43:20
euzebiusz
766
Zaginione Ewangelie. Według tradycji chrześcijaństwa istnieją cztery Ewangelie - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jednak archeolodzy twierdzą, że jest ich więcej. Odkryte przez nich księgi to opowiadające …More
Zaginione Ewangelie.

Według tradycji chrześcijaństwa istnieją cztery Ewangelie - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jednak archeolodzy twierdzą, że jest ich więcej. Odkryte przez nich księgi to opowiadające o życiu i cudach Jezusa relacje naocznych świadków, którymi prawdopodobnie są Maria Magdalena, apostoł Piotr, a także Judasz. Pisma te budzą wiele kontrowersji. Jednak datowanie radiowęglowe, analiza mikroskopijna dowodów i starożytne "próbki pisma" wskazują, że niektóre z tych ksiąg mogą być starsze niż znane Ewangelie.