Stylita
74511
apredsasatoci
Božie Slovo si často v Biblii zámerne protirečí, aby v konečnom dôsledku do seba zapadlo!
Je to Boží zámer! Proti chyteolinom akým je napr.
Otčenáš!
Otčenáš
Nesmysl. Boží Slovo si nikdy neprotiřečí. Protiřečení je lež a lhaní je Satanova agenda. Tak už raději nikdy nelži.
Ježíš o sobě říká: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne".
apredsasatoci
Keď povieš B, povedz aj A!
Ešte raz? Pamätaj na súvis!
Božie Slovo si často v Biblii zámerne
protirečí, aby v konečnom dôsledku do seba zapadlo!
To znamená, že Božie Slovo si neprotoreci!
Príklad: Spasa je z viery. Nie zo slutkov.
Napriek tomu platí, že budeme súdeni zo skutkov.
Vysvetlis mi to!
Otčenáš
apredsasatoci
Kľudne odpovedz 2 vetami.
Nemusí ísť o dlhosiahle traktory, či kilometrové články, či si konečne pochopil, oč tu běží?!
Martina Bohumila Lutherová
Otčenáš
Vidíš jak svět oplácí, Čin čertu dobře .peklem
se ti odmění. Děkuji ti místo ní.
apredsasatoci
Stejně bys tomu neruzuměla, ani nerozumíš
jen prudíš, to bývá v telecích letech a někomu
to trvá do skonání.
b8111
Milá Bohumilo, myslím si, že diskuze uveřejněná nade mnou mezi apredsasatoci a Otčenášem, je pouhým komunikačním šumem". Oba totiž se názorově shodují.
Co je skutečný "špek" rozporů v Písmu sv., jsou postřehy islamských učenců. Myslím si, že opravdu mnohé dají zabrat, při hledání odpovědi, nutí Tě hledat souvislosti a doplňovat informace, což není na škodu.....
rozpor islám.odt (live.com)
apredsasatoci
V škole nás klamali!
1. Povedali mi, že človek pochádza z opice.
Boh tvrdí niečo iné! Komu mám veriť?
Škole, či Bohu?
2. Povedali mi, že starí ľudia sú múdri.
Martina Bohumila Lutherová, prečo túto pravdu neustále popieras?
Evidentne ti nestačia odpadlíci protestanti, plocha Zem, megazlocinec Stalin, globalisti Putin, Trump.
Na plecia si si ešte nabrala exotov - Otčenáš, Stano K.
K tvojej dokona…More
V škole nás klamali!
1. Povedali mi, že človek pochádza z opice.
Boh tvrdí niečo iné! Komu mám veriť?
Škole, či Bohu?
2. Povedali mi, že starí ľudia sú múdri.
Martina Bohumila Lutherová, prečo túto pravdu neustále popieras?
Evidentne ti nestačia odpadlíci protestanti, plocha Zem, megazlocinec Stalin, globalisti Putin, Trump.
Na plecia si si ešte nabrala exotov - Otčenáš, Stano K.
K tvojej dokonalosti ti chýba IBA jedno: Obdiv selme a klananiu sa drakovy, ktorý dáva selme moc.
Chcem dúfať, že aspoň toto sa ti nestane! 🤔
b8111
apredsasatoci, jsi milé bistré děvče. Ono to tak není, asi jak to vypadá. Hleď na jádro, nenech se zmást povrchem. Bohumila, to je "stará bojovnice", hledačka Božích pravd. Mám ji rád. Je to zdejší dinosaurus a je svá. Občas se někde sekne, tak jako já, či druzí. Možná je někde tvrdá, hrubá, ale když přijde vážná situace, bude mezi prvními, co se budou snažit pomoci druhým, na rozdíl od šermířů …More
apredsasatoci, jsi milé bistré děvče. Ono to tak není, asi jak to vypadá. Hleď na jádro, nenech se zmást povrchem. Bohumila, to je "stará bojovnice", hledačka Božích pravd. Mám ji rád. Je to zdejší dinosaurus a je svá. Občas se někde sekne, tak jako já, či druzí. Možná je někde tvrdá, hrubá, ale když přijde vážná situace, bude mezi prvními, co se budou snažit pomoci druhým, na rozdíl od šermířů s Božími výroky a rádoby křestany. Já si určitých věcí u ní nevšímám, jsou nepodstatné a nechci ji ublížit, proto nejdu do pře s ní. A pokud v důležitých věcech se budem chtít poučit, určitě si to řeknem, či napíšem. Doporučoval bych nepřipouštět si druhé moc k sobě, protože, pak se trápite navzájem, pokud se neshodnete na určitých názorech, tedy nejste na stejné vlně. Já osobně se snažím neškatulkovat lidí na dobré a zle. Nterpím tím, že od dobrého člověka, čekám vždy dobré a obráceně neznamená, že i špatný člověk nemůže mít pravdu. Tedy snažím se bez zaujatého pohledu, číst příspěvky druhých a buď s nimi souhlasím, nebo ne. S Otčenášem, máme mnohé rozdílné názory, kde se nezhodnem, ale s mnohými souhlasím a jsou pro mě obohacením. Zvažuji nezávisle. V nepodstaných otázkách, nechci zbtečně rýpat, respektuji názory druhých, byť možná nemají pravdu. Na druhou stranu, mohu říct, že ji mám já?
Ps: jsme tu pro vzájemné poučení, milé děvče. Učme se respektovat......
Kéž je Ti povzbuzením upomenutí příběhu na milosrdného samaritána: židé jimi pohrdali, byli nedokonalí, ale mnozí možná Bohu blíž, něž si kdo myslel.....
Martina Bohumila Lutherová
apredsasatoci
2. Povedali mi, že starí ľudia sú múdri.
Martina Bohumila Lutherová, prečo túto pravdu neustále popieras?

