TerezaK
2.9K

I messaggi della Madonna nel Mondo Poselství Panny Marie ve světě

ĎÁBLOVO ZNEPOKOJIVÉ ODHALENÍ O BENEDIKTU XVI. -
John Bernardi 13/05/2022, Světlo Panny Marie

V přítomnosti kněze musel sám ďábel během exorcismu vyznat, co se děje před působením emeritního papeže, a odhalit tak skutečnou moc magisteria Benedikta XVI. proti působení ďábla.

Zpověď, při níž se vám zachvějí žíly na zápěstí a která jen dokresluje životopis jedné z nejvýznamnějších postav posledních staletí křesťanských dějin.

V tomto konkrétním exorcismu se totiž zcela jasně ukazuje, že Ratzinger satana doslova vyčerpal. "Nenávidím ho, už ho nemohu vystát: každé jeho slovo, každé gesto a každé požehnání je vymítáním", říká ďábel během obřadu vysvobození.

Co se stane s ďáblem, když Ratzinger promluví

Emeritní papež nejenže mučil ďábla a odhaloval ho pokaždé, když varoval lidstvo před jeho zlými skutky a prohřešky. Jde o to, že zlý se cítil natolik zahnaný do kouta, že ho jeho slova a činy vyčerpaly a ohnuly.

Ve skutečnosti pod jménem Benedikta XVI. ďábel trpí přinejmenším krutým utrpením. Prozradil to přímý spolupracovník exorcisty, který byl svědkem šokujících událostí. Mluví se o křiku, nářku, pláči z bolesti. Největší výbuch však ďábel spustil v malém kostele v provincii Salerno, když se modlili za vysvobození jedné ženy.
Ďábel, vysvětluje tento spolupracovník, je zoufalý, už to s papežem a jeho neustálými katechezemi proti peklu a duchům, kteří ho obývají, prostě nemůže vydržet. Jako by to nestačilo, zlý tak odhalil, že "každé jeho slovo, každé jeho gesto, každé jeho požehnání je exorcismus".

Benedikt XVI. vždy zdůrazňoval působení ďábla.

Ďábel ve skutečnosti Svatého otce nenávidí již od počátku kvůli jeho autoritě Kristova náměstka na zemi a univerzálního pastýře církve. V Ratzingerově případě však šlo o víc. Ať už jako profesor, arcibiskup nebo kardinál, až po prefekta Kongregace pro nauku víry, bavorský teolog nikdy nepřestal zdůrazňovat zákeřnou a děsivou existenci zla a pekla a varovat tak celé lidstvo před jeho útoky.
Ratzinger například často vyzýval lidi, aby se nikdy neuchylovali k okultismu, ať už z jakéhokoli důvodu na světě. Mnozí totiž vědí, že magické praktiky, které jsou v Bibli označovány jako ohavnost, otevírají brány duše otci lži. Výklady tarotu, seance, černé mše, kletby, zlé oko, zasvěcení ďáblu: není nic bolestivějšího a nebezpečnějšího pro člověka.
Prostřednictvím těchto okultních zážitků se satan zmocňuje ducha a těla člověka. V tu chvíli se nevyhnutelně musíme obrátit na exorcistu, aby nám vrátil svobodu. Co však ďábel při té příležitosti odhalil, není nic jiného než senzace: Benedikt XVI. se stal jednou z jeho nejčastěji se opakujících nočních můr.

Jaký tragický osud potkává ty, kdo žijí bez Boha?

Celé jeho magisterium bylo neustálým bojem proti němu, jak vysvětlil i Mons. Andrea Gemma, bývalý neapolský biskup, v jednom ze svých posledních rozhovorů před odchodem do nebe. Od Ratzingerova zvolení na papežský stolec se totiž ďábel začal třást. O několik dní později biskup Gemma při exorcismu řekl: "Nový papež je ještě silnější než ten předchozí (Jan Pavel II., pozn. red.) a způsobí nám velké utrpení.
Tak to bylo. A pokračuje to i dnes, kdykoli emeritní papež veřejně promluví o věcech, které jsou mu blízké a naprosto důležité. Ratzinger vysvětlil, že proti příčině všeho zla, tedy proti samotnému zlu, lze bojovat jen jediným způsobem: nesením Kristova kříže. Naopak, "pro ty, kdo pokračují v hříchu, aniž by projevili jakoukoli formu pokání, je vyhlídkou věčné zatracení, peklo, protože lpění na hříchu nás může přivést ke ztroskotání naší existence".

"To je tragický osud, který potkává ty, kdo žijí v hříchu, aniž by se dovolávali Boha," vysvětlil Ratzinger. "Jedině Boží odpuštění nám dává sílu vzdorovat zlu a už nehřešit. Ježíš nám přišel říci, že nás všechny chce mít v ráji a že peklo, o němž se v naší době mluví jen málo, existuje a je věčné pro ty, kdo zavřou svá srdce před jeho láskou." Ach ano, zbývá jen málo: před mistrovstvím Benedikta XVI. je satan poražen na samém počátku. A protože známe jeho pýchu, je snadné si představit, že pláče hořké slzy.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)