Clicks439
Edward7
1

Szczepionka na grypę - śmiertelne zakażenie

Co łączy Belgię, Peru, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy, Chile, Szwecję, Stany Zjednoczone, Meksyk i Francję? Te kraje znajdują się w pierwszej dziesiątce pod względem śmiertelności z powodu COVID-19 (stan na 24 sierpnia 2020 r., Według Johns Hopkins), wszyscy zaszczepili szczepionką przeciw grypie ponad 49% swojej populacji w podeszłym wieku. Stanowi to wyraźny kontrast w porównaniu z krajami z najniższej półki, gdzie współczynniki śmiertelności / liczba ludności są niższe nawet o cztery rzędy wielkości: Rwanda, Tajlandia, Mozambik, Sri Lanka, Papau Nowa Gwinea, Uganda, Tanzania, Tajwan i Wietnam - z z wyjątkiem 49% wskaźnika szczepień na Tajwanie, wskaźniki szczepień przeciw grypie w tych krajach są wyjątkowo niskie. Chociaż można by sprzeciwić się, że kraje te mogą nie mieć zdolności testowania, dokładne badania serologiczne w wielu krajach Afryki wykazały, że chociaż w rzeczywistości pominięto wiele przypadków, dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy w rzeczywistości nie byli bardzo chorzy - podczas gdy liczba osób z Przeciwciała COVID w Keniina przykład była podobna do Hiszpanii, szpitale nigdy nie były przytłoczone, a nadmierna liczba zgonów nie była zgłaszana. Jednak patrzymy na dane - czy to między kontynentami, czy w obrębie kontynentów - wydaje się, że wyższe wskaźniki szczepień przeciw grypie wyraźnie zwiększają dużą liczbę przypadków COVID z łagodnych na ciężkie. Ponieważ szczepionki przeciw grypie są agresywnie propagowane, a nawet wprowadzane jesienią 2020 r., Niezwykle ważne jest, aby obywatele i lekarze dokonali przeglądu tej kwestii. Prosimy o zapoznanie się z danymi, referencjami i źródłami.

Korupcja, a nie zdrowie publiczne


Na tych wykresach znajduje się kilka ważnych wiadomości:

1) Kraje o wysokim odsetku zaszczepionych przeciw grypie, do lipca 2020 r., Doświadczyły co najmniej 20 razy więcej ofiar śmiertelnych COVID-19 / milion niż kraje o niskim odsetku.

2) Wydaje się, że istnieje PUNKT ZWROTNY, który występuje przy 45% -50% wyszczepialności przeciw grypie. Na poziomach wyszczepialności poniżej lub powyżej tego punktu istnieje niewielka korelacja ze śmiertelnością z powodu COVID, ale średni wskaźnik śmiertelności w krajach, w których odsetek ofiar przekracza punkt krytyczny, jest znacznie wyższy. Wskazuje to, że osiągnięcie określonej gęstości osób szczególnie podatnych na COVID przez szczepienie przeciw grypie powoduje powstanie połączonych klastrów podatności obejmujących cały system (to znaczy osiągnięcie progu 99% zbieżności), co nagle prowadzi do znacznie gorszych wyników.

Całkowita liczba zgonów z powodu COVID / milion = przypadki / milion x zgony / przypadek. Kiedy osobno wykreślimy te dwa czynniki, okazuje się, że na oba mają wpływ wskaźniki szczepień przeciwko grypie, ale zgony / przypadek mogą mieć większy wpływ...Podstawową rolą szczepień przeciw grypie jest uczynienie COVID bardziej śmiertelnym niż po prostu bardziej zaraźliwym, jest ten artykuł o Afryce , który odnosi się do wszystkich krajów o bardzo niskich wskaźnikach szczepień przeciw grypie, i ujawnia, że COVID rzeczywiście łatwo rozprzestrzenia się w takich populacjach, ale powoduje wyjątkowo niską liczbę ofiar śmiertelnych. (fałuszywe testy wykrywają - ale nie ma większej śmiertelności - bo nie było szczepionek na grypę, dopow.)

Szczepionka grypy powoduje pandemię grypy - gorzej?

