lt.news
9

Kanoninis procesas išteisina įkalintą kunigą

Dieną prieš Kristaus Kūčias Toledo arkivyskupija (Ispanija) paskelbė pareiškimą apie kunigą José Luis Galán, kuris 2021 m. buvo nuteistas aštuoneriems (!) metams kalėjimo už "prievartą prieš paauglę mergaitę", kurios motina liudijo prieš savo dukrą.

Pareiškime sakoma, kad byla buvo perduota Apaštališkosios nunciatūros Ispanijoje Rotos tribunolui.

2021 m. lapkričio 2 d., pasibaigus tyrimui, Tribunolas nustatė, kad nepakanka įrodymų, ir išteisino kunigą Galáną dėl kaltinimų. Nuosprendį patvirtino Tikėjimo doktrinos dikasterija.

Kyla klausimas, kodėl arkivyskupija taip ilgai delsė paskelbti šį nuosprendį.

Vaizdas: Europa Press, AI vertimas