Clicks1.5K
Janko333
21
Svätý Páter Pio - kto si ty, že tak hovoríš o biskupovi Cirkvi ? Lebo toto hovorí Pán zástupov: Lebo kto sa vás (kňaza) dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. (zreničky samého Boha) Prorok Zachariáš…More
Svätý Páter Pio - kto si ty, že tak hovoríš o biskupovi Cirkvi ? Lebo toto hovorí Pán zástupov: Lebo kto sa vás (kňaza) dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. (zreničky samého Boha) Prorok Zachariáš 2,12. Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Prís 18, 21. Kto sme my, aby sme súdili? Súd patrí Bohu! Ak kňaz alebo ktokoľvek urobí chybu, ak ťa k tomu vyzve Boh, povedz to „medzi štyrmi očami ale najprv sa za neho modli“ Ohováranie je hriech! Mnohí sú pre hriechy jazyka v pekle, a málokto sa z toho spovedá.

Svätý Ján Vianney: Aký je rozdiel medzi ohováraním a osočovaním? Ohováranie od osočovania je len krok. Svätý Ján Zlatoústy píše, démoni nás podnecujú a tlačia k tomu, aby sme zhrešili a keď nehrešíme, aby sme aspoň odsudzovali tých, čo hrešia.“ Neraz sa možno dopustiť ohovárania dokonca mlčaním. i keď ktosi donáša druhému to, čo o ňom hovoril ktosi iný. V našej prítomnosti chvália nejakú osobu, ktorú poznáte. Vy na to nič nehovoríte, niekedy sa dopúšťame ohovárania dokonca súcitom. „Škoda – ktosi napríklad hovorí – že tá osoba sa dala zviesť. Nemôžem tomu uveriť“. Sv. František nazýva takéto ohováranie otrávenou strelou, ktorú niekto namáča do olivového oleja, aby tým lahodnejšie ranila. Kto sa významne usmieva, potriasa hlavou, kto hovorí „ale“, ten neraz tiež veľmi škodí dobrému menu blížneho. (Sv. Faustína - človek sa nebude zodpovedať zato čo povedal ale aj za to čo nepovedal ) Ale niekto sa ešte vyhovára: „Povedal som to priateľovi, ktorý zachová tajmstvo“. – Mýliš sa, môj drahý. Sám nezachovávaš sľuby, prezrádzaš tajomstvá, a žiadaš ich zachovanie od iného človeka. Následky ohovárania sú bolestné, lebo sa zasieva nezhoda, rozdelenie, ničí sa puto priateľstva

Z ohovárania sa nestačí vyspovedať – treba ešte napraviť spôsobené zlo.

Tak ako zlodej nedostane odpustenie, dokiaľ nevráti cudziu vec – ak je v stave to urobiť – tak isto i ľudia, ktorí ohovárali iných, musia napraviť krivdy, ktoré spôsobili. Kto sa dopustil osočovania, ten ho musí odvolať pred tými osobami, ktoré ho počuli. Treba to urobiť, hoci nás budú považovať za podvodníkov a klamárov, hoci by nám to bolo veľmi ťažké Vidíme, že sa toľko ľudí na svete oddáva ohováraniu a očierňovaniu iných, a málokto sa snaží napraviť toto zlo. A preto mnohí pôjdu do zatratenia! Svätý Ján Vianney - patrón farárov, všetkých kňazov a spovedníkov. Viac tu: jezismaria7.webnode.sk/svaty-jan-vianney-ohovaranie/
ekans
jasně, vše vytrženo s kontextu a pověšeno na krk nebohému padre Piovi, Kde je katolická poslušnost dnes?
Janko333
Sv. Pio jasne ukázal že ohováranie je smrteľný hriech ! Ježiš sv. Faustíne: Neposlušná duša nedosiahne žiadne víťazstvo, hoci by ju aj sám Ježiš spovedal. Nežiadam tvoje umŕtvenia, ale poslušnosť. Svätý Páter Pio veľmi dobre vedel o hriechoch svojho biskupa a predsa ho bránil ako samého Boha. Stalo sa že istému predstavenému ktorý zakrýval hriechy istého kňaza sv. Pio povedal, že počúva diabla.…More
Sv. Pio jasne ukázal že ohováranie je smrteľný hriech ! Ježiš sv. Faustíne: Neposlušná duša nedosiahne žiadne víťazstvo, hoci by ju aj sám Ježiš spovedal. Nežiadam tvoje umŕtvenia, ale poslušnosť. Svätý Páter Pio veľmi dobre vedel o hriechoch svojho biskupa a predsa ho bránil ako samého Boha. Stalo sa že istému predstavenému ktorý zakrýval hriechy istého kňaza sv. Pio povedal, že počúva diabla. Nevytruboval to, povedal to v súkromí a modlil sa za neho. Svätý František Assiský: Je mnohokresťanov , ktorí pod zámienkou, že majú lepší názor než je to, čo im predstavený prikazuje, obzerajú sa späť´(Lk 9, 62) a vracajú sa k tomu, čo vlastnou vôľou odvrhli (Prís 26, 11). Tí sú ako vrahovia, pretože svojím zlým príkladom zahubia mnoho duší." Kresťan nie je povinný poslúchnuť len vtedy, ak by predstavený prikazoval niečo, čo je "proti jeho svedomiu"
(ako rozlíšiš či tvoja neposlušnosť nie je od diabla? Cirkevná autorita počas pandémii rozhodla podávať sväté prijímanie do rúk s čím ja vôbec nesúhlasím. Lebo verím, že Eucharistia nemôže nikoho nakaziť! Ja to zmeniť nemôžem, ani nemám hriech, preto z poslušnosti príjimam Božie Telo do rúk, lebo inú možnosť nemám. Ak veríš že duch svätý je v Cirkvi, tak musíš veriť že Boh ju riadi aj napriek chybám kňazov.
