Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.5K
Mates5485
3

Proroctvá stigmatičky Marie-Julie Jahennyovej o zničení Paríža, o hrozbe pre Cirkev a o novom triumfe kresťanstva

Pán mi povedal: „Odvrátil som svoj zrak od toho skazeného mesta, nevďačného mesta (Paríža). Vari nie si postavené na kopci hriechov? Neprelievalo si potoky krvi? V minulosti si mi dávalo martýrov. Dnes zaplňuješ peklo a vyľudňuješ nebo. Áno, moja spravodlivosť ťa navštívi.“

apríl 1877

VÝKRIKY ZDESENIA A BEZNÁDEJE stúpajú k nebesiam. Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.

apríl 1877

Keď vláda uvidí chaos a nepokoje, bude ako vtáča! Utečie do cudzej krajiny a Francúzsko upadne do revolúcie. Prvé povstanie bude v meste parížskom kde trón zlých kráľov (prezidentov) bude zvalený… Veľa krát pohltia ohne a požiare to zločinné mesto, avšak tento krát to bude POŽIAR POŽIAROV čo zadusí vinníkov.

apríl 1877

Oheň zožiera kostoly, keď sa socha Márie zlomí a uvrhnú ju do ohňa. Francúzsku sa nedostane žiadnej pomoci. Bude úplne samo. A prečo? Pretože nemá kráľa.

apríl 1877

Moje deti, trest bol sľúbený mestu ninivskému a dnes, ťažký trest, trest strašný, je prisľúbený novému Ninive…

máj 1888

Ak sa Paríž neobráti, bude horieť. Kamene (mestské múry), v ktorých sa skrývate, vás viac neochránia, pretože oheň odplaty vaše múry zničí a nebude možné ich obnoviť.

november 1881

Vy, kresťanské rodiny, ktoré stále nesiete svoj kríž v hĺbke svojho srdca, pamätáte na Moje láskavosti, utečte z toho nevďačného mesta, ktoré zakúsi Moju Spravodlivosť!

apríl 1877

# # #

Satanove slová, ako ich počula Marie-July:

„Zaútočím na Cirkev. Zhodím kríž, zničím ľudstvo, vložím do sŕdc odpor ku viere. Náboženstvo bude popierané. Istý čas budem pánom všetkého, všetko bude pod mojou kontrolou, dokonca aj vaše (katolícke) chrámy a vaši ľudia.“

„Sv. Michal (mi) povedal, že Satan bude na istý čas vlastníkom všetkého a že bude vládnuť nad úplne všetkým; dobrí ľudia, (katolícka) viera, náboženstvo budú pochované… Satan a jeho vôľa budú triumfovať s veselosťou. Avšak po tomto víťazstve zhromaždí Pán svojich ľudí, porazí zlo, vyslobodí v hrobe pochovanú Cirkev a znovu postaví kríž.“

Ak bude Svätá Cirkev (blúdiť) v temnotách kvôli skutkom bezbožných, náš Pán tak isto pošle temnotu, ktorá bezbožných zastaví v ich vyhľadávaní zločinov…

(viac o tzv. „Troch dňoch temnoty tu: mpgavlak.blog.pravda.sk/…/tri-dni-temnoty…)

# # #

Záchranca Francúzska:

„Kríž pomôže povstať veľkým hrdinom! Vrhnú sa na nepriateľa a zvíťazia nad ním. Vy, kresťania, ktorí ste prečkali strašné chvíle, vezmite svoj kríž, aby ste boli posilnení… Keď bude (Bohom) zvolený nový Kráľ, záchranca Francúzska, bude to čas vášho triumfu. Bude kričať: „In hoc signo vinces!;“ „V tomto znamení zvíťazíš!“ (pôvodné heslo Konštantína Veľkého, prvého kresťanského cisára – pozn. prekl.)

