Libor Halik
37.6K

Jak prorocké od arcibiskupa!

V jeho kázání 23.9.1979: „Zapřísahám vás, odstraňte vše, co brání tomu, aby se vám rodily děti! Bůh nemůže dát vašemu domu lepší dárek, než mít mnoho dětí. Dychtěte po tom stát se početnými rodinami…More
V jeho kázání 23.9.1979: „Zapřísahám vás, odstraňte vše, co brání tomu, aby se vám rodily děti! Bůh nemůže dát vašemu domu lepší dárek, než mít mnoho dětí. Dychtěte po tom stát se početnými rodinami! Rozsáhlá rodina je slávou katolické církve, kterou jste měli v Kanadě. Bylo to v Holandsku. Bylo ve Švýcarsku. Bylo ve Francii. Velké rodiny byly příčinou radosti a růstu církve. (...) Zapřísahám vás, neopovažujte se odmítnout dar Boží. Nenaslouchejte zlořečeným pohodlným lákadlům, ty zboří rodiny, zničí zdraví, podkopají manželství a povedou k rozvodu.“
www.piusbruderschaft.de/…/3285-stirb-lang…
Jetzt befinden wir uns in dieser Situation. Now we are in this situation. Nyní jsme se do toho srabu dostali.
www.die-tagespost.de/2008/index.php
Video česky: Childless by Choice Christendom
MILOSLAV
To je dobré.
UNITATE!
die katholischen staaten sind hinten wieso?
~lxnvcts~