby gospodarkę narodów z korzyścią dla kilku międzynarodowych funduszy inwestycyjnych i spekulacji rynkowych. Zasadniczo podaje się te same przesłanki, które zostały poczynione, aby uzasadnić ustawy o blokadach w Anglii.[1] a później Hołodomor na Ukrainie[2] w celu przekształcenia mas chłopskich w tanią siłę roboczą dla industrializacji wielkich miast. Aby uniknąć wojny, NATO nie powinno być rozszerzane z pogwałceniem traktatów, a ochrona rosyjskojęzycznej mniejszości na Ukrainie powinna była zostać zapewniona, czego wymaga protokół z Mińska z 2014 roku.

Jeśli tego nie zrobiono, to dlatego, że prawdziwy cel, którego szukano, nie ma nic wspólnego z pozornym celem , który został publicznie ogłoszony. I ostrzegam, że nie są to abstrakcyjne spekulacje, ale konkretne fakty, które przewidzieli i zaplanowali dziesiątki lat temu teoretycy Wielkiego Resetu, w celu wymuszenia zmiany społecznej, której nikt nie chce, aby gospodarka i finanse świata zachodniego powróciły do początku, uruchomić tak, jak ponownie uruchamia się komputer. Fakt, że powoduje to nędzę, bankructwo, upadki przedsiębiorstw, bezrobocie, niestabilność społeczną i pogłębianie się przepaści między bogatymi a biednymi, spadek liczby urodzeń i ograniczenie podstawowych usług, jest uważany za nieistotny szczegół, z wyłączną troską indoktrynowanie mas fałszywymi argumentami na rzecz wojny lub kontroli każdego szczegółu ludzkiego życia, kryminalizowanie tych, którzy się sprzeciwiają i etykietowanie ich jako wrogów ludu. Wydaje mi się, że ta narracja tonie pod ciężarem kłamstw elity i ich wspólników.

Czy mógłbyś podać nam przykład, Wasza Ekscelencjo?
Najbardziej oczywistym przykładem jest odkrycie, że Richard Kalergi, jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej, chciał realizować politykę socjotechniczną mającą na celu modyfikowanie europejskich społeczeństw narodowych poprzez imigrację i mieszanie ras, napędzając fale migracji kusząc ręką . Widząc przewrotny upór, z jakim nadal przyjmowane są fale nielegalnych imigrantów, mimo że wpływ tego zjawiska na bezpieczeństwo miast, oraz na ogólną przestępczość i tożsamość ludności narodowej jest ewidentny, pokazuje, że pierwotny plan został zrealizowany, osiągnięty w większości, i że należy podjąć środki, aby zapobiec jego zakończeniu.

A jednak nie są to przypadki przypadkowe: tak nam powiedziano.
Masz absolutną rację: niepokoi mnie to, jak bezczelnie promotorzy Agendy 2030 powiedzieli nam z dużym wyprzedzeniem, jakie zbrodnicze projekty zamierzali nam narzucić wbrew naszej woli; Pomimo tych dowodów, są tacy, którzy są zaskoczeni, że po latach niepowstrzymanej infiltracji faktycznie realizują swoje plany na naszych oczach, nawet jeśli oskarżają nas o bycie „teoretykami spisku”. Z pewnością istnieje spisek, ale ci, których należy osądzić, to ci, którzy go przeprowadzili, a nie ci, którzy go potępiają.

Joe Biden umieszcza odpowiedzialność za kryzys u stóp Władimira Putina. Czy zgadzasz się z tym zdaniem?
Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę, że cena benzyny wzrosła na długo przed kryzysem rosyjsko-ukraińskim, a jeszcze bardziej wzrosła z powodu rzeczywistych lub rzekomych sankcji społeczności międzynarodowej wobec Federacji Rosyjskiej. Dziś wiemy, że sankcje – zgodnie z przewidywaniami – nie dotknęły Putina w najmniejszym stopniu, ale powodem ich istnienia jest to, że miały uderzyć w narody zachodnie, a w szczególności narody Europy, by wywołać kryzys gospodarczy i energetyczny, dzięki czemu legitymizują transformację ekologiczną, racjonowanie, kontrolę demograficzną i cenzurę informacji.

