Orędzia
1.2K

Uwaga na to, co przyjdzie po moim ostrzeżeniu i cudzie, będzie moją sprawiedliwością która nie zna miłosierdzia. 4 kwietnia 2021, 15:15 - Wezwanie Jezusa Miłosiernego do swego wiernego ludu.

Ludu mój, pokój mój z wami.
Moje dzieci, już przeżywacie ciemne dni, złe wieści będą wam towarzyszyć w waszej wędrówce przez pustynię oczyszczenia. Jestem Twoim Miłosiernym Jezusem, który z otwartymi ramionami oczekuje powrotu swoich zagubionych owiec. Uciekaj zagubionymi dziećmi, nie czekaj do ostatniej chwili na nawrócenie, bo wtedy możesz już nie być w stanie dotrzeć do łodzi Mojego Miłosierdzia. Nigdy wcześniej nie widziano na ziemi tylu niegodziwości i grzechu, jak to ma miejsce w tym pokoleniu w tych ostatnich czasach; Grzech i niegodziwość, które przerażają nawet piekło.

W tym pokoleniu więcej dusz potępiło siebie i będzie nadal potępiać siebie poprzez modernizm, apostazję, a przede wszystkim odwrócenie się od Boga. W miarę upływu dni zło i grzech narastały, grzech stał się nawykiem niewdzięcznej ludzkości. Dlatego obficie zlewam Moje Miłosierdzie i czekam, aż ogromna większość tego rodzaju ludzkiego obudzi się i powróci do miłości i miłosierdzia Boga. Boli mnie i zasmuca widok pokoleń, które się rodzą i rosną, które już są naznaczone pieczęcią niegodziwości i grzechu; brak miłości i miłosierdzia ludzi w tych ostatnich czasach jest obrazą mojej miłości i miłosierdzia.

Wartości moralne i duchowe upadają z powodu braku miłości, dialogu, zrozumienia, a przede wszystkim braku Boga w większości domów i rodzin. Cierpię, widząc tę rzeczywistość dzisiaj w wielu rodzinach, w których pasterze domu nie podejmują świętego zadania kochania, prowadzenia i wychowania swoich dzieci z odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz wypełniania moich świętych przykazań zgodnie z doktryną. Ogromna większość ludzkości codziennie zapomina i łamie moje Dziesięć Przykazań Miłości; dlatego domy, rodziny i społeczeństwa oddalają się dzisiaj. Brak miłości i Boga w sercach tego rodzaju ludzkiego jest przyczyną moralnego i duchowego upadku. Moje święte przykazania to dziesięć przykazań miłości, są one prawem, które dał wam Bóg, abyście mogli żyć w harmonii z Nim i waszymi braćmi i siostrami. Niespełnienie moich przykazań jest dziś przyczyną tak wielu niegodziwości, grzechu i niesprawiedliwości.

Przyjdź do Mnie niewdzięczna i grzeszna ludzkość; Pasterze Mojego Kościoła i Pasterze Domu podejmują nauczanie Moich przykazań i ponownie ich wypełnianie, aby grzech i niegodziwość przestały panować na tym świecie! Grzeszna ludzkości, jestem twoim Miłosiernym Jezusem, czekającym na ciebie, aż skończy się ostatnia sekunda; Czekam na Ciebie z Moimi otwartymi ramionami, ponieważ dobrze wiesz, że nie chcę widzieć, jak umierasz na zawsze. Pośpiesz się, bo sekundy Mojego Miłosierdzia kończą się; a to, co przychodzi po moim ostrzeżeniu i cudzie, jest moją sprawiedliwością i nie zna miłosierdzia.

Nie bójcie się zagubionych dzieci, bo jeśli całym sercem odpokutujecie za swoje grzechy i wrócicie do Mnie, zapewniam was, że przebaczę wam i że nigdy więcej nie wspomnę waszych grzechów, bez względu na to, jak wielkie są. Nie zapominaj, że jestem bardziej ojcem niż sędzią; Biegnij więc, aby dotrzeć do łodzi Mojego Miłosierdzia.

Wasz Ojciec, Jezus Nieskończonego Miłosierdzia.

Moje dzieci, głoście orędzie zbawienia całej ludzkości.

Wiadomość do Enoch.