ľubica
a už dávno mal ako bojovník Panny Márie, ktoru často spomína, že mu pomohla biť na poplach a vystupiť proti kalvinskemu sposobu podavania SP na ruku, ktore pretlačili slobodomurari vo vláde a v RKC!!! SKLAMAL O TO VIAC....... načo také kázne????
ľubica
to ma velmi bolí, že dp. Kuffa tahá jarmo s globalistami, nakolko podporuje trestovanie i očkovanie. Ani slovko proti potrateným deťom vo vakcíne meniacej DNA ktorou bol zaočkovyný on sám a jeho klienti. Tragédia. Ked mu budu klienti zomierat, ci dospelý, ci maloletý.... potom čo, spamatá sa?
Laco Bajzo
Nemá Kuffa nejakú kázeň na tému testovanie,očkovanie a ostatné terorizovanie národa?
Laco Bajzo
Ja viem ,že nemá ,ani nebude mať,ale reku ,či vás to aspoň netrkne za koho kope :)
Peter(skala)
ako vieš že nebude mať? Maš ho prekuknutého ? :)
ľubica
možno po VAROVANI, ked sa dp Kuffa obráti.... už mal dávno modliť ružence spolu so svojimi privržencami, pred parlamentom... tak ako proti LGBTI, proti Istanbul dohode, tak ja teraz.... to by bola sila, vsetci by sa modlili ruženec....
Laco Bajzo
Po varovaní? To určite :) Kde máš v Písme prísľub takého varovania ,aké vy očakávate?! daj súradnice! Ak nemáš,pýtaj od tých bludárov ,ktorí ho sľubujú!
Len čakajte! Trpnite a strpnete! Oslepujte sa oslepujte!
Peter(skala)
Laco,Laco... kolkokrat Ti treba o tom písať?
...si ako obohratá protestantská platna

Vezmi a čítaj:

Zj 6 Roztvorenie prvých šiestich pečatí. -

1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: "Poď!" 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.

More
Laco,Laco... kolkokrat Ti treba o tom písať?
...si ako obohratá protestantská platna

Vezmi a čítaj:

Zj 6 Roztvorenie prvých šiestich pečatí. -

1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: "Poď!" 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.

Zj 7 Cirkev ako Boží ľud. -

1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:

3 "Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!"

4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:

5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc,

6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc,

7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc,
8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.