Evidentne ti nestačia odpadlíci protestanti, plocha Zem, megazlocinec Stalin, globalisti Putin, Trump.

Nic nepopírám, nýbrž potvrzuji.
-Slova Svatého Písma jsou pro mně jediným vodítkem.
Země je plocha překrytá "nebeskou bání" ve které jsou
umístěny hvězdy se svými danými …More
apredsasatoci
2. Povedali mi, že starí ľudia sú múdri.
Martina Bohumila Lutherová, prečo túto pravdu neustále popieras?

Evidentne ti nestačia odpadlíci protestanti, plocha Zem, megazlocinec Stalin, globalisti Putin, Trump.

Nic nepopírám, nýbrž potvrzuji.
-Slova Svatého Písma jsou pro mně jediným vodítkem.
Země je plocha překrytá "nebeskou bání" ve které jsou
umístěny hvězdy se svými danými dráhami.Řkc je odpad
od Ducha Svatého se vším všudy.
-Maga zločinci nejsou ti co zabíjejí tělo, ale církevníci,
kteří vedou duše lidské do věčného zatracení

Boží služebníci Stalin, Putin, Trump-přijímám je s láskou
do svého srdce stejně jako svůj národ v.č. slovanských národů.
Tebe apredsa - beru jako nezralý plod, vanem větru shozený
který žel nedozraje
.....
apredsasatoci
Od teba to beriem ako lichôtky.
Krásný pokojný den
Bohumilo, nerozumíš jak vidím Písmu svatému a ulpíváš na hloupostech a demagogii. Uč se skutečné lásce a nebude z tebe padat slovní salát, alogický odpad a lidská deprivace.
Otčenáš
U.S.C.A.E. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou
ak by to bolo pacifistické tak to nedáva zmysel ak zakázal použitie meča ako by mohol agresor mečom zahynúť? taký "výklad" vytvára protirečenie


