lt.news
6

Nelaimingos normos: Vatikanas nebegali rasti nieko "antgamtiško"

Gegužės 17 d. Tucho Fernándezas paskelbė gaires dėl tariamų antgamtinių reiškinių, pavadintas "Normos, kaip elgtis atpažįstant tariamus antgamtinius reiškinius".

Pagrindinis pakeitimas: Nei vietos vyskupas, nei Vatikanas neskelbs, kad reiškiniai yra antgamtinės kilmės, tačiau Vatikanas gali įgalioti vietos vyskupą paskelbti, kad reiškinys "nėra antgamtinis".

Šiose normose nenumatyta, kad bažnytinė vyresnybė teigiamai pripažintų tariamų antgamtinių reiškinių dieviškąją kilmę, teigiama nuostatuose.

Antras svarbus pokytis - proceso centralizavimas, nes Pranciškus yra Romos centralizmo popiežius. Vietinio vyskupo sprendimams turi pritarti Vatikanas.

Dokumente minimi XX a. atvejai, kai vietinis vyskupas paskelbė reiškinį antgamtiniu, o Vatikanas vėliau priėmė priešingą sprendimą. Kitais atvejais vyskupas apie tą patį reiškinį sakė viena, o jo įpėdinis - priešingai.

Tucho Fernandezas nori palikti atvirą galimybę, kad ateityje gali prireikti kitokio atsako, atsižvelgiant į tai, kaip vystysis su reiškiniu susijęs pamaldumas.

Jis netgi leidžia savo dikasterijai panaikinti savo ankstesnius sprendimus, o tai reiškia, kad Vatikano sprendimu - ne tik antgamtinių reiškinių srityje - niekada negalima pasitikėti.

Pagal naująjį dokumentą galimi šeši rezultatai:

- Neišreiškiant tikrumo dėl paties reiškinio autentiškumo, galima pripažinti daug Šventosios Dvasios veikimo ženklų, pasirodančių "viduryje" šių įvykių [tai galėtų būti taikoma Medjugorje].

- Prae oculis habeatur: Pripažįstami svarbūs teigiami ženklai, nors esama ir tam tikrų painiavos ar galimo pavojaus aspektų.

- Curatur: Pastebimi įvairūs kritiniai elementai, tačiau reiškinys jau yra plačiai paplitęs.

- Sub mandato: Manoma, kad reiškinys neturi didelių problemų, tačiau problemų kyla dėl su juo susijusių žmonių.

- Prohibetur et obstruatur: Kritiniai tariamo regėjimo aspektai ir pavojai atrodo labai rimti, todėl vietos vyskupas turėtų uždrausti laikytis tariamo regėjimo.

- Declaratio de non supernaturalitate: Vatikanas įgalioja vietos vyskupą paskelbti, kad reiškinys nėra antgamtinis.

Šios taisyklės turi dvi apgailėtinas pasekmes: Jų neįmanoma taikyti tik būsimiems antgamtiniams reiškiniams, paliekant nuošalyje praeities reiškinius, tokius kaip Gvadalupė, Lurdas ir Fatima. Kita vertus: Kol Vatikanas aiškiai nepasakys, kad reiškinys "nėra antgamtinis", tol tie, kurie jį propaguoja, pristatys jį kaip "antgamtinį". Jie teigs, kad Vatikanas niekada nepaskelbs reiškinio antgamtiniu, net jei jis toks ir yra.

AI vertimas