lt.news
8

Popiežius Pranciškus kartoja savo Abu Dabio nesąmones

"Dievas yra vienas", - sakė Pranciškus gegužės 18 d. lankydamasis Veronos kalėjime: "Mūsų kultūros mus išmokė vadinti Jį tai vienu, tai kitu vardu ir surasti Jį skirtingais būdais, tačiau Jis yra tas pats Tėvas mums visiems. Jis yra vienas".

Pranciškus klysta. Dievo vardą apreiškė ne "kultūros", bet pats Dievas per savo apreiškimą Mozei (Iš 3) ir dar išsamiau - savo Sūnuje Jėzuje Kristuje.

Teorija apie "Dievo radimą įvairiais būdais" prieštarauja tam, ką sako Jėzus Kristus: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane" (Jn 14, 6).

Pranciškus taip pat skelbė tokią banalybę: "Visos religijos, visos kultūros skirtingai žvelgia į vieną Dievą". Tačiau svarbu ne skirtingi būdai, bet teisingas kelias.

Tuomet Pranciškus sugalvojo gudrybę - suteikti savo palaiminimą kaliniams, bet tik tyloje, "kad kiekvienas galėtų jį gauti iš Dievo taip, kaip tiki [arba netiki]". Jis pradėjo vaikišką žaidimą: "Vieną minutę tylos ir aš jums visiems suteikiu palaiminimą". Vargu ar kaliniai, kurie tikėjosi, kad Pranciškus yra Dievo žmogus, sugebėjo suprasti, ką jis norėjo pasakyti šiuo slėpynių cirku.

Jei Pranciškus būtų rimtai tikėjęs tuo, ką sakė apie "kiekvienas savaip", jis nebūtų daręs visko, kad užgniaužtų Romos Mišias.

Nenuostabu, kad Pranciškus pasirodo prieš kalinius. Jie negali pabėgti kaip katalikai per jo tuščias trečiadienio audiencijas.

AI vertimas