Clicks99

Dopuścić prawdę do głosu - ks.Jacek Bałemba -Tradycja katolicka

Każdy uczciwy lekarz powie, że noszenie kagańców na twarzy, zwłaszcza długotrwałe, jest szkodliwe dla zdrowia.
Przyjmowanie eksperymentalnych preparatów o aborcyjnym rodowodzie, niewiadomym składzie i nieprzewidywalnych skutkach jest procederem niewłaściwym.
Sprawy, o których mowa, dotyczą V Przykazania Bożego. Wsparci prawym rozumem, zachowujmy V Przykazanie Boże.
Są dusze, które bardziej wierzą telewizorowi niż Panu Bogu.
Decyzja bazowa: Dopuścić prawdę do głosu.
Treści katolickie czytajmy codziennie: sacerdoshyacinthus.com verbumcatholicum.com actualia.blog Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą – będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.
Tragiczne padanie plackiem przed globalistyczną inżynierią świata (a także tragiczna niechęć do prawdy u znacznej części starszego pokolenia) woła o remedium pilne: nieskorumpowaną wierność prawdzie.