(Od tej doby) bude Francúzsko pod znakom Najsvätejšieho srdca, kríža a Márie.“

máj 1887

(viac o tak-zvanom „Veľkom francúzskom kráľovi,“ ktorý má prísť pred koncom časov aby zachránil katolícke náboženstvo tu: mpgavlak.blog.pravda.sk/…/3-svetova-vojna…)

Vláda hriechu musí skončiť! Nikdy pred tým nebola Zem, ani svet v takom stave. Všetko toto musí skončiť, aby neboli stratené všetky duše.

Marie-July Jahennyová, 1881

www.marie-julie-jahenny.fr/les-propheties-…


www.goodreads.com/videos/68548-marie-jul…

(la-nouvelle-france.fr)

Takto má vypadať bojová štandarda nového Francúzskeho kráľa, ktorý má povstať počas strašnej občianskej vojny, ktorá krajinu zasiahne. Porazí vnútorného nepriateľa, vonkajšieho nepriateľa (veľkú inváziu z Ruska a Iránu), zachráni vymierajúce a prenasledované katolícke náboženstvo a dosadí nového pápeža, ktorý bude nazvaný „Anjelským pápežom.“

Pod touto jeho zástavou majú tiež bojovať národy z bývalých veľkých katolíckych kráľovstiev: Taliani, Španieli, Poliaci a národy z Habsburskej monarchie.

Štandarda má navrchu znak XP. Tento znak sa po grécky číta ako „xi-ro“ a predstavuje Krista. Prvý krát ho použil Konštantín Veľký, ktorý zachránil kresťanstvo v Rímskej ríši v bitke pri Mulvíjskom moste v roku 313. Cisárovi nariadil vo sne použiť tento znak sám Kristus. Tento predpovedaný Francúz má byť teda akýmsi novým Konštantínom.

Modrá farba s ľaliou, ako aj koruna, sú symbolmi Francúzskeho kráľovstva minulosti, ale aj budúcnosti.

Najsvätejšie srdce Kristovo spojené s Nepoškvrneným srdcom Panny Márie: podľa jedného obdobného zjavenia si Ježiš Kristus želá, aby bolo Francúzsko zasvätené jeho Najsvätejšiemu srdcu. Máriino Nepoškvrnené srdce zas odkazuje na požiadavku z Fatimy. Tento symbol teda predstavuje prísľub splnenia týchto nebeských žiadostí.


* * *

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.


D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

Amen!


(3.bp.blogspot.com)

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa3 dni temnoty– Doba mieru – Zjavenie Antikrista


P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

Proroctví o nadcházejícím trestu s katolického prostředí
Libor Halik
Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami „Catholic Prophecy.“ A) „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.
O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“
Práve v období nepokojov v …More
Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami „Catholic Prophecy.“ A) „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.
O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“
Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.
B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.
Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.
C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.
ekans
pouze hromnice svěcené v tradičním římském ritu budou hořet a samozřejmě tam kde se ctí tradice a katolická nauka, ne víra Mariana Kuffu
Snezienka
Sviečky zo 100%-ného vosku, iné horieť nebudú. Do zoznamu katastrof treba pridať ešte aj 'páliaci mor', ktorý sa má extrémne rýchlo šíríť a ktorý postihne srdce a cievy ako nejaký hrozný zápal. Má vypuknúť najprv vo Francúzsku a ľudia z neho budú umierať veľmi rýchlo, do pár dní vo veľkom utrpení. Marie-Julie hovorí, že bude na túto chorobu len jediný liek, ak sa podá včas - čaj z listov hlohu, …More
Sviečky zo 100%-ného vosku, iné horieť nebudú. Do zoznamu katastrof treba pridať ešte aj 'páliaci mor', ktorý sa má extrémne rýchlo šíríť a ktorý postihne srdce a cievy ako nejaký hrozný zápal. Má vypuknúť najprv vo Francúzsku a ľudia z neho budú umierať veľmi rýchlo, do pár dní vo veľkom utrpení. Marie-Julie hovorí, že bude na túto chorobu len jediný liek, ak sa podá včas - čaj z listov hlohu, zaparených 14 minút.