štefan161
Sláva Kristu.
Konečne nejaké skutočne kresťanské video, ktoré oslavuje skutočne KRISTA a nie ľudí.
ON je cesta, pravda a život a nikro nemôže prísť k Otcovi ak nepôjde skrze neho.

Nepomôžu ani omše, ani ružence, ani púte, ani pápeži. To všetko sú cesty do zatratenia.