Chceš tvrdit, že si Ježíš protiřečí? Nebo jak jinak lze chápat tvá úvaha?
Otčenáš
Ježíš řekl Petrovi: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou".
Protože víme, že Ježíš nelže, neboť je ztělesněnou Pravdou (Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne), správně vyvodíme, že Petr zahynul mečem. Vidíme tedy, že legenda o ukřižování hlavou dolů je smyšlená.
b8111
U.S.C.A.E.: Když v první svět. válce, se navzájem zabíjeli katolické armády, které na obou táborech měli polní kuráty, kteří sloužili ŘKC sv. mše a pak se šli duchovně posilněni, navzájem zabíjet, dle kurátů v zájmu Boha, který jim žehná - která z těchto armád ve skutečnosti sloužila Bohu a která satanu, ve světle těchto veršů?
1Jan 3/14My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože miluje…More
U.S.C.A.E.: Když v první svět. válce, se navzájem zabíjeli katolické armády, které na obou táborech měli polní kuráty, kteří sloužili ŘKC sv. mše a pak se šli duchovně posilněni, navzájem zabíjet, dle kurátů v zájmu Boha, který jim žehná - která z těchto armád ve skutečnosti sloužila Bohu a která satanu, ve světle těchto veršů?
1Jan 3/14My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
15Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.
Logicky je jasné, že přinejmenším jedna strana musela lhát.....
Bude spasený vrah, který utíká před vlastní zodpovědností, otupováním svého svědomí argumentací o poslušnosti ŘKC, k nadřízeným a raději ve strachu o svůj život, zabíjí své bratry ve víře, tedy dává přednost světskému království, před Božím?
Jan12/25Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
/Totéž platí celkově pro všechny křesťany, tedy i z jiných denominací. ŘKC jsem použil pro ilustraci/.
b8111
Za další, když polní kurát žene DO ÚTOČNÉ války křesťany, je to selhání jednotlivců, či celé církve? Pokud se argumentuje církevní poslušností, proč tomu nezabránil papež? Jak by jednal Kristus?
b8111
Když církve dávají přednost budování a obraně světského království, před Božím a které i za cenu vědomého lhaní, nebo vlivem špatného učení, které dodnes vědome odmítají revidovat, posílají na jatka nevinné křesťany proti křesťanům, jsou to církve Boží, či MAJÍ skutečně BOŽÍHO DUCHA?
2 more comments from b8111
b8111
I v raném křesťanství byli vojáci, kteří uvěřili v Krista. Otázkou je, jak dlouho sloužili v armádě. Postupným duchovním zráním /pod vlivem pravého Ducha Sv./, se zákonitě museli dostat do vnitřního rozporu. Přece nelze, hlavně v útočné armádě vraždit nevinné a zároveň si nalhávat, že miluji Boha, bližního. Tedy nelze sloužit dvěma pánům….
b8111
Jinak v otázce války obranné, je to o našem duchovním zrání v Kristu. Proto doporučuji, zrevidovat si Jeho přístupy v této problematice popsané v Evangeliích a to nám udělá více jasno. Na válku obrannou máme nárok. Je logické, že čím dál od domova, zákonitě se stane válka nepřehlednou, neboť jsme náchylní podléhat vědomému lhaní státní moci, minimálně ze strachu. Za další, pokud se necháš …More
Jinak v otázce války obranné, je to o našem duchovním zrání v Kristu. Proto doporučuji, zrevidovat si Jeho přístupy v této problematice popsané v Evangeliích a to nám udělá více jasno. Na válku obrannou máme nárok. Je logické, že čím dál od domova, zákonitě se stane válka nepřehlednou, neboť jsme náchylní podléhat vědomému lhaní státní moci, minimálně ze strachu. Za další, pokud se necháš zavléct do válečné mašinerie, většinou podlehneš nenávisti a není cesty zpět.
Tedy na závěr: jinak bude reagovat "rádoby" křesťan, který slouží světské moci a vraždí někde v Iraku, aniž by se tam našli chemické zbraně. Jinak bude reagovat raný křesťan- použije "měč" na obranu, své rodiny, doma. A jinak bude reagovat zralý křesťan, který bude chránit svou rodinu svým tělem, které nechá zabít bez boje, dle příkladu Ježíše, bez Jehož vědomí, by se to nestalo ....čistě hypoteticky, sám nevím, jak bych se zachoval. Osobně si myslím, že tuto problematiku přístupu k válce, mají nejlépe z hlediska křesťanství zpracovanou Svědci Jehovovi.
Martina Bohumila Lutherová
Ano souhlasím to je samozřejmost, že na
obrannou válku ,máme nárok..
b8111
Otčenáš: I přesto, že se rozcházíme ve více názorech, ale to nevadí, jsme tu pro vzájemné poučení, Ti chci poděkovat za vynikající práci se Sv. písmem ohledně správného postoje křesťana k válce, dle příkladu Krista. Plně se s ním ztotožňuji a rád si napsané uložím. Děkuji moc a kéž v milosti a síle Ducha sv. v praktickém životě, dáme přednost Ježíši, před námi....
Včera jsem málem neustál zbyte…More
Otčenáš: I přesto, že se rozcházíme ve více názorech, ale to nevadí, jsme tu pro vzájemné poučení, Ti chci poděkovat za vynikající práci se Sv. písmem ohledně správného postoje křesťana k válce, dle příkladu Krista. Plně se s ním ztotožňuji a rád si napsané uložím. Děkuji moc a kéž v milosti a síle Ducha sv. v praktickém životě, dáme přednost Ježíši, před námi....
Včera jsem málem neustál zbytečný konflikt se sousedem a tak mě to dnes mrzí.....
Samson1
Co císařovo císaři, co Božího Bohu. Vrchnost ne nadarmo nosí meč, aby trestala zločin stojí v Písmě a do ní útočná a dobývačná válka určitě patří. Císař má od Boha moc a jeho povinností je chránit zemi, jako úradek Boží. Obranná válka je právo i povinnost. Bůh chrání právo národů, určil jim hranice. Mniši a duchovní jsou zproštěni, nenosili zbraň, ale vojákům duchovně sloužil, svátostmi a …More
Co císařovo císaři, co Božího Bohu. Vrchnost ne nadarmo nosí meč, aby trestala zločin stojí v Písmě a do ní útočná a dobývačná válka určitě patří. Císař má od Boha moc a jeho povinností je chránit zemi, jako úradek Boží. Obranná válka je právo i povinnost. Bůh chrání právo národů, určil jim hranice. Mniši a duchovní jsou zproštěni, nenosili zbraň, ale vojákům duchovně sloužil, svátostmi a bohoslužbami, věřícím, kteří museli narukovat, když je císař do zbraně povolal a oni splnili svou občanskou povinnost.
Stylita
Samson1
Až na to stanovení hranic Bohem souhlasím. Opravdu Bůh stanovil hranice třeba Rakouska- Uherska či hranice Ruska a USA?
b8111
Samson1: Zdravím Tě, rád Tě vnímám i Stylitu. Když studuješ St. zákon, tak zajisté víš, že pokud se Izraelité drželi Božích zásad, tak je Bůh chránil, nebo zázračně v Jeho síle vítězili. Obráceně, pokud jejich zemi pustošili cizí armády, byl to vždy důsledek jejich odpadnutí od Božích zásad, samozřejmě někdy i zkoušek. Platí to i dnes v životě křesťana? Řešil Ježíš politickou situaci v zemi? Co …More
Samson1: Zdravím Tě, rád Tě vnímám i Stylitu. Když studuješ St. zákon, tak zajisté víš, že pokud se Izraelité drželi Božích zásad, tak je Bůh chránil, nebo zázračně v Jeho síle vítězili. Obráceně, pokud jejich zemi pustošili cizí armády, byl to vždy důsledek jejich odpadnutí od Božích zásad, samozřejmě někdy i zkoušek. Platí to i dnes v životě křesťana? Řešil Ježíš politickou situaci v zemi? Co myslel tím výrokem: Hledejte nejprve Boží království a to ostatní Vám bude dáno?
Když Římané napadli Jeruzalém, vedli židé válku obrannou? Samozřejmě ano. Rozumíš potom Kristově postoji k válkám a jeho doporučení křesťanům?
Uvažoval jsi někdy, proč měli křesťané odejít z obklíčeného Jeruzaléma Římany?
Uvažoval jsi někdy, proč odmítli dokonce spoluobčanům poskytnout nenásilnou pomoc ošetřování, pomoc s jídlem, atd.?
A na závěr: Je veliký rozdíl mezi armádou a policií. Chrámová stráž, byla na úrovni policie a té je zapotřebí i dnes. Tak je i zapotřebí možná i armády - obranné, protože se jedná o lidské zřízení. Otázkou je, do jaké míry, se má křesťan podílet na záležitostech tohoto světa? Tedy, jak správně chápat, co patří císaři a co náleží Bohu, kde jsou tohoto výroku hranice? Odpověď hledejme v praktickém životě Krista a raději buďme opatrní s argumentacemi Jeho výroků, neboť jim často nerozumíme, nebo vytrháváme z kontextů.
b8111
Samson napsal: ...stojí v Písmě a do ní útočná a dobývačná válka určitě patří....
Ale bratři, mám Vás rád a děkuji vám za Vaši toleranci mé malé osoby. Prosím Vás, čím podpoříte tento nezralý názor, z Evangelia / Starý zákon řeší trocha jinou broblematiku, pokud byste hledali oporu v něm/? Či lépe řečeno, za "koho kopete", za svět ovládaný satanem, či za Boží království, které není z tohoto svět…More
Samson napsal: ...stojí v Písmě a do ní útočná a dobývačná válka určitě patří....
Ale bratři, mám Vás rád a děkuji vám za Vaši toleranci mé malé osoby. Prosím Vás, čím podpoříte tento nezralý názor, z Evangelia / Starý zákon řeší trocha jinou broblematiku, pokud byste hledali oporu v něm/? Či lépe řečeno, za "koho kopete", za svět ovládaný satanem, či za Boží království, které není z tohoto světa, s vědomím toho, že tento svět jednou shoří?
Kterého učitele se držíte bratři? Propána přemýšlejte, šel by Ježíš Kristus dobývat cizí uzemí se zbraní v ruce, nebo evangelijní zvěstí o lásce, odpuštění, nalezení vnitřního míru...? Co nejvíce posloužilo, poslouží radostné zvěsti o Ježíši - cesta mučedníctví / první křesťané/, nebo bomby a tanky / tisíce nevinných mrtvých žen a dětí/?
Jakého jste ducha, kým jste vyučení? Rozhodně to v této problematice války, Kristův duch nebude.
U.S.C.A.E.
s tým mám aj ja problém že Boh stanovil hranice lebo to by narážalo na slobodnú vôľu a nejak sa niekto upína že zakázal použitie jedného meča ale oni mali dva to aj ja viem "vykladať" tým že ignorujem podstatnú vec Boh si neprotirečí On vojnu ako krajný prostriedok stále povoľuje keby nie tak by predsa mal jasné výhrady že vojak je vojak a NIKDE NIČ

