CÓRKA MARYI
1K

JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

KSIĘGA PRAWDY

środa, 22 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy teraz jesteś silna, bo zniosłaś najgorszą z dotychczasowych prób, podejmiesz się przekazywania całemu światu Moich pilnych błagań.

Oni, Moje ukochane dzieci, muszą wiedzieć, że gdy wkrótce przyjdę, to staną twarzą w twarz naprzeciw Mnie. Jak bardzo pragnę im pokazać, że Ja rzeczywiście istnieję, i jakże oczekuję radości na ich twarzach, gdy będą świadkami Mojej Miłości i Miłosierdzia. Bo wiele z Moich dzieci upadnie i zapłacze łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zachwytu i miłości. Bo w końcu będzie możliwe, by żyć potem Nowym Życiem, gdy wszyscy będą mogli podążać za prawdą Mojego Nauczania.

Moje dzieci nie zdadzą sobie sprawy ze znaczenia tego wielkiego Aktu Miłosierdzia – największego Daru, jaki został kiedykolwiek udzielony ludzkości od Mojego Ukrzyżowania. Bo to przez ten Dar Ostrzeżenia w końcu otworzą się oczy człowieka na prawdę o jego całej egzystencji na tej ziemi i poza nią.

Ci, którzy dziś żyją na tym świecie, muszą zrozumieć, jak są uprzywilejowani, że dany im będzie ten dowód na Istnienie Boga, Ojca Przedwiecznego, i Mnie, Jego Syna umiłowanego – choć jest to ponad ich zrozumienie.

Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów
Wzywam was wszystkich, abyście kiedy już zobaczycie Moją Obecność i zostanie wam pokazane, jak grzech nie tylko Mnie obraża, ale popycha was dalej na drodze do piekła, nie wracali do waszych starych zwyczajów, nie wolno wam.

Okres po Ostrzeżeniu jest kluczowy dla pokoju na świecie i dla waszego zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie go obiema rękami. Niech Ostrzeżenie przyniesie wam jedność we Mnie. Kiedy tak uczynicie i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym Rajem na ziemi, gdzie niczego nie będzie wam brakować.

Radujcie się. Słuchajcie Mnie. Zastosujcie się do Mojego Orędzia i pozwólcie Mojej Miłości ogarnąć was ku Mojemu chwalebnemu Królestwu. Kocham was wszystkich. Następnym razem, gdy doznacie w sercu poruszenia miłości do drugiej bratniej istoty, pamiętajcie, że ten Dar pochodzi ode Mnie. Bez Miłości nie ma Życia.

Wasz Boski Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus
Syn Boga, Ojca Przedwiecznego

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-warning-wil…

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________