TerezaK
151

I messaggi della Madonna nel Mondo

Poselství Panny Marie ve světě 2 d
BUDOVÁNÍ JEDNOHO SVĚTOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Ve dnech 14. a 15. září se v Kazachstánu konal 7. kongres představitelů tradičních náboženství z celého světa. Zřejmě jsou tam všichni. Nikdo nechybí a v centru byl samozřejmě Bergoglio jako "vůdce vůdců".
Tímto kongresem učinilo zednářstvo důležitý krok k uskutečnění jediného světového náboženství s Velkým architektem vesmíru (tj. Satanem) jako jediným Bohem. Zednářstvo nenávidí Ježíše Krista a jeho poselství spásy a aby dosáhlo svého cíle, snaží se zničit křesťanství zevnitř jako trojský kůň.
Jedno je jisté: ať jsou pokusy o zničení křesťanství sebevětší, neuspějí, protože Mesiáš Ježíš, Syn Boží, řekl, že brány Pekelné nemohou Kristovu církev přemoci (Mt 16,18).

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Z:

TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
LA COSTRUZIONE DELLA RELIGIONE UNICA MONDIALE.
Si è tenuta in Kazakistan il 14 e 15 Settembre scorso il 7° Congresso dei Leader delle Religioni tradizionali di tutto il mondo. A quanto pare ci sono proprio tutti. Non manca nessuno, e naturalmente al centro vi era Bergoglio come il "capo dei capi".
Con questo congresso la Massoneria ha compiuto un importante passo …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

LA COSTRUZIONE DELLA RELIGIONE UNICA MONDIALE.

Si è tenuta in Kazakistan il 14 e 15 Settembre scorso il 7° Congresso dei Leader delle Religioni tradizionali di tutto il mondo. A quanto pare ci sono proprio tutti. Non manca nessuno, e naturalmente al centro vi era Bergoglio come il "capo dei capi".
Con questo congresso la Massoneria ha compiuto un importante passo in avanti per la realizzazione della religione unica mondiale con il Grande Architetto dell'Universo (ossia Satana) come unico Dio. La Massoneria odia Cristo Gesù e il suo messaggio di salvezza e per raggiungere il proprio obiettivo si prefigge di distruggere il Cristianesimo dall'interno, a mo' di cavallo di Troia.
Una cosa è certa: Non importa quanto forti e grandi siano i tentativi per distruggere il Cristianesimo, essi falliranno, perché il Messia Gesù, il Figlio di Dio, ha detto che le porte dell’Ades non potranno vincere la Chiesa di Cristo (Mat. 16:18).