Clicks6
tr.news

Başpiskopos Elden Komünyonu Yeni Süper Dogmaya Dönüştürdü

Alabama'nın Mobile bölgesi Başpiskoposu Thomas Rodi, Komünyonu olması gereken şekilde [dilde] dağıtan rahipleri açıkça tehdit etti.

Rodi, 20 Mayıs'ta yazdığı LifeSiteNews.com sitesi tarafından elde edilen mektubunda, "Herhangi bir rahip, başpiskoposluk talimatlarına riayet etmezse, halka açık ayinleri kutlamalarından uzaklaştırılmaları gerekir" dedi. Bu mektup, elden Komünyon'un yeni bir süper dogma haline geldiği anlamına geliyor. Rodi'ye göre bu "tek yol".

Mobile Başpiskoposluğunda, kısıtlı halk ayinleri 12 Mayıs'ta başladı. Rahiplerin Komünyon'u dağıtırken sosyal mesafeyi yeterince korumadıkları ve bir kişiye dokunduktan sonra ellerini dezenfekte etmedikleri yönünde dedikodular çıkmıştı.

Tıbbi olarak ise Komünyonun dağıtım şekli herhangi bir fark yaratmıyor, çünkü koronavirüs havada asılı duran tükürük partikülleri yoluyla bulaşmakta.

Resim: Thomas Rodi, #newsYkyhsobqct