dávam to sem tu nehrozí strata vlákna

Neboť …More
s tým mám aj ja problém že Boh stanovil hranice lebo to by narážalo na slobodnú vôľu a nejak sa niekto upína že zakázal použitie jedného meča ale oni mali dva to aj ja viem "vykladať" tým že ignorujem podstatnú vec Boh si neprotirečí On vojnu ako krajný prostriedok stále povoľuje keby nie tak by predsa mal jasné výhrady že vojak je vojak a NIKDE NIČ

dávam to sem tu nehrozí strata vlákna

Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou

ak by to bolo pacifistické tak to nedáva zmysel ak zakázal použitie meča ako by mohol agresor mečom zahynúť? taký "výklad" vytvára protirečenie
Martina Bohumila Lutherová
Víme že Bůh stanovil hranice Izraele. Kdopak je v plnosti zrušil?
Nebyli to ti co zrušili základ Bible-Stvoření světa -doby + časy +
totální pozmněnění Desatera Božích přikázání .T.j. stolec papeže
řkc, jediná samospasitená- běda kdo nepřijme papeže.....
Stylita
Až na to stanovení hranic Bohem souhlasím. Opravdu Bůh stanovil hranice třeba Rakouska- Uherska či hranice Ruska a USA?
Martina Bohumila Lutherová
A potom národy,které žijí pod ochranou Ruska nebyli
vyhubeny, nebyla na nich spácháná genocida, nebyly
dány do rezervace.
ALe neztratili nic ze své kultury a
způsobu života. Jedině SSSR měl správný Bohumilý
system bez lidvidace slabších, menších. Chrání morálnůí
hodnoty.
U.S.C.A.E.
deportácia celých národov príkladom nemcov, grékov čo žili v Rusku ešte za cára ešte aj krymských tatárov cárstvo tolerovalo ale s rezervovanosťou a opatrnosťou voči islamu džugi ich proste deportoval a šmitec

a nemci čo už jasne mali aj druhú vlasť aj tak zasa naplnili príslovie čo sa o nich v rusku hovorí: nemec je ako vŕba kde ho zapichneš do zeme tam sa uchytí 😊 aj vo vyhnanstve sa postupne …More
deportácia celých národov príkladom nemcov, grékov čo žili v Rusku ešte za cára ešte aj krymských tatárov cárstvo tolerovalo ale s rezervovanosťou a opatrnosťou voči islamu džugi ich proste deportoval a šmitec

a nemci čo už jasne mali aj druhú vlasť aj tak zasa naplnili príslovie čo sa o nich v rusku hovorí: nemec je ako vŕba kde ho zapichneš do zeme tam sa uchytí 😊 aj vo vyhnanstve sa postupne systematicky pozdvihli
U.S.C.A.E.
len by som rád vedieť ktorý štát v prvej svetovej bol aspoň formálne katolícky okrem R-U monarchie ANI JEDEN to len že to aj nechcene smrdí manipuláciou to s tými katolíckymi armádami jednotlivci áno ale celok určite nie už len francúzko bolo a je slobodomurárska republika a Pápež to chcel zastaviť bola to ukážkovo nezmyselná vojna nemala ospravedlniteľný zmysel a ešte proti sebe poštvali členov …More
len by som rád vedieť ktorý štát v prvej svetovej bol aspoň formálne katolícky okrem R-U monarchie ANI JEDEN to len že to aj nechcene smrdí manipuláciou to s tými katolíckymi armádami jednotlivci áno ale celok určite nie už len francúzko bolo a je slobodomurárska republika a Pápež to chcel zastaviť bola to ukážkovo nezmyselná vojna nemala ospravedlniteľný zmysel a ešte proti sebe poštvali členov jednej rodiny v prípade nemecka británie a ruska