Szczepionka grypy powoduje inne choroby


Jak wspomniano powyżej, rok 2009 nie był anomalią; szczepionka przeciw grypie rutynowo zwiększa wskaźnik zakażeń innymi patogenami, negując korzyści wynikające ze szczepienia . Podczas gdy wiele badań dotyczących tego zjawiska działało na pacjentach, którzy dobrowolnie decydowali o przyjęciu szczepionki przeciw grypie ( Dierig et al., 2014 ), jedno badanie spełniło złoty standard ślepego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania ( Cowling i in., 2012 ). Chociaż ogólnie wysunięto hipotezę, że mechanizm wzrostu zachorowań nie grypowych to interferencja wirusowa - obserwacja, że choroba z jednym wirusem może blokować inne - odkryli to Riken i wsp. (2018) że wzrost liczby zakażeń innych niż grypa rozpoczyna się w ciągu pierwszych 14 dni po podaniu szczepionki przeciw grypie, zanim rozwinie się jakakolwiek odporność na grypę. Oznacza to, że podobnie jak szczepionka DTP i inne innaktywowane szczepionki przeciwko patogenom, szczepionka wywołuje niespecyficzne zmiany w układzie odpornościowym, które zwiększają podatność na niektóre inne infekcje. Większość badań nad szczepionką przeciw grypie koncentrowały się na dzieciach, albo znaleziono statystycznie znaczące rezultaty tylko u dzieci, ale jedno badanie znaleźć wpływa w dorosłych wykazały, że podczas gdy strzał grypa pojawiła się oferta krzyżową ochronę przed niektórymi patogenami dla tej populacji, W szczególności zwiększono podatność na kilka innych patogenów, w tym koronawirusa . To badanie dotyczyło „starych” koronawirusów, a nie COVID-19. Potencjał szczepionki przeciw grypie do napędzania COVID-19 był jednak mocno ugruntowany i, jak wykazaliśmy powyżej, można go teraz wyraźnie zobaczyć w danych dotyczących COVID.

Cunningham (2020) opublikował listę wskaźników zachorowań na grypę w krajach europejskich w porównaniu ze wskaźnikami śmiertelności z powodu COVID-19. Jego dane są przedstawione na wykresie poniżej, zaktualizowane do 16 lipca i uzupełnione o wszystkie inne kraje, dla których mogliśmy znaleźć dane dotyczące szczepionek przeciw grypie. Obejmuje to Stany Zjednoczone, Kanadę, Nową Zelandię, Japonię, Islandię, Izrael i Koreę Południową. Ponieważ testy i raportowanie COVID-19 mogą być niespójne między krajami, podajemy również szczytowy współczynnik całkowitej nadwyżki śmiertelności od stycznia 2020 r. W postaci statystycznego wyniku Z dla krajów, dla których były one dostępne. Pełne dane i źródła znajdują się na dole tego artykułu. Wszystkie dane dotyczące zasięgu szczepień przeciw grypie pochodzą z 2019 r., Jeśli są dostępne, lub 2018 r.

W 2017 roku odnotowano niezwykle wysoki wzrost śmiertelności podczas sezonu grypowego w Europie spowodowany grypą typu A (H3N2), która była słabo dopasowana do szczepionki. Jak wyjaśniono poniżej, szczepionka przeciw grypie może zwiększyć podatność na jakąkolwiekinfekcja nieobjęta konkretnie szczepionką. Dlatego można spodziewać się wzrostu śmiertelności w każdym roku, w którym głównym niebezpiecznym patogenem krążącym nie jest określony szczep szczepionkowy grypy. W 2017 roku widzieliśmy dokładnie ten sam wzorzec, co w 2020 roku - więcej nadmiernych zgonów w krajach o wyższym odsetku szczepień przeciw grypie, z potencjalnym punktem krytycznym ponownie przy wskaźniku pokrycia 50%, a także kolejnym potencjalnym punktem krytycznym przy 30% pokryciu (widzimy również sugestia krytycznego zachowania na poziomie 30% w danych COVID). Alternatywnie byłoby również możliwe dopasowanie liniowej zależności do tych danych. Ten zestaw danych jest prostszy, ponieważ w 2017 roku żaden kraj nie podejmował działań powodujących skrajne dystansowanie społeczne.