Ježiš sv. Faustíne: Povedz kňazovi že túžim, aby na sviatok môjho milosrdenstva povedal kázeň o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Splnila som Božie želanie, ale tento kňaz neuznal Pánove slová. Keď som odišla zo spovede, počula som: "Rob, čo ti káže (kňaz) a buď pokojná. Táto vec sa týka jeho a mňa. Ty za to nebudeš zodpovedať. Pane, už som chcela začať dielo v Tvojom mene, ale kňaz to ešte odkladá." Ježiš mi odpovedal: "Viem o tom, preto rob, čo je v tvojej moci, ale nesmieš sa tomu vyhýbať." Buď však poslušná, spovedníkom. Ja im dám svetlo, ako ťa majú viesť. svataposlusnost.webnode.sk
ekans
tvl, a kdo ten film nakrůcal si zisti
Kallistratos
Ano Janko, ovšem v dnešní době náboženští revolucionáři považují za stylové vylévat vaničku i s dítětem.... Co takovým zůstane?
Janko333
Všetko je Božích rukách! Ježiš sv. Faustíne, nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstva. Svet nieje taký silný, ako sa zdá, jeho moc (zla) je prísne obmedzená. Vedz o tom, dcéra moja, že ak je duša naplnená žiarou mojej čistej lásky, vtedy všetky ťažkosti unikajú ako hmla pod lúčom slnka, boja sa takej duše (demoni), a všetci protivníci sa boja s ňou niečo začínať, lebo cítia, že táto duša …More
Všetko je Božích rukách! Ježiš sv. Faustíne, nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstva. Svet nieje taký silný, ako sa zdá, jeho moc (zla) je prísne obmedzená. Vedz o tom, dcéra moja, že ak je duša naplnená žiarou mojej čistej lásky, vtedy všetky ťažkosti unikajú ako hmla pod lúčom slnka, boja sa takej duše (demoni), a všetci protivníci sa boja s ňou niečo začínať, lebo cítia, že táto duša je silnejšia ako celý svet.

jezismaria1.webnode.sk/svata-faustina2/
ekans
aj tá Faustina je na indexe zakázané
Janko333
ekans, nie je dôležité kto film točil ale postoj sv. pia
ekans
ty si ho znal?
Janko333
Osobne sv. pátra pia nepoznám, ale som si istý že tak konali všetci svätý!
A ako môže byť svätá Faustína zakázaná keď je vyhlásená za svätú?
ekans
študuj nauku a tradíciu kc
Janko333
Rok Božieho milosrdenstva poznáš? Chceš povedať že aj to je zakázané?
ekans
′′ Pokud chcete, aby mír vládl ve vašich rodinách a ve vaší vlasti, modlete se každý den, rodina, svatý růženec."
apredsasatoci
Janko333
Tvoje slová popierajú Slová Božieho Syna - Blahoslaveni milujúci Pravdu!
Janko333
Svätý Padre Pio sa každý deň modlil okolo 35 až 60 ružencov. Svätý Vincent de Paul odporúčal dať stranou iné modlitby, len nevynechávať ruženec. Svätý Alfons bol ochotný vynechať aj obed, pretože ruženec pokladal za dôležitejši.V blahorečeni sv. Jana Massiase, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca …More
Svätý Padre Pio sa každý deň modlil okolo 35 až 60 ružencov. Svätý Vincent de Paul odporúčal dať stranou iné modlitby, len nevynechávať ruženec. Svätý Alfons bol ochotný vynechať aj obed, pretože ruženec pokladal za dôležitejši.V blahorečeni sv. Jana Massiase, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší. Pápež Gregor XVI. Nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané pri blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov
svätého ruženca. Svätý Padre Pio - Ruženec je zbraňou pre tieto časy. Ruženec je moja zbraň.
jezismaria.weebly.com/…6SpMiq5QjhDM75TqIPgMF0HGU_bikQ
jezismaria.weebly.com/…lhCtTOHuMdWXLR4dsxmuxSidipcoOk
apredsasatoci
Nikto tu ruženec nepopiera.
ekans
Kallistratos
Rozbije krásnou symetrii...? Hyperduliae? Ekansi, v jednoduchosti je krása a v prostotě někdy velká zbožnost. Farizeus v pojetí pejorativním smrdí na sto honů, klofá do Krista, nedá mu pokoj a pak jej nechá odsoudit za asistence křičícího davu....
