Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks69
vi.news

Nhập cư hàng loạt: Ba hồng y thúc đẩy cho "nhân từ" và "tình yêu" giả mạo

Các Hồng y Hollerich, Krajewski và Czerny đã viết một lá thư (bên dưới) tới Hội nghị Giám mục Châu âu kêu gọi họ chấp nhận nhiều hơn những người nhập cư kinh tế.

Họ thể hiện hành động của mình như là lòng thương xót và tình yêu, và mặc dù sáng kiến của họ không giúp đỡ "người nghèo", nhưng những người tị nạn kinh tế có khả năng trả tiền cho những kẻ buôn người đưa họ đến châu Âu.

"Người nghèo" bị bỏ lại, trong khi một Châu Âu không trẻ em đánh cắp tuổi trẻ từ các nước nghèo.

Hình ảnh: Michael Czerny © wikicommons, CC BY-SA, #newsKnfknuovca

3
4
1
2