Uwaga: pamiętaj o przewinięciu wszystkich trzech poniższych rysunków, aby zrozumieć sytuację w Stanach Zjednoczonych! Nie można dostrzec korelacji między stanem według stanu na grypę w 2020 r. Dla populacji powyżej 65 lat a śmiertelnością z powodu COVID / milion w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak cofniemy się do 2019 r. (Patrz link do danych poniżej), okaże się, że w każdym stanie wyszczepialność osób starszych wynosi> 50%. Nasze dane powyżej pokazują, że 50% wskaźników szczepień w 2018 r. Lub później jest punktem krytycznym - średni wskaźnik śmiertelności z powodu COVID dla> 50% pokrycia jest znacznie wyższy niż dla <50% pokrycia, jednak zwiększenie wartości powyżej 50% nie powoduje dodatkowego znaczącego wzrostu . Widzimy istotną statystycznie korelację, gdy spojrzymy na wskaźniki szczepień całej populacji w wieku powyżej 18 lat w stanie (za sezon 2018/2019),a jeszcze silniejszą korelację widać, gdy spojrzymy na wskaźniki szczepień dzieci (ponownie sezon 2018/2019). Dla wszystkich dorosłych punkt krytyczny ponownie wynosi około 45% - 50%, podczas gdy dla dzieci jest mały punkt krytyczny około 63%, a znacznie większy około 69%. Każdy stan o wysokim wskaźniku śmiertelności z powodu COVID, w tym Nowy Jork, miał wysoki wskaźnik szczepień dzieci na grypę. Ponieważ liczba zgonów dzieci pozostaje jednak niska, musi to wskazywać, że dzieci przekazały bardziej śmiercionośną infekcję swoim starszym, co ponownie wskazuje, że podstawową rolą szczepień przeciw grypie jest spowodowanie, aby ludzie przekazywali sobie nawzajem cięższe przypadki COVID-19.

Niskie wskaźniki śmiertelności związane z COVID-19 obserwowane w krajach o niskim odsetku zaszczepionych przeciwko grypie

Wysoki wskaźnik zachorowań na grypę może spowodować, że poszczególne infekcje COVID będą bardziej śmiertelne

Szczep grypy - szczepionkowej korelował również z nadmierną liczbą zgonów w 2017 roku

Korelacja między zachorowalnością na grypę a śmiertelnością spowodowaną COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

I alternatywny sposób na wykreślanie danych stanu ze Stanów Zjednoczonych, jeśli jesteś zmęczony patrząc na tak wiele wykresów punktowych!

Prawdopodobnie wiele razy słyszałeś, że „korelacja nie oznacza związku przyczynowego”. Związku przyczynowego jest dorozumiany, jednak, gdy nie jest stały niezależnie nauka, że oba wsporniki i wyjaśnia przypadkowy związek. W przypadku szczepionki przeciw grypie przeprowadzono wiele badań, w tym jedno z podwójnie ślepą próbą i kontrolowane placebo, które wykazały, że szczepionka przeciwko grypie zwiększa podatność na inne infekcje. Przeczytaj poniżej tę naukę, zaczynając od tła na temat szczepionki przeciw grypie i naukowców, którzy argumentowali przeciwko niej od lat.