Putin nie połknął przynęty prowokacji głębokiego państwa, ograniczając się do interwencji tylko tego, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony rosyjskojęzycznego Donbasu. I zrobił nalot na hutę Azovstal, która ukryła jedno z tajnych amerykańskich laboratoriów biologicznych, które produkowały broń bakteriologiczną i przeprowadzały eksperymenty z SARS-CoV-2. Z drugiej strony rodzina Bidenów była bardzo zainteresowana prowadzeniem wojny na Ukrainie, ukrywaniem spraw korupcyjnych z udziałem Huntera Bidena i odwracaniem uwagi ludzi od zbliżających się skandali, które krążą wokół Obamy i Hillary Clinton nad Russiagate i nad państwem głęboko dla wyborców oszustwo przeprowadzone przeciwko Trumpowi.

Wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych przeciwko rosyjskiej inwazji jest w rzeczywistości głęboką wojną państwową przeciwko narodowi, który odmówił zaakceptowania bycia pogrążonym w złudzeniach globalistycznych technokratów i który dziś ma dowody na zbrodnie popełnione przez głębokie państwo. Ale chociaż UE może szantażować europejskie narody, wiążąc wypłatę funduszy i oprocentowanie pożyczek z wdrażaniem „reform” – ponieważ te narody mają ograniczoną suwerenność monetarną i fiskalną – to samo nie dotyczy Rosji, która jest suwerennym krajem oraz niepodległy naród, samowystarczalny surowcowo, energetycznie i rolno-spożywczy.

Czy ta dwubiegunowa wizja, która ponownie proponuje konfrontację między USA a ZSRR w okresie zimnej wojny, nie jest już aktualna?
Hegemoniczna lewica ustanowiła manichejski podział między dobrem a złem: lewica kontra prawica, liberalizm kontra faszyzm, globalizm kontra suwerenizm, szczepionki kontra antyszczepionkowiec. „Dobrzy” to oczywiście ci po lewej: liberalni, ale wspierający, globalistyczni, inkluzywni, ekumeniczni, prężni i zrównoważeni. „Źli faceci” są oczywiście patriotami, chrześcijanami, prawicowcami, suwerenistami i heteroseksualistami.

Co odróżnia obecną strukturę krajów zachodnich od przeszłości?
Połączenie najgorszego liberalizmu z najgorszym kolektywnego socjalizmu. Dziś widzimy, po dwóch latach farsy pandemii, jak globalistyczny liberalizm wykorzystał komunistyczne i dyktatorskie metody, by narzucić się Wielkiemu Resetowi, i jak komunistyczne reżimy wykorzystują liberalne metody, by wzbogacić wyższe szczeble partii bez utraty całości. kontrolę nad populacją. To pokazuje, że równowaga geopolityczna przesuwa się w kierunku wielobiegunowości, a bipolaryzm napędzany przez państwo głębokie zanika.

