Ján Mária Vianney: Svätenie nedele alebo krčmy?

Ján Mária Vianney: Svätenie nedele alebo krčmy? Za prvé dva mesiace Jánovho pobytu v Arse nedeľné bohoslužby boli viac navštevované, ako v rokoch …
Bratia a sestry
„Krčma je diablova búda, škola, kde diabol vyučuje svoju náuku, miesto, kde sa predávajú duše, kde sa rodiny rozbíjajú, zdravie sa kazí, kde sa začínajú zvady a páchajú vraždy.“