on sa jeden panovník reálne o mier aj snažil ale bol ponížený a vysmiaty a bol to Bl. Karol-František Jozef Habsburský lenže zástery mali iné plány a už vtedy boli hlboko infiltrovaní
b8111
U.S.C.A.E.: Aspoň já považuji za katolický stát, NEBO LÉPE ŘEČENO, KDE BYLA ASPOŇ VELKÁ ČÁST OBYVATEL, HLASÍCÍ SE K ŘKC, mimo R-U v 1SV, Francii a Itálii. Navíc, nejde až tak o státy, jako o to, že se na protifrontách sloužily ŘKC mše / mimo chodem, ty se sloužily i u wermachtu za 2 SV/. Zároveň mi nejde ani o ŘKC, to bylo hlavně pro ilustraci, jako o to, že jsou schopni se zabíjet navzájem …More
U.S.C.A.E.: Aspoň já považuji za katolický stát, NEBO LÉPE ŘEČENO, KDE BYLA ASPOŇ VELKÁ ČÁST OBYVATEL, HLASÍCÍ SE K ŘKC, mimo R-U v 1SV, Francii a Itálii. Navíc, nejde až tak o státy, jako o to, že se na protifrontách sloužily ŘKC mše / mimo chodem, ty se sloužily i u wermachtu za 2 SV/. Zároveň mi nejde ani o ŘKC, to bylo hlavně pro ilustraci, jako o to, že jsou schopni se zabíjet navzájem křesťané / a nejde o to zda je katolík, evangelík, pravoslavný /, kteří se ústy hlásí k Bohu, ale svými činy slouží satanu. O jakém křesťanství to potom mluvíme? Přece naše skutky jsou ukazatelem, kdo je náš PÁN.
Otčenáš
Ježíš řekl učedníkům, aby nakoupili meče. Nebylo to však proto, aby se s nimi oháněli (ostatně, necvičení rybáři by proti profesionálním vojákům stejně neměli šanci), ale proto aby se naplnilo Písmo. To jsem dnes v jiném komentáři vysvětlil. Obhájci zabíjení lidí z řad domnělých křesťanů ale musí brát v úvahu i pokračování příběhu o mečích, kde se jednoznačně ukazuje Ježíšův postoj, když …More
Ježíš řekl učedníkům, aby nakoupili meče. Nebylo to však proto, aby se s nimi oháněli (ostatně, necvičení rybáři by proti profesionálním vojákům stejně neměli šanci), ale proto aby se naplnilo Písmo. To jsem dnes v jiném komentáři vysvětlil. Obhájci zabíjení lidí z řad domnělých křesťanů ale musí brát v úvahu i pokračování příběhu o mečích, kde se jednoznačně ukazuje Ježíšův postoj, když učedníkům vyjevuje jeden z duchovních zákonů. Ten zákon se dodnes obráží v lidovém přísloví: Kdo s čím zachází, tím také schází.
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. 53Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? 54Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“ Mt 26:51-54
Podle myšlenkového vzorce, často používaného i katolíky, zde Ježíš zakazuje svým učedníkům chápat se meče.
Ukázka dalších použití stejného myšlenkového vzorce -
Ježíš z kříže svěřuje Marii milovanému učedníku za matku. Tedy dává ji za matku všem učedníkům.
Maria říká služebníkům na svatbě: „Cokoli vám řekne, učiňte.“ Říká to tedy všem učedníkům.
U.S.C.A.E.
Otčenáš
Přečetl jsem si článek z odkazu, vyznívá velice rozpačitě. Autor jistě ví, že lže. Zde je má reakce na domněnky z článku -
Žádný voják nemůže být učedníkem Pána Ježíše Krista - gloria.tv
U.S.C.A.E.
čo už k tomu je pacifizmus a je Pravá Viera vy ste si vybrali herézu aj to je voľba a ako každá má následky
Otčenáš
V takovém případě by muselo být Ježíšovo učení pacifistické. Chápu, je nepřátelské tomuto světu.
U.S.C.A.E.
reálne síce nie je ale predstavy môžu byť rôzne nie je veľmi pacifistické je Božské Pravdivé a vyvážené

mám to chápať tak že vy ste druh krista? lebo to by nebolo prvý raz čo ste takúto vec naznačovali b8111 môže dosvedčiť
Otčenáš
Asi nechápeš, co říká Ježíš Pilátovi_
Ježíš řekl Pilátovi –
36 »Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.« J 18:36
Učedníci přece nebojovali, no proč asi? Protože byli tak od Ježíše vyučeni.
Učedníci Ježíše nebojují a nebudou bojovat, ani kdyby jim římský spolek spílal…More
Asi nechápeš, co říká Ježíš Pilátovi_
Ježíš řekl Pilátovi –
36 »Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.« J 18:36
Učedníci přece nebojovali, no proč asi? Protože byli tak od Ježíše vyučeni.
Učedníci Ježíše nebojují a nebudou bojovat, ani kdyby jim římský spolek spílal do pacifistů. Znamená to jediné. Voják nemuže být učedníkem Ježíše Krista. Učení mistrů římského spolku je podvodné.
Otčenáš
Ještě raději slovensky, abych předešel nedorozumění -
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ J 18:36
U.S.C.A.E.
vojakovi povedal nebuď vojak? alebo odsúdil vlastnenie mečov? a to podobenstvo o kráľovi čo sa chystá do boja to je priam modelovo pacifistické
Otčenáš
Dokud jsi nepochopil jedno, neutíkej k druhému.
Ježíš v Horském kázání učí: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují
Jak bys chtěl, aby voják naplnil Ježíšovo slovo? Vysvětluj!
U.S.C.A.E.
kto nemá argumenty odbieha ja sa témy držím no šup šup vyložiť prečo sa Kristus údajný pacifista správal tak nepacifisticky
Otčenáš
Jsi to ty, kdo odbíhá k podobenstvím. Ještě jsi nevysvětlil, jak katolicky chápeš slova Pána Ježíše Krista určená Pilátovi.
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ J 18:36
U.S.C.A.E.
až mi vy ktorý tvrdíte že Ježiš bol pacifista vyložíte prečo nevystupoval proti vojakovi a tie ďalšie dve veci lebo ak niekto tvrdí že Ježiš bol pacifista a nevie sa vysporiadať s evidentne protismerným chovaním Krista tak je jeho tvrdenie omyl alebo až lož a diskusia je bezpredmetná a skončená
Otčenáš
Proč Ježíš chtěl, aby učedníci koupili meče? Vysvětlení podává sám Pán Ježíš Kristus. Je v textu.
36On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.37Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 38Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im poveda…More
Proč Ježíš chtěl, aby učedníci koupili meče? Vysvětlení podává sám Pán Ježíš Kristus. Je v textu.
36On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.37Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 38Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im povedal: „Stačí.“ Lk 22:36-38
To ale neznamená, že učedníci měli meče použít. Když Petr zazmatkoval, byl pokárán.
Tato událost není žádný důkaz na podporu zabíjení lidí. To by muse mít čtenář fantazii velmi puštěnou ze řetězu.
U.S.C.A.E.
kúpili ich preto aby ich v adekvátnej situácii nepoužili prenesene do budúcnosti RKC a Christianitas logiku to nemá takže zasa len festival sola scriptura a dopadlo to ako vždy

