Allegro
można już było dawno, dojść do podobnych wniosków obserwując choćby wywiady z wyżej wymienionym, osobnikiem... ✍️ 👌 👌