Svätý Malachiáš(prorok)
One more comment from Svätý Malachiáš(prorok)
Marieta Ria
Je to smutné, niekde som čítala, že vo Francúzsku vznikne každých 14 dní mešita a za rovnaké obdobie je zničený kostol... chrámy horia každú chvíľu - no vždy je to len "chybou zlého el. vedenia" a "samovznietenia" ...
Svätý Malachiáš(prorok)
Otec Nectou

„Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“

Pedro…
More
Otec Nectou

„Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“

Pedro Régis, 2005

„Taliansko a Francúzsko zaprú Katolícku Cirkev najviac z jej detí. A budú to práve tieto krajiny, kde vypukne vojna proti Cirkvi … Videl som začiatok strašnej revolúcie. Davy vtrhli do kostolov, rúcali oltáre, ničili sochy, zapaľovali katedrály, vraždili kňazov a dopúšťali sa tisícok iných ziel. Videl som aj inú strašnú vec: mnohí kňazi utekali z kostolov a Cirkvi, obrátili sa proti nej, a sami proti nej bojovali. Toto sa stane, pretože sa títo kňazi viac zaujímajú o pozemské dobrá, než o tie duchovné.

Ján z Viaguerroa, 13. Stor

„Príde plienenie, ničenie a drancovanie toho slávneho mesta, hlavného mesta sladkého Francúzska. Toto sa stane, keď Cirkev a aj celý svet budú vo veľkých problémoch. Pápež utečie z Ríma a Cirkev bude celých 24 mesiacov úplne nechránená, pretože v tom istom čase nebude žiadneho kráľa či vládcu ani vo Francúzsku. Ale potom mladý princ z rodu Ľalie zmocní sa trónu …“


Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi. – gloria.tv