Metod
Posledná borba vzplála, dajme sa na pochod....