Libor Halik
v tom čase na Slovensku už nebolo ani jedného biskupa, všetky biskupské stolce boli totiž neobsadené, vysviacal nás biskup z Českých Budejovíc, Mons. Jozef Hlouch a tento pán biskup nám povedal: „Milovaní bratři, nebojte se!“
Libor Halik
Biskup, ktorý ma svätil, bol opravdivým Kristovým svedkom. Dozvedel som sa, že sa pripravuje proces blahorečenia, čo ma nesmierne teší. Len pred pár dňami som sa dozvedel, že zomrel na následky bitky, ktorú mu uštedrili príslušníci ŠTB pri vyšetrovaní. Hovoril nám: Keď sa Katarína Sienská dozvedala, že vypukla strašná rana moru, tak povedala: „toto je môj čas“. A celá sa obetovala a konala zázra…More
Biskup, ktorý ma svätil, bol opravdivým Kristovým svedkom. Dozvedel som sa, že sa pripravuje proces blahorečenia, čo ma nesmierne teší. Len pred pár dňami som sa dozvedel, že zomrel na následky bitky, ktorú mu uštedrili príslušníci ŠTB pri vyšetrovaní. Hovoril nám: Keď sa Katarína Sienská dozvedala, že vypukla strašná rana moru, tak povedala: „toto je môj čas“. A celá sa obetovala a konala zázraky.
Libor Halik
Ten biskup Hlouch bol z deviatich detí ! Jeho rodičia nezabíjali svojich detí umelým potratom ani nebránili počatiu. Dnes však vatšina kresťanských rodičov bráni počatiu mnohých detí a tým je to dané.
Hermenegild
Dobrý Bože, ďakujeme ti za tohto kňaza, opatruj ho ako zrenicu oka Slovensku, aby bol neustálym majákom na ceste do nebeského kráľovstva.