Czy jest jakaś analogia między tym, co dzieje się w Kościele katolickim za pontyfikatu Jorge Mario Bergoglio?
Głęboki kościół jest w pewnym sensie odgałęzieniem głębokiego stanu. Dlatego nie powinno nas dziwić, że jesteśmy świadkami burzenia wiary i moralności w imię ekumenizmu i synodalności, stosując liberalne błędy na polu teologicznym; a z drugiej strony przekształcenie papiestwa i Kurii Rzymskiej w politbiuro, w którym władza kościelna jest absolutna, a także uwolniona od wierności Magisterium, zgodnie z modalnościami sprawowania władzy w dyktaturze typu komunistycznego. Prawo nie opiera się już na sprawiedliwości, ale na wygodzie i użyteczności tych, którzy je stosują: wystarczy zobaczyć, jak surowo Watykan traktuje duchownych i tradycyjnych wiernych, a z drugiej strony, jak łagodnie Watykan chwali notorycznych działaczy proaborcyjnych (myślę o Bidenie i Pelosi wśród najbardziej rzucających się w oczy przypadków), a także propagandystów ideologii LGBTQ i teorii gender. Tutaj również liberalizm i komunizm połączyły siły, aby zburzyć tę instytucję od wewnątrz, tak jak miało to miejsce w sferze obywatelskiej, ale wiemy, że jest to czynione wbrew prawu, co jest czynione przez oszukanie prawa ; to, co omija prawo, jest robione wbrew prawu.

Wasza Ekscelencjo, jak myślisz, jak sprawy mogą się zmienić w Stanach Zjednoczonych w najbliższej przyszłości?
Ewentualny powrót Donalda Trumpa do Białego Domu umożliwiłby prawdziwe negocjacje pokojowe, po wykorzenieniu głębokiego państwa z administracji i agencji rządowych. Ale odbudowa z pewnością będzie wymagała współpracy i poświęcenia wszystkich oraz solidnej duchowej wizji, która inspiruje odbudowę tkanki społecznej. Gdyby to wszystko przeszło przez zademonstrowane oszustwo wyborcze w ostatnich wyborach prezydenckich, zwycięstwo Trumpa byłoby jeszcze bardziej uderzające i miałoby silne reperkusje dla konsekwencji głębokiego państwa w Europie, a zwłaszcza we Włoszech. W każdym razie wybory śród-okresowe mogłyby pozwolić republikanom na uzyskanie większości w Izbie i Senacie, gdy tylko słudzy głębokiego państwa, w tym przede wszystkim „neokonserwatyści”, zostaną odsunięci. Niepowodzenie próby obwiniania Trumpa o farsę szturmu na Kapitol powinno odwieść jego organizatorów – wśród których nie można nie zaliczyć Nancy Pelosi – od próby powtórzenia sceny następnej jesieni, która popadłaby w groteskę, w oprócz tego, że to przypadek déjà vu .

Czy więc Wielki Reset się nie powiódł? Czy możemy zaśpiewać pieśń zwycięstwa?
Pieśń zwycięstwa można zaśpiewać dopiero po wygranej wojnie. Wielki Reset jest ontologicznie skazany na zagładę, ponieważ inspirowany jest nieludzkimi i diabolicznymi zasadami. Ale jego koniec, jakkolwiek nieunikniony, może jeszcze trochę potrwać, w zależności od naszej zdolności do przeciwstawienia się mu, a także tego, co jest zawarte w planach Opatrzności Bożej. Jeśli Pan chce nam dać rozejm, czas pokoju po tym, jak zrozumiemy, jak straszne jest piekło na ziemi, którego pragną wrogowie Boga i ludzi, to musimy zobowiązać się do odbudowy, a nie do „odbudowy lepszego”, ale wręcz przeciwnie, tak, aby odbudować to, co zostało zniszczone: rodzinę, więź małżeńską, wychowanie moralne dzieci, miłość do ojczyzny, oddanie pracy i miłość braterską, zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Musimy potwierdzić świętość i nietykalną świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci; bronić komplementarności obu płci przed szaleństwem ideologii gender, chronić dzieci przed korupcją i zagwarantować im niewinność, do której mają prawo. Wreszcie, musimy odłożyć na bok logikę zysku – typową dla mentalności liberalnej – aby odzyskać chlubę z wypełniania naszego obowiązku, nawet gdy nikt na nas nie patrzy, z produkowania tego, co robimy profesjonalnie i sprzedawania tego po uczciwej cenie. I musimy przestać uważać się za gorszych tylko dlatego, że ktoś zdecydował, że w ich bezbożnym modelu dystopijnego społeczeństwa bycie uczciwym, lojalnym, prawdomównym i bogobojnym jest czymś, czego należy się wstydzić. Wstydzić się powinni raczej ci, którzy nawołują do rzezi dzieci i osób starszych, planowanej eksterminacji ludności poprzez perwersyjne kampanie szczepień, masowej sterylizacji, sodomii, pedofilii i wszystkich najbardziej dewiacyjnych aberracji.

