Clicks29
vi.news

Cuộc Thanh Tra Tông Tòa chống lại Giám mục, một tháng sau khi ông từ chối các nữ hầu bàn thờ

Francis sẽ đập Giáo phận San Luis, Argentina, với "lòng thương xót" của mình.

Vào ngày 5 tháng 12, Giám mục San Luis Pedro Daniel Martínez, 63 tuổi, được thông báo rằng Francis đã ra lệnh Thanh Tra Tông Tòa cho giáo phận của ông từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 (thông báo dưới đây). Nó sẽ được thực hiện bởi Giám mục của Maldonado-Punta del Este, Milton Luis Tróccolli Cebedio, 55 tuổi, Uruguay.

Vào tháng 7 năm 2014, với tư cách là một giám mục phụ tá ở Montevideo, Tróccolli đã tham gia chặt chẽ vào chuyến Thanh Tra Tông Tòa ở Ciudad del Este, Paraguay, kết thúc bằng việc loại bỏ Giám mục xuất sắc, Rogelio Livieres, vào tháng 9 năm 2014.

Martínez là một trong số ít các giám mục tốt ở Argentina. Chỉ một tháng trước, ông đã công bố một sắc lịnh cấm các nữ hầu bàn thờ.

Không có lý do nào được đưa ra cho chuyến thanh tra được thông báo cho Giám mục Martínez chỉ vài ngày trước khi nó bắt đầu.

Hình ảnh: Pedro Daniel Martínez, #newsAulkqtyjeg