Clicks930
csk.cartoon
9
Je Pápež mimo reality? Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsNrvdloooyoMore
Je Pápež mimo reality?

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsNrvdloooyo
Zedad
Hoki jo a Hoki, tohleto je také určeno biskupům a papeži. Jak dlouhá doba již uběhla od vydání exhortace Amoris Laetitia? Příliš mnoho času je věnováno sexu, homosexualitě a genderu! No a co tak hlásat radostnou zvěst a dát jasné slovo k přirozenému Božímu zákonu. Je to o mravech, ať po Václavském náměstí neběhají polonazí z Pochodu pražské pýchy.
Je třeba to jasné slovo.
Zedad
Hoki Co je to sodomie, je otázka na biskupy a na papeže. Ty jsi ukázkou toho, jak tě to doplantalo.
6 more comments from Zedad
Zedad
Hoki no a je to otázka, spíš než pro tebe, pro biskupy a pro papeže.
Zedad
Hoki a pokud se ti pozdává, že opakuji, no tak k dalším bodům, co tu předkládáš se ani nedostaneme, jelikož v Církvi, která je svatá by se mělo vědět, co je to sodomie.
Zedad
Hoki odpověď papeže na článek 52 exhortace AL, je důležitá. On jednou ví a v jiném projevu neví..
Zedad
Hoki říkali mi, že manželství je svátost, a že sodomie je hřích do nebe volající, že na Sodomu a Gomoru padal oheň z nebe. Nemám důvod nevěřit těm, co mi to říkali a nemám důvod nevěřit slovu Písma. Proč tedy papež neví, jestli dva chlapi tvoří manželský pár?
Zedad
Hoki pleteš se. V Církvi svaté musí být jasno, co je sodomie!
Zedad
Hoki před 3 hodinami
Posolstvo Kráľovnej pomoci (z 15. januára 2019)
Myslím, že mé stanovisko je jasné a naprosto se shoduje s církevními dokumenty, které jsou stále platné a které jen někdo nezná a nebo nechce znát. A ještě jedna věc, pokud na Glorii hledáme jistá klíčová slova tak velmi často nalezneme určité registrace spojené s určitou retorikou, např. Zedad - sodomie......

www.radiovatica…More
Hoki před 3 hodinami
Posolstvo Kráľovnej pomoci (z 15. januára 2019)
Myslím, že mé stanovisko je jasné a naprosto se shoduje s církevními dokumenty, které jsou stále platné a které jen někdo nezná a nebo nechce znát. A ještě jedna věc, pokud na Glorii hledáme jistá klíčová slova tak velmi často nalezneme určité registrace spojené s určitou retorikou, např. Zedad - sodomie......

www.radiovaticana.cz/clanek.php
Svatý otec
Encykliky, exhortace

8.4.2016
Amoris laetitia - druhá kapitola
Česká sekce RV
DRUHÁ KAPITOLA: Realita a problémy rodin
52.
Nikdo se nemůže domnívat, že oslabování rodiny jakožto přirozeného společenství založeného na manželství je něčím, co společnosti prospívá. Dochází k opaku: překáží lidem v dozrávání, v péči o společenské hodnoty i v mravním rozvoji měst a obcí. Už se jasně nevnímá, že jedině výlučné a nerozlučné spojení muže a ženy plní sociální funkci, protože je stabilním závazkem a umožňuje plodnost. Musíme uznat velkou rozmanitost rodinných situací, které mohou skýtat jakési životní uspořádání, avšak fakticky existující soužití nebo soužití osob téhož pohlaví, například, není možné zjednodušeně klást na roveň manželství. Žádný svazek, který je nepevný nebo uzavřený pro předávání života, nezajistí budoucnost společnosti. Kdo se však dnes zaobírá podporou manželů a pomáhá jim překonávat rizika, která je ohrožují, doprovází je v jejich výchovném poslání a stimuluje stabilitu manželského sjednocení?
Přítel
Ne všechno, co se nám od dětství předkládá jako realita, realitou je. Mnoho náboženských úvah je založeno na chybném základě.