Agent0
Ano, není správné osočování.. ale je nutno se ozvat vpripade nekalostí nebo nesmyslných rozhodnuti, které vydá kněz, biskup nebo papež... a vpripade, že naše svědomí s tím nesouhlasí, nesmíme uposlechnout ! a snažit se vysvětlováním a modlitbou o zvracení situace... Pokud kněz řekne, že 2+2 je pět, tak je nutno se ozvat, že nemá pravdu.. pokud papež řekne že si Bůh přeje více náboženství, tak je …More
Ano, není správné osočování.. ale je nutno se ozvat vpripade nekalostí nebo nesmyslných rozhodnuti, které vydá kněz, biskup nebo papež... a vpripade, že naše svědomí s tím nesouhlasí, nesmíme uposlechnout ! a snažit se vysvětlováním a modlitbou o zvracení situace... Pokud kněz řekne, že 2+2 je pět, tak je nutno se ozvat, že nemá pravdu.. pokud papež řekne že si Bůh přeje více náboženství, tak je nutno se ozvat že nemá pravdu ! .. pokud biskup zavádí do kostela pohanské obřady, je nutno se razantně ozvat a poučit jej že nemá pravdu! ..je však nutno se za kněze, biskupy a papeže modlit, aby jim Bůh dal světlo rozhodování a správnou nauku a spravne vedeni lidí k jedinému a pravému Bohu...
Janko333
Sv. Pio jasne ukázal že ohováranie kňaza je smrteľný hriech ! Ježiš sv. Faustíne: Neposlušná duša nedosiahne žiadne víťazstvo, hoci by ju aj sám Ježiš spovedal. Nežiadam tvoje umŕtvenia, ale poslušnosť. Svätý Páter Pio veľmi dobre vedel o hriechoch svojho biskupa a predsa ho bránil ako samého Boha. Stalo sa že istému predstavenému ktorý zakrýval hriechy istého kňaza sv. Pio povedal, že počúva …More
Sv. Pio jasne ukázal že ohováranie kňaza je smrteľný hriech ! Ježiš sv. Faustíne: Neposlušná duša nedosiahne žiadne víťazstvo, hoci by ju aj sám Ježiš spovedal. Nežiadam tvoje umŕtvenia, ale poslušnosť. Svätý Páter Pio veľmi dobre vedel o hriechoch svojho biskupa a predsa ho bránil ako samého Boha. Stalo sa že istému predstavenému ktorý zakrýval hriechy istého kňaza sv. Pio povedal, že počúva diabla. Nevytruboval to, povedal to v súkromí a modlil sa za neho. Svätý František Assiský: Je mnohokresťanov , ktorí pod zámienkou, že majú lepší názor než je to, čo im predstavený prikazuje, obzerajú sa späť´(Lk 9, 62) a vracajú sa k tomu, čo vlastnou vôľou odvrhli (Prís 26, 11). Tí sú ako vrahovia, pretože svojím zlým príkladom zahubia mnoho duší." Kresťan nie je povinný poslúchnuť len vtedy, ak by predstavený prikazoval niečo, čo je "proti jeho svedomiu"
(ako rozlíšiš či tvoja neposlušnosť nie je od diabla? Cirkevná autorita počas pandémii rozhodla podávať sväté prijímanie do rúk s čím ja vôbec nesúhlasím. Lebo verím, že Eucharistia nemôže nikoho nakaziť! Ja to zmeniť nemôžem, ani nemám hriech, preto z poslušnosti príjimam Božie Telo do rúk, lebo inú možnosť nemám. Ak veríš že duch svätý je v Cirkvi, tak musíš veriť že Boh ju riadi aj napriek chybám kňazov.
Ježiš sv. Faustíne: Povedz kňazovi že túžim, aby na sviatok môjho milosrdenstva povedal kázeň o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Splnila som Božie želanie, ale tento kňaz neuznal Pánove slová. Keď som odišla zo spovede, počula som: "Rob, čo ti káže (kňaz) a buď pokojná. Táto vec sa týka jeho a mňa. Ty za to nebudeš zodpovedať. Pane, už som chcela začať dielo v Tvojom mene, ale kňaz to ešte odkladá." Ježiš mi odpovedal: "Viem o tom, preto rob, čo je v tvojej moci, ale nesmieš sa tomu vyhýbať." Buď však poslušná, spovedníkom. Ja im dám svetlo, ako ťa majú viesť. svataposlusnost.webnode.sk
apredsasatoci
Ohováranie hriech je. Ako je aj hriech nehovoriť Pravdu, či mlzit.
Janko333
Netvrdím že máme pri hriechu mlčať, poriadne čítaj čo píšem. Aj diabol ti povie pravdu, všetky tvoje hriechy do sveta vykričí, a také detaily, že sa ti hlava zakrúti. Pravdu môžeš povedať iba v pokore, inak ublížiš.... tak ako diabol