Clicks763

Buďte Pripravení a Buďte Prichystaní na Posledný Čas

Buďte Pripravení a Buďte Prichystaní na Posledný Čas - 8. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Každý musí byť Pripravený a byť Prichystaný na Posledný Čas. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Čas je podstatný v týchto dňoch, lebo dni sú zlé a životy mnohých sú v ohrození. satan vie, že jeho čas sa teraz rýchlo kráti. Bol Mnou Osvetlený a Zjavený a je zúrivý. Kvôli tomuto budete rovnako viacej nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití kvôli Mne. satan i všetci tí, ktorí mu zapredali svoje duše, oni všetci nenávidia Mňa i vás, ktorí Patríte ku Mne a k Môjmu Večnému Kráľovstvu, ktoré nie je svetské, ale je Oným jediným Kráľovstvom, ktoré bude Trvať Naveky Vekov.

Nebojte sa Ani Nezúfajte, pretože poznáte čas, v ktorom ste. Buďte vždy na Stráži, Všímaví a Modliaci sa a Oblečte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto zlých dňoch. on reve ako lev, hľadajúci koho môže zožrať. Nepadnite mu za korisť. Buďte vždy Ostražití.

Pripravujte a Strážte si vaše srdce viac ako čokoľvek iné. Buďte vždy Duchovne Pripravení, Nachystaní, Potešiteľní Mne, aby som vás Našiel za Hodných v Ten Deň, pretože Nikdy neviete, kedy to môže byť váš Čas. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Buďte vždy Prichystaní a Hodní, pretože Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane, Ma Uvidí, Ani Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Nebuďte Oklamaní. Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí robíte neprávosť. Z tohto dôvodu musíte byť Pripravení a byť Prichystaní, Hodní Mňa, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Nedajte sa kýmkoľvek Zviesť, so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi. Buďte Svätí, lebo Ja Som Svätý.

Milujem vás a Starám sa o vás. Preto vás Varujem, aby ste boli Pripravení a boli Prichystaní na Posledný Čas. Bol Predpovedávaný. Je to Biblické. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Splnia všetko Čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Všetko má svoj Čas. Ja Všetko Riadim. Poznám Koniec Od Začiatku. Preto vám Môžem Zjavovať Veci, dokonca Vopred. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Ja Bdiem Nad vami. Som váš Jediný Bezpečný Prístav v týchto zlých dňoch. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Jedine Mňa, keď vás Osobne Oboznamujem a Vediem, každý krok Cesty, až do úplného Konca. Koniec Príde, pre niektorých skôr ako očakávajú. Buďte Pripravení a Buďte Prichystaní na Koniec, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=hzsJ0yob-IQ
Public domain
Mira393
Stano aj prvý kresťania boli pripravený a už jak dluho su pod drnem.....
Proto ži teď ne co bylo ani ne co bude ale teď žiješ.
johanika
Mira, ale Stanko to dobre vidí, lebo takéto časy ako dnes tu ešte neboli. Dobre nás vyzýva, že máme byť pripravení.
Mira393
mám takový dojem že už i v minulosti jsme byli vyzýváni, v době kdy nebyl internet před a během 2 svět.války si lidé museli myslet že je konec světa...
Všechno se rozbilo, povraždilo a nic z toho.
Proto je můj názor prostě žit každým dnem pokud možno na plno
Pravda bude skryta
naplno,alebo na plno?To je ako? V súlade s Božími prikázaniami,alebo sa v ničom neobmedzovať, ísť si svoje a žiť na plno.. buď jedno alebo druhé
TerezaK
Na plno pro Boha. Přítomnost podle Boží vůle. „Je třeba mít ucho na srdci Božím, ruku na tepu doby" Josef Kentenich. Ať se děje kolem nás cokoli, měli bychom si vždy uchovat vztah k Bohu a bližnímu v pořádku. Páter Pio říká:
minulost ponechme Božímu milosrdenství a budoucnost jeho Prozřetelnosti.
Pouze v přítomnosti, je to, co je v našich rukách. Žijte dnes.

Tři mniši a ďábel (fatym.com)