nepovedal odhoď ale schovaj a povedal kto mečom narába MEČOM zahynie čiže je tam to že na meč sa môže odpovedať mečom islam mečom narábal mečom bol porazený

schovaj čiže počkaj bude doba na použitie
Otčenáš
Tady máš své podobenství o králi, který táhne do války. Je mi líto, že nerozumíš podobenstvím, je o něčem jiném, než si představuješ. Stačí pozorně dočíst do konce.
31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je …More
Tady máš své podobenství o králi, který táhne do války. Je mi líto, že nerozumíš podobenstvím, je o něčem jiném, než si představuješ. Stačí pozorně dočíst do konce.
31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:31-33
Toto podobenství neslouží jako argument pro zabíjení lidí. Je to příklad pro všechny, kdo by se chtěli stát učedníky Ježíše Krista. Musí všechno opustit, dokonce i proti vůli římského spolku - stav vojenský.
apredsasatoci
U.S.C.A.E.
Teraz neviem. Mám obdivovať tvoju trpezlivosť, alebo zabíjas čas?! 🥴
Otčenáš
Potom je ještě jedna událost, která podporovatelům zabíjení lidí nedá spát. Ježíš řekl, že přinesl meč. Ale opět je to něčem zcela jiném, než o představě konstruktérů římského názoru, že by měl učedník zamordovat své příbuzenstvo -
34„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 35Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce …More
Potom je ještě jedna událost, která podporovatelům zabíjení lidí nedá spát. Ježíš řekl, že přinesl meč. Ale opět je to něčem zcela jiném, než o představě konstruktérů římského názoru, že by měl učedník zamordovat své příbuzenstvo -
34„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 35Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni 36a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘. 37Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. 38A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. 39Kdo nalezne svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji.“ 40„Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok, obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. 42A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“ Mt 10:34-42
U.S.C.A.E.
vojnový stret použije pacifista ako príklad hmmm s tým že sa jasne pripravoval k BOJU on tam ten text je stále aj keď sa ho snažíte zahlušiť

zjavne mu nečinilo problém použiť bojový príklad s tým že nikde ani náznakom neodsúdil vojenstvo to je naozaj bujná fantázia u toho kto to tam zázračne zistil
U.S.C.A.E.
všetko opustiť a vojakovi nie že nepovedal že vojenstvo je zlé ale ešte ho pochválil za väčšiu vieru akú mal izrael
Otčenáš
Nerozumíš podobenství. Podobenství je od toho, aby posluchač na základě příběhu z tohoto světa pochopil zákonitosti světa onoho. Jestliže tedy Ježíš hovoří o králi, který se chystá do boje, pak z toho posluchač vyvodí, co ho čeká, jestliže se stane učedníkem, jestliže vstoupí na Cestu. Z toho důvodu zakončuje Ježíš podobenství o bojechtivém králi poučením pro možného učedníka takto -
33Tak tedy …More
Nerozumíš podobenství. Podobenství je od toho, aby posluchač na základě příběhu z tohoto světa pochopil zákonitosti světa onoho. Jestliže tedy Ježíš hovoří o králi, který se chystá do boje, pak z toho posluchač vyvodí, co ho čeká, jestliže se stane učedníkem, jestliže vstoupí na Cestu. Z toho důvodu zakončuje Ježíš podobenství o bojechtivém králi poučením pro možného učedníka takto -
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.
Tato poslední věta je směrodatná. Ta je řešením. Z této poslední věty se pouč.
U.S.C.A.E.
vojak bol reálny a žiadne podobenstvo a toho dokonca pochválil tak je jasné že u podobenstva sa nebude popierať začal by prípravou na vojnu keby s vojenstvom nesúhlasil? to by vyplynulo z obsahu a nič také TAM NIE JE

všechno opustit a vojakovi neprikázal že ak neprestane byť vojakom že mu sluhu nevylieči a to stál pred ním zaujímavý rozpor

a stotník Kornélius svätý Peter mu nepovedal ani ň o …More
vojak bol reálny a žiadne podobenstvo a toho dokonca pochválil tak je jasné že u podobenstva sa nebude popierať začal by prípravou na vojnu keby s vojenstvom nesúhlasil? to by vyplynulo z obsahu a nič také TAM NIE JE

všechno opustit a vojakovi neprikázal že ak neprestane byť vojakom že mu sluhu nevylieči a to stál pred ním zaujímavý rozpor

a stotník Kornélius svätý Peter mu nepovedal ani ň o tom že už nesmie byť vojak dokonca bol stotník
Stylita
Svátek slaví sv. Jan Kapistránský