Grypa: szczepionka nigdy nie wspierana przez naukę

W 1972 roku dr John Anthony Morris poinformował przełożonych z FDA o wynikach badań dotyczących szczepionki przeciw grypie. Dr Morris, wybitny lekarz i badacz rządowy, otrzymał zlecenie 13 lat wcześniej, aby naukowo uzasadnić plany FDA dotyczące szerokiego rozszerzenia programu szczepień przeciw grypie. Jednak dla oczekującej publiczności jego wyniki były bardzo rozczarowujące. Dr Morris poinformował, że szczepionka przeciw grypie nie przyniosła wymiernych korzyści netto, po części dlatego, że wstrzyknięty produkt nie stymulował wytwarzania przeciwciał w płucach, umożliwiając w ten sposób replikację wirusa w tym wrażliwym obszarze. Później zdano sobie sprawę, że brak korzyści wynika również ze zdolności szczepionki przeciw grypie do zwiększenia podatność na wirusy nie objęte ujęciem, w tym niezrównane szczepy grypy i różne wirusy układu oddechowego, niebezpieczne same w sobie. Stwierdzenie dr Morrisa, że szczepionka przeciw grypie nie przynosi korzyści netto, było wielokrotnie weryfikowane na podstawie współczesnych danych, w tym badania przeprowadzonego przez Simonsena i wsp. (2005), który wykazał, że duży wzrost liczby szczepień przeciw grypie osób starszych w latach 1980-2001 nie zmniejszył śmiertelności w sezonie grypowym, a badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że ogromny wzrost liczby szczepień przeciw grypie osób, które właśnie skończyły 65 lat (w porównaniu do . nieco młodsi) nie spowodowały spadku liczby hospitalizacji ani zgonów - czyl nastapił i wzrost zgonów .

Biorąc pod uwagę potężne wyniki badań dr Morrisa, jedyną korzyścią szczepionki przeciw grypie może być wypełnienie kieszeni Wielkiej Farmacji i powinno zostać uregulowane z jej istnienia. Niestety, dobrze udokumentowane dziś przytulne relacje między FDA, CDC i przemysłem farmaceutycznym nie są nowym zjawiskiem. Zamiast ponownie rozważyć program szczepień, przełożeni dr Morrisa szybko zamknęli jego laboratorium i zablokowali publikację jego wyników. Oddychając z ulgą, że dobra nauka nie przeszkodzi w osiągnięciu dobrych zysków, Big Pharma kontynuował naciski na rozszerzenie rynku szczepionek przeciw grypie. Nawet jeśli w zwykłych latach nie było wielkich korzyści, argumentowali, ważne jest, aby mieć odpowiednią produkcję, aby szybko wyprodukować duże ilości szczepionek, aby uratować świat podczas kolejnej poważnej pandemii ( History of Vaccines, autor: Arthur Allen).

Wejdź w rok 2009, pierwszą poważną pandemię grypy, która miała miejsce po tym, jak masowe szczepienia grypy stały się rzeczywistością. Wielka farma rzeczywiście heroicznie wyprodukowała miliony dawek szczepionki przeciwko grypie pandemicznej. Niestety, większość dawek została udostępniona ogółowi społeczeństwa dopiero po prawie zakończeniu pandemii. Ponadto stwierdzono niewygodne stwierdzenie, że osoby, które posłusznie zaszczepiły się przeciwko grypie sezonowej rok wcześniej, były bardziej narażone na zachorowanie na pandemię grypy, która była objęta opieką medyczną . Eksperci ds. Zdrowia publicznego byli zszokowani tymi odkryciami, ale trzymali usta zamknięteponieważ Big Pharma i sponsorowane przez nią agencje rządowe wykorzystały w 2009 r. uwagę opinii publicznej na grypę jako trampolinę do wprowadzenia jeszcze większego programu szczepień przeciw grypie. Po raz pierwszy szczepionka przeciw grypie została zalecona każdemu obywatelowi amerykańskiemu, zwłaszcza dzieciom, które do 2020 roku były największymi konsumentami szczepionki pomimo braku dowodów korzyści i rtęci, która mogła pozostać w szczepionce.

Linki do źródeł danych
Wskaźniki szczepień przeciwko grypie> 65 lat według kraju
Liczba ofiar śmiertelnych, testów i przypadków zachorowań na COVID na świecie
Typy szczepionek przeciw grypie zatwierdzone w różnych krajach europejskich
Dokumentacja zasad dotyczących szczepionek przeciw grypie w całej Europie
Wskaźniki szczepień przeciw grypie według stanu
Zgony z powodu COVID według stanu
Wskaźniki szczepień przeciw grypie według stanu w wieku powyżej 65 latWcześniejsze
Nadmiar punktów Death Z dla Europy

