Clicks167

Królestwo Boże jest Królestwem Miłości

«Bóg jest miłością»(1 J 4, 8).

Królestwo Jezusa Chrystusa jest Królestwem Miłości:

«Królestwo Chrystusa jest królestwem miłości, bo Chrystus jest Królem miłości. Jako Król miłości żył Chrystus pośród nas na ziemi: Szedł przez życie dobrze czyniąc (Dz 10,38). Przywracał wzrok ślepym, mowę niemym, władzę poruszania się chromym. Karmił biednych, błogosławił dzieci, podnosił grzeszników. Tyle dokonał dobrego i wciąż jeszcze dokonuje, „...cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać" (J 21,25).

Ustawodawstwo Królestwa Chrystusowego oparte jest na
miłości. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali" (J 15,12). „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,35). „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44). Chrystus Król panuje nad ludzkością nie siłą oręża, lecz miłością.
Nikogo nigdy nie zmusza do wiary w siebie. Pozwala odejść młodzieńcowi, który nie chce sprzedać wszystkiego i iść za Nim. Pozwala odejść zgorszonym Jego słowami rzeszom w Kafarnaum. Apostołów zapytuje: „Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,68). Bo Chrystusowi chodzi o dobrą wolę, o miłość człowieka.

Św. Augustyn powiada, że Chrystus nie mieczem, lecz krzyżem podbił świat. Cierpieniem, poświęceniem i ofiarą z samego siebie, miłością bezprzykładną zdobył Chrystus panowanie nad nami. Tak bardzo miłość jest głównym rysem Jego panowania i Jego królestwa, że kiedyś na Sądzie Ostatecznym całą ludzkość nie będzie pytał o żadne inne przykazanie, tylko o przykazanie miłości: „Coście jednemu z waszych bliźnich uczynili"(Mt 25,40) - to będzie miarą, według której mierzyć nas będzie Chrystus!

Oby na chwilę przynajmniej otwarły się nasze serca na tę ogromną prawdę, że Chrystus jest Królem
miłości. Obyśmy przez moment przynajmniej uświadomili sobie tę radosną rzeczywistość, że w czasie, gdy wokół nas ludzkość rządzi się czystą przemocą fizyczną i siłą,panowanie Chrystusa opiera się na miłości
»(Nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla – dzień VII).