Clicks12
vi.news

Lourdes cần một phép lạ

Lourdes, địa điểm hành hương của người Pháp dành cho người bệnh, đã mở cửa trở lại bốn tuần trước nhưng những người hành hương vẫn còn rất ít.

Tình hình thật nguy kịch. Việc đóng của do coronavirus trong hơn hai tháng đã tạo ra thâm hụt khoảng 8 triệu euro.

Trong thời gian bình thường, khu bảo tồn sử dụng 320 người và tuyển dụng gần 100.000 tình nguyện viên mỗi năm để đón ba triệu người hành hương, trong đó có hơn 50.000 người bệnh và tàn tật. Lourdes có 137 khách sạn. Ở Pháp, chỉ có Paris có nhiều hơn. Bây giờ, gần như tất cả trong số chúng đã bị đóng cửa.

Vào ngày 16 tháng 7, khu bảo tồn tổ chức một cuộc hành hương ảo với 15 giờ livestream trực tiếp, cũng để yêu cầu quyên góp.

Hình ảnh: © Christine und Hagen Graf, CC BY, #newsCgheezbouf