Bibliografia
Anderson, ML, Dobkin, C. i Gorry, D. (2020). Wpływ szczepień przeciw grypie dla osób starszych na hospitalizację i śmiertelność: badanie obserwacyjne z planem nieciągłości regresji. Annals of Internal Medicine, 172 (7), 445-452.
Ånestad, G. i Nordbø, SA (2009). Interferencja między ogniskami wirusów układu oddechowego. Eurosurveillance, 14 (41), 19359.
Cowling, BJ, Fang, VJ, Nishiura, H., Chan, KH, Ng, S., Ip, DK, ... & Peiris, JM (2012). Zwiększone ryzyko zakażeń wirusem układu oddechowego niezwiązanych z grypą, związane z otrzymaniem inaktywowanej szczepionki przeciw grypie. Clinical Infectious Diseases, 54 (12), 1778-1783.
Dierig, A., Heron, LG, Lambert, SB, Yin, JK, Leask, J., Chow, MYK, ... & Booy, R. (2014). Epidemiologia wirusowych zakażeń układu oddechowego u dzieci włączonych do badania skuteczności szczepionki przeciw grypie. Grypa i inne wirusy układu oddechowego, 8 (3), 293-301.
Rikin, S., Jia, H., Vargas, CY, de Belliard, YC, Reed, C., LaRussa, P., ... & Stockwell, MS (2018). Ocena czasowo ostrej choroby układu oddechowego po szczepieniu przeciw grypie. Vaccine, 36 (15), 1958-1964
Simonsen, L., Reichert, TA, Viboud, C., Blackwelder, WC, Taylor, RJ i Miller, MA (2005). Wpływ szczepień przeciwko grypie na śmiertelność sezonową w populacji osób starszych w USA. Archiwa chorób wewnętrznych, 165 (3), 265-272.
Wolff, GG (2020). Szczepienia przeciwko grypie i ingerencja w wirusy układu oddechowego wśród personelu Departamentu Obrony w sezonie epidemicznym 2017–2018. Vaccine, 38 (2), 350–354.

17 września 2020 r Nowe i zaktualizowane dane: sierpień 2020 r
Niedawno znaleźliśmy dane dotyczące zasięgu szczepień przeciwko grypie w 2018 roku w obu Amerykach dostarczone przez PAHO. Dostęp do oryginalnego zestawu danych można uzyskać tutaj . Dane wykreślone samodzielnie, ze zgonami na COVID / milion, do których uzyskano dostęp 13 sierpnia 2020 r., Wyglądają tak samo jak dane europejskie, z wyraźną zmianą w kierunku większej liczby zgonów z powodu COVID po zaszczepieniu ~ 50% populacji:

Następnie połączyliśmy dane PAHO z oryginalnym zbiorem danych i ponownie uzyskaliśmy dostęp do wszystkich wskaźników śmiertelności COVID na dzień 14 sierpnia 2020 r., Aby stworzyć następujący globalny zestaw danych, składający się głównie z danych z Europy i obu Ameryk. Wszystkie dane dotyczące szczepień na grypę pochodzą z 2018 lub 2019 roku.

Zwróć uwagę, że cały zestaw danych, a także podzbiory w Europie i obu Amerykach, wyraźnie pokazują, że COVID-19 nagle staje się znacznie gorszy, gdy wskaźnik wyszczepialności na grypę przekroczy krytyczną wartość ~ 50%.

Pobierz zaktualizowany i rozszerzony zestaw danych
homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19
...

Dane są ze strony nie negującej istninie „Covid” - chociaż nikt nie udowodnił że istnieje taki wirus - nie odizolował i zastosował postulaty Kocha... Z danych wynika że "covid " - to choroba poszczepienna , statystyki śmierci są fałszowane , jednak istnieje większa śmiertelność wśród starszych osób , za które odpowiadają szczepienia przeciw grypie. Każdy kto promuje , szczepienia przeciw grypie , teraz na jesień, chce wzrostu śmiertelności , czyli chce uśmiercić więcej osób .
m.rekinek
,,Z danych wynika że "covid " - to choroba poszczepienna , statystyki śmierci są fałszowane , jednak istnieje większa śmiertelność wśród starszych osób , za które odpowiadają szczepienia przeciw grypie. Każdy kto promuje , szczepienia przeciw grypie , teraz na jesień, chce wzrostu śmiertelności , czyli chce uśmiercić więcej osób ."