Laco Bajzo
Prečo by sa mal Krčméry hanbiť? Veď "protipandemické opatrenia" podporuje celý klér RKC na čele so "svätým otcom" Františkom.
Krčméry je rovnaký kresťan ,ako vaši pastieri.
Mali by ste im dôverovať a poslúchať ich,nie rebelovať. Čo je to za poriadok?! :)
Peter(skala)
Laci, odpoved je v Písme: "posluchajte ich, ale nekonajte podla ich skutkov"
Laco Bajzo
Veď to hovorím! Poslúchajte ich! Dodržujte "protipandemické opatrenia",noste náhubky ,testujte sa,očkujte sa!
Ale čo sa týka náuky ,tak tu na týchto zapredancov tieto Kristove slová "počúvajte ich, ale nekonajte podla ich skutkov" neplatia,lebo učia falošné,masonské náuky namiesto evanjelia.
Peter(skala)
hovoríš ale inač myslíš... lebo posluchať neznamená konať podla toho, čo hovoria v protiklade s Božími zakonmi a svedomím
Hermenegild
Tu platí: Treba viac počúvať Boha ako ľudí !!!
Laco Bajzo
Ano Hermenegild,len nechápem keď to viete,prečo to aj neurobíte? Prečo nevyjdete z pomedzi tých zapredaných Pačamamistov ,ktorí slúžia globálnym silám temnoty?
"Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste …More
Ano Hermenegild,len nechápem keď to viete,prečo to aj neurobíte? Prečo nevyjdete z pomedzi tých zapredaných Pačamamistov ,ktorí slúžia globálnym silám temnoty?
"Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“2Kor.6kap.