Clicks2.8K
gattolino
2
VĚČNÁ SLÁVA NEJVÝZNAMNĚJŠÍMU Z PAPEŽŮ JANU PAVLU II. Ať dál je vzorem všem křesťanům na cestě k Bohu.More
VĚČNÁ SLÁVA NEJVÝZNAMNĚJŠÍMU Z PAPEŽŮ JANU PAVLU II.

Ať dál je vzorem všem křesťanům na cestě k Bohu.
ľubica
Program beatifikace Jana Pavla II.

Vatikán.Beatifikační bohoslužba, vigilie, vystavení rakve nového blahoslaveného, mše na poděkování a uložení rakve – to je pět hlavních okamžiků beatifikace Jana Pavla II.

Přípravná vigilie se bude konat v sobotu 30. dubna večer na římském Cirku Maximu. Pořádá jí diecéze Řím a předsedat jí bude její generální vikář, kardinál Agostino Vallini. Benedikt XVI. se …
More
Program beatifikace Jana Pavla II.

Vatikán.Beatifikační bohoslužba, vigilie, vystavení rakve nového blahoslaveného, mše na poděkování a uložení rakve – to je pět hlavních okamžiků beatifikace Jana Pavla II.

Přípravná vigilie se bude konat v sobotu 30. dubna večer na římském Cirku Maximu. Pořádá jí diecéze Řím a předsedat jí bude její generální vikář, kardinál Agostino Vallini. Benedikt XVI. se jí zúčastní prostřednictvím video mostu.


Samotná beatifikační bohoslužba začne na svatopetrském náměstí v neděli 1. května v 10.00 a předsedat jí bude Benedikt XVI. Hned po skončení mše svaté bude před oltářem Vyznání vystavena rakev s ostatky nového blahoslaveného, které budou věřící moci uctít.
Den na to, v pondělí 2. května, v 10.30 se bude opět na svatopetrském náměstí konat děkovná bohoslužba. Sloužit ji bude vatikánský státní sekretář, kardinál Tarcisio Bertone.


Rakev s ostatky Jana Pavla II. pak bude bez přítomnosti veřejnosti znovu uložena v kapli svatého Sebastiána ve vatikánské bazilice.
Obřad beatifikace přibližuje papežský ceremoniář mons. Guido Marini:

Beatifikační obřad bude mít stejné rysy jako všechny ostatní. Během mše bude okamžik vyhlášení nového blahoslaveného, bude přečten krátký životopis Jana Pavla II. Papež slavnostně prohlásí nového blahoslaveného a z centrální lodžie baziliky bude spuštěn jeho obraz. Pak bude přinesena relikvie k uctění. Toto jsou okamžiky obřadu beatifikace, který se koná uvnitř eucharistické bohoslužby.


Prefektura Papežského domu také připomíná, že k účasti na beatifikaci není třeba žádných vstupenek a varuje před podvodníky, kteří se je – především na internetu – pokoušejí prodávat. Podle kardinála José Saraivy Martinse, bývalého prefekta Kongregace pro svatořečení, se očekává, že do Říma na beatifikaci Jana Pavla II. přijede z celého světa přes 2,5 milionů poutníků.

www.radiovaticana.cz/clanek.php4
gattolino
Chvála na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Nic není mocnější než Boží láska. Láska je naším štítem i zbraní proti zlému. Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Kristus zemřel pro všechny lidi a brána Boží lásky je odemčena v každém srdci. Stačí jen pootevřít a vpustit Krista dovnitř, ať už jej nazýváme jakkoliv, ať jsme černoši, Židé, Asiati nebo Eskymáci. Bohu budiž věčná sláva.