Clicks1.1K
Varovanie
14

ZŮSTAŇTE V PRAVÉM UČENÍ CÍRKVE

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám, lidé Boží.
BUĎTE LÁSKOU, JEDNOTOU A ODPUŠTĚNÍM.
BUĎTE SOUCITNÍ A MILOSRDNÍ.

Buďte si navzájem oporou, uvádějte vzájemnou pomoc do praxe. Tímto způsobem do lesku vyčistíte vše, co nesete s sebou a co je v rozporu s láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
V této době víc než kdy jindy, potřebují lidské bytosti jistotu a důvěru, že je náš Král a Pán Ježíš Kristus neopustí, stejně jako že nad nimi bude stále bdít naše Královna a Matka.
Tuto neklidnou dobu, v níž se pohybujete, využívají síly Zlého, aby odvedly duše do vod, které nejsou dobré. Síly, které se staví proti dobru, jsou v činnosti, aby udržely děti naší Královny a Matky ve zmatku a oslabily je.
Mějte na paměti, že ten, kdo se představí celému lidstvu, je antikrist, který se bude vydávat za krále míru. Uchovejte si víru naplněnou poznáním, moudrostí a proste Ducha Svatého, aby vás osvítil, abyste se nenechali svést nevědomou většinou.
Lidé naší Královny a Matky, musíte se posilovat ve víře. Nebojte se těch, kdo vás chtějí připravit o život, bojte se spíše těch, kdo vás chtějí svést na scestí, bojte se doktorů Zákona, kteří nemilují Boží lid.
Buďte bdělí k temperamentu a povaze každého z nich: jsou pastí pro lidská stvoření, aby ztratily směr, jehož se musí držet věrný lid.
Jako lidstvo čelíte vrcholným okamžikům. Víte, že zemětřesení budou pokračovat, protože živly vás budou i nadále očišťovat, ale největší očišťovatel lidstva pochází z elity, odkud na celosvětové úrovni šíří příkazy k vašemu podrobení až do příchodu toho, kdo se představí jako král míru.
Zůstaňte v pravém učení církve, buďte stvořeními pokoje, znalé Božího Slova obsaženého v Písmu svatém.

Modlete se, modlete se za církev, posilujte víru, jistá zpráva způsobí velké rozdělení a otřese světem.
Modlete se, lidé Boží, modlete se, modlete se, pronásledování dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista sílí.
Modlete se za Střední Ameriku, modlete se vytrvale a nezapomínejte na Kolumbii.

Modlete se, modlete se za Japonsko, podlehne kvůli vodě.

Modlete se, sopka Etna způsobí velkou spoušť. Dávejte si pozor na Středozemní moře.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jděte vpřed a neztrácejte čas. Je nutné, abyste si udrželi víru, naději a lásku.
Uvědomte si tento čas, který se stále blíží a urychluje utrpení lidstva.
Vytrvejte v modlitbě, abyste byli láskou ke svým bratřím. Buďte věrnými Božími dětmi.
Modlete se, aby proroctví, která závisí na reakci lidského stvoření, byla minimalizována, nebo zrušena ve jménu Nejsvětější Trojice.
Mé nebeské legie vás brání, dovolte jim, aby vás chránily, neodmítejte jejich ochranu.
Jděte vpřed bez strachu, pochodujte v sevřeném útvaru. Střeží vás mé legie, které slouží našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Všechna čest a sláva našemu Králi.
Svatý Michael Archanděl

poselstvi-zbytku.org/html1/1691.html
TerezaK shares this
104
!!Modlete se, aby proroctví, která závisí na reakci lidského stvoření, byla minimalizována, nebo zrušena ve jménu Nejsvětější Trojice. !!!
Samson1
Samson1
Reklamy přeskočit.
dyk
TerezaK
!!Modlete se, aby proroctví, která závisí na reakci lidského stvoření, byla minimalizována, nebo zrušena ve jménu Nejsvětější Trojice. !!!