Ekscelencjo, czy wierzysz, że świat może powrócić do Boga?
Świat może i musi powrócić do Boga: jest to konieczność podyktowana Boskim Porządkiem, który Stwórca wpisał w stworzenie. Musi powrócić do Boga, ponieważ tylko tam, gdzie króluje Chrystus, może być prawdziwa sprawiedliwość i prawdziwy pokój. A świat może to zrobić, ale nie w wizji kolektywistycznej czy wspólnotowej, w której jednostki znikają w masie, ale w wizji osobistej i indywidualnej, w której każdy z nas swobodnie uznaje, że nic nie może być lepsze niż to, co ma Nasz Ojciec Niebieski , przygotował nas, ponieważ nas kocha i chce, abyśmy mieli udział w Jego chwale.

Jeśli wszyscy powrócimy do Boga, nasze narody również uznają Jego Panowanie i dostosują swoje prawa do Jego Prawa. Módlmy się więc, aby spełniło się to, co śpiewa psalmista: Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi (Ps 116,1) – Chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie narody. Quoniam Confirmata est super nos miłosierdzie ejus; et veritas Domini manet in æternum (Ps 116,2) – Ponieważ Jego Miłosierdzie potwierdza się nad nami, a Prawda Pańska trwa na wieki.

Carlo Maria Viganò, arcybiskup

21 czerwca 2022 Św. Alojzy Gonzaga


Interview With Heroic Archbishop Viganò - LewRockwell
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Gdybyśmy w ciągu ostatnich dwóch lat stanęli w obliczu prawdziwej pandemii wywołanej przez śmiertelnego wirusa, na który nie istniały żadne inne lekarstwa poza szczepionką, moglibyśmy pomyśleć , że ta sytuacja nie była zamierzona. Ale tak się nie stało : wirus SARS-CoV-2 to nic innego jak sezonowa grypa, którą można było wyleczyć za pomocą istniejących metod leczenia i skutecznej profilaktyki …More
,,Gdybyśmy w ciągu ostatnich dwóch lat stanęli w obliczu prawdziwej pandemii wywołanej przez śmiertelnego wirusa, na który nie istniały żadne inne lekarstwa poza szczepionką, moglibyśmy pomyśleć , że ta sytuacja nie była zamierzona. Ale tak się nie stało : wirus SARS-CoV-2 to nic innego jak sezonowa grypa, którą można było wyleczyć za pomocą istniejących metod leczenia i skutecznej profilaktyki opartej na wzmocnieniu obrony immunologicznej. Zakaz leczenia, dyskredytowanie skuteczności leków stosowanych od dziesięcioleci, decyzja o hospitalizacji osób starszych, które zachorowały w domach opieki oraz narzucenie eksperymentalnej terapii genowej, która okazała się nie tylko nieskuteczna, ale także szkodliwe i często śmiertelne – wszystko to potwierdza dla nas, że pandemia została zaplanowana i zarządzana w celu spowodowania jak największych szkód. Jest to fakt, który został ustalony i potwierdzony przez oficjalne dane, pomimo systematycznego fałszowania tych samych danych.
Z pewnością ci, którzy chcieli w ten sposób zarządzać pandemią, nie są teraz skłonni do łatwego ustępowania, także dlatego, że za tym wszystkim stoją interesy miliarderów. Ale to, czego „oni” chcą, nie zawsze się dzieje''.