24:19
ABP. JAN PAWEŁ LENGA IDENTYFIKUJE SIĘ Z TRADYCYJNYM KOŚCIOŁEM PROWADZONYM PRZEZ BRACTWO ŚW.PIUSA X-go !More
ABP. JAN PAWEŁ LENGA IDENTYFIKUJE SIĘ Z TRADYCYJNYM KOŚCIOŁEM PROWADZONYM PRZEZ BRACTWO ŚW.PIUSA X-go !