Nová pandémia na obzore

PS: Preklad z ruštiny. Do konca roka bude nejaká väčšia časť ľudí nakazených. Poznámka - Drahí bratia a sestry! Tieto naše postrehy a predpovede uvád…
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
Bratia a sestry
Anglie: Statistiky úmrtí po očkování

Do 21 dnů po očkování proti Covid-19 zemřelo v Anglii 41 500 lidí a dalších 291 000 zemřelo do 6 měsíců.

Údaje zveřejnil Úřad pro národní statistiku a představují pouhé 1 % záznamů a oznámení o úmrtích a nežádoucích účincích.

To znamená, že počet mrtvých Britů již možná překročil 2 miliony.

Anglie: Statistiky úmrtí po očkování
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Veľmi ďakujem Martina Lutherova za zdieľanie to som potreboval aby čo najviac ľudí to videlo a boli informovaní na rozdiel od teba lebo si nepoučiteľná baba.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Chod sa stážovať na WHO keď tebe niečo vadí. Oni s tým prvý začínajú.
U.S.C.A.E.
taká jedna vec nepoužívaj bohumila lebo podľa obsahu jej komentárov to snáď hraničí s braním Božieho mena nadarmo používaj koniec nicku tam to sedí to len taký návrh je v tom vybratom mene slovo Boh tak by som sa vyvaroval požívania o to mi ide a stačí že ho pani Eva zneužíva
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Máš pravdu lebo sama sa neskutočne rúha proti Svätej Trojice čiže Bohu a je proti Panne Márii.
U.S.C.A.E.
s referenciou na lotra čiže luthera nič nepokazíš 😊