yola.93
Prosimy Cię, Panie niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała Matka Najswietsza wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.