Weronika..S
@predex ...widzimy przeciwieństwa, niemalże same przeciwieństwa kardynała Wyszyńskiego.
predex
A może ktoś widzi jego nastepcę wśród 170 biskupów lub chociażby uczniów.
Syn Marnotrawny
Powinno dojść do tego już dawno...
Jeden z największych Polaków naszych czasów - osoba wielkiego formatu
bliźniak
Bogu niech będą dzięki, przez Maryję!