Na severní vnější zdi brněnské katedrály byste asi dva metry nad zemí našli kamennou kazatelnu. Už se dnes nepoužívá, jen občas o ni jeví zájem společensky unavení kolemjdoucí. Říká se jí „Kapistránka“ – podle svatého Jana Kapistránského, i když ten z ní ve skutečnosti nekázal.
Svatý Jan Kapistránský navštívil Brno a řadu dalších měst a míst roku 1451 (ona petro…More
Svátek slaví sv. Jan Kapistránský

Na severní vnější zdi brněnské katedrály byste asi dva metry nad zemí našli kamennou kazatelnu. Už se dnes nepoužívá, jen občas o ni jeví zájem společensky unavení kolemjdoucí. Říká se jí „Kapistránka“ – podle svatého Jana Kapistránského, i když ten z ní ve skutečnosti nekázal.
Svatý Jan Kapistránský navštívil Brno a řadu dalších měst a míst roku 1451 (ona petrovská kazatelna je o několik desetiletí mladší). Bezpochyby na Brňany silně zapůsobil, když s jeho jménem spojovali právě tuto kazatelnu.
Pět let poté se již jako sedmdesátiletý připojil k vojsku Jana Hunyadyho, které táhlo proti Turkům. Po pádu Konstantinopole v květnu 1453 byla uherská armáda poslední překážkou turecké invazi. Byl to právě Jan Kapistránský, který dodával vojákům odvahu. A 22. července 1456 byli Turci u Bělehradu poraženi. Čtvrt roku poté svatý Jan onemocněl morem a 23. října 1456 zemřel.
Říkáte, že kněz a františkánský řeholník neměl co dělat mezi vojáky? Že je vybízel k zabíjení? Možná by nebylo od věci si uvědomit, že vojákům od Bělehradu vděčíme za to, že dnes mluvíme česky a můžeme vzpomínat na křesťanské světce. A uvažte, zdali jsou výzvou k zabíjení tato slova:
»Ať budete postupovat nebo couvat, ať budete útočit nebo útoku vzdorovat, vzývejte Ježíšovo jméno. V něm jediném je záchrana!«
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=10_23
Otčenáš
Kněz a františkán mezi vojáky? Nedivím se, je tak formován. Následuje své učitele.

Ježíš v této věci poučil své učedníky poněkud odlišně -
51Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. 52Poslal před sebou posly; ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. 53Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do …More
Kněz a františkán mezi vojáky? Nedivím se, je tak formován. Následuje své učitele.

Ježíš v této věci poučil své učedníky poněkud odlišně -
51Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. 52Poslal před sebou posly; ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. 53Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. 54Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit s nebe a zahubit je jako to učinil i Eliáš?“ 55Obrátil se a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“ 56A šli do jiné vesnice. Lk 9:51-56
b8111
Před Bohem máme zodpovědnost sami za sebe. Je tragédií, pokud se pěstuje slepá poslušnost k nadřízeným, tak jak v řádech ŘKC a tvrdí se, že oni jsou zodpovědni za ně. S tímto mylným názorem, se často setkávám léta u obyčejných věřících lidí. Viz. video o řádění františkánů v koncetračních Chorvatských táborech, z období 2 svět. valky...
Ustašovci - Krysie diery - YouTube
Krásný pokojný den
Otčenáši a b8111, žijete sami, takže obtížně rozumíte komunitě a řádu. Řešení nemáte, kritiky plno. "Finální výrobek" jsem od vás nikdy neviděl, jen polemiky a teorie. Pěkně děkuji, nechci.
Krásný pokojný den
Nemám dojem, že bych s tebou mluvil nebo si psal celé měsíce. Reaguji na Otčenáše a b8111, kteří drze a paušálně torpédují Církev jako spolek nějakých cvičených opic. Z tvé reakce vidím, žes nedozrál v žádné církvi nebo spolku, který jsi prolezl. Výsledky vidíme všichni. Stálé polemiky, stálé nejistoty, stále snahy se identifikovat a prezentovat výkyvy nálad. Dej si pohov prosím. 😊
4 more comments from Krásný pokojný den
Krásný pokojný den
@b8111....
Jen věcných pár slov k tomu zaujatému výlevu výše od b8111, který následoval po mém prvním neškodném komentáři na přístup Otčenáše a b8111, který mne docela nadzvedl. Nelíbilo se mi, pokud někdo zcela paušálně mluví o slepé poslušnosti jakoby to bylo něco obvyklého v katolické církvi a dokonce to slučuje s "oblíbeným" tématem Bohumily a spol ( a tedy Ustašovci a Krysí díry.../More
@b8111....
Jen věcných pár slov k tomu zaujatému výlevu výše od b8111, který následoval po mém prvním neškodném komentáři na přístup Otčenáše a b8111, který mne docela nadzvedl. Nelíbilo se mi, pokud někdo zcela paušálně mluví o slepé poslušnosti jakoby to bylo něco obvyklého v katolické církvi a dokonce to slučuje s "oblíbeným" tématem Bohumily a spol ( a tedy Ustašovci a Krysí díry.../ Toto téma tady x-krát bylo... O Otčenášovi a jeho dehonestujícím označení Církve jako římského spolku ani nemluvím.... Ta přezíravost a arogance je vždy nepřehlédnutelná.... A nyní k věci pár snad střízlivých slov a odpovědí na pána b8111:

1/ Množné číslo, které se užívá a typická dehonestace je obvyklá. Na Glorii jsem samozřejmě více než deset let a neskrývám to, akorát nemám dojem, že bych měsíce s pánem b8111 vůbec vyměnil názory nebo snad ano?

2/ Na to tučné a žluté a spol. - Ano, smysluplně funguji a jak plané jsou diskuze, ponech na mně. To ostatní ponechám bez komentáře. Myslím, že máš s jistými věcmi ohledně speciální pomoci, abych užil tvé výrazivo, asi zkušenost, soudě dle způsobu přehnaných reakcí...

3/ Jde-li o mé příspěvky, zřejmě jsi mne nepochopil ani dříve, jak vidím :) To, že někdo někomu počítá či hlídá příspěvky je prazvláštní a není to normální a že to ukazuje web a že jsi je nepočítal, to dá rozum. :)) Nu a komentování co bylo kladně hodnoceno atd. tak tyto posudky mne už opravdu rozesmály a snad si ani neuvědomuješ do jakých diskuzních brouzdališť se pouštíš.

Já opravdu nepíšu komentáře, aby byly kladně hodnoceny, tím jsi mne rozesmál. Děkuji.
Krásný pokojný den
Zkus radit prosím sám sobě především 🙂 Jako ošetřovatel snad dobré, ale prosím nehrň se do ničeho jiného. Jsi komunikačně neklidný a vykazuješ zbytečně vysokou míru komunikační ambivalence. Kam budu psát a jak je má svobodná volba a ty se o ní prosím nestarej. Děkuji.🙂
Krásný pokojný den
Hoď se do klidu raději sám taťko ošetřovateli a raději pozorně čti. 🙂
Krásný pokojný den
Na tyhle veletoče nadávek, pitev, výlevů a pak smiřovaček, omluv, dodatečně dopisovaných komentů nejsem zvědavý. Pořád se to u tebe opakuje, sinusoida. Najdi konečně rovnováhu a buď v nadhledu a nemysli si, že na tvé životní závěry a rady čekají davy. Že ti to lajkuje psychouš Jarouš jen situaci podtrhuje. Měj se dobře a klidně se zase vyjádřím, až budeš ty nebo kdokoli jiný psát a to k čemukoli.…More
Na tyhle veletoče nadávek, pitev, výlevů a pak smiřovaček, omluv, dodatečně dopisovaných komentů nejsem zvědavý. Pořád se to u tebe opakuje, sinusoida. Najdi konečně rovnováhu a buď v nadhledu a nemysli si, že na tvé životní závěry a rady čekají davy. Že ti to lajkuje psychouš Jarouš jen situaci podtrhuje. Měj se dobře a klidně se zase vyjádřím, až budeš ty nebo kdokoli jiný psát a to k čemukoli. Samozřejmě nikoli pod tebou, tam jsem přece blokovaný :) Jinak mé názory nejsou důležité a na souhlas nikoho nečekám. jsou nepodstatné a zanedbatelné, ale jsou mé. A to je celé :) Takže se nad nimi nezneklidňuj. 😉
b8111
Nikdo se Ti neomlouvá, jsi nezralý normální komunikace, a jak vidím nezralým zůstaneš.... Co k tomu více dodat. Máš chování malého, nabubřelého fracka, či vesnického burana. Já ti kolínka foukat nebudu. Byl jsi odblokován, ale rád si Tě zase zablokuji. Jedenkrát na tu svoji" hloupou hubu ", sebelásku, škaredě dojedeš, synku. Samozřejmě se vyjadřovat můžeš, ale pak se postav čelem následkům svého …More
Nikdo se Ti neomlouvá, jsi nezralý normální komunikace, a jak vidím nezralým zůstaneš.... Co k tomu více dodat. Máš chování malého, nabubřelého fracka, či vesnického burana. Já ti kolínka foukat nebudu. Byl jsi odblokován, ale rád si Tě zase zablokuji. Jedenkrát na tu svoji" hloupou hubu ", sebelásku, škaredě dojedeš, synku. Samozřejmě se vyjadřovat můžeš, ale pak se postav čelem následkům svého jednání a neskuhrej tu, jak malé dítě, že Ti někdo ubližuje. On Ti nikdo nic nedělá, prostě neuneseš kritiku, pokud se Ti někdo začne "věnovat", tak jako Ty se věnuješ druhým, po kterých slídíš, vytahuješ z nich informace, snižuješ je. Což se už několikrát stalo, nebo už jsme zapomněli? Za další si myslím, že spíše se musíš /máš nutkání, které je silnější, než Ty/ vyjadřovat k příspěvkům druhých, protože jde asi o nějakou mírnou poruchu, jinak by jsi se opakovaně nevracel po několikerém vyhození administrátorem z Glorie, pod jinými nicky, nebo po "srdcervoucích, pompézních" odchodech/ kdy se loučíš navždy/ zpátky na toto forum.... Každý jsme strůjci svého štěstí, synku. Dobrou noc a nenapadej, či lépe - neotravuj normální lidi. PS: I pěkná slova v rukou manipulátora, v čemž jsi mistr, dovedou hluboce ranit. A obráceně, ne vždy tvrdé slovo, musí nutně znamenat, nemám Tě rád. Snad jednou Tvá sebeláska poleví, a pochopíš význam těchto slov....
Krásný pokojný den
Tolik zbytečných slov taťko..Mohu Ti přát jedině hodně zdraví a fakt se naučit nebrat se tak vážně. 🤒
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není tedy nyní žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Neboť na co Zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, (to vykonal Bůh): poslal svého Syna, aby hřích …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není tedy nyní žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Neboť na co Zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, (to vykonal Bůh): poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, (Bůh) pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Ti, kdo žijí, jak chce tělo, usilují jen o věci tělesné; kdo však žijí, jak chce Duch, o věci duchovní. Snahy lidí tělesných vedou ke smrti, snahy lidí duchovních k životu a pokoji. Proto snahy lidí tělesných stojí v nepřátelství s Bohem, neboť nejsou podřízeny Božímu zákonu, ba ani být nemohou. Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
Rim 8,1-11

Žalm:
To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Zl 24

Evangelium:
Lk 13,1-9