Marieta Ria
11.1K
forthetruth333
vôbec nie je dôležité čo si myslí človek,dôležité je čo si myslí Boh a beda človeku,ktorý